vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym - Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021

Moment ujęcia korekty dla celów bilansowych i podatkowych

Jednym z przykładów zdarzeń po dniu bilansowym dostarczających dowodów na istnienie określonego stanu na dzień bilansowy jest korekta przychodów ze sprzedaży, wykazanych w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym jednostki za rok obrotowy, polegająca zarówno na zmianach kwot faktur, jak i anulowaniu sprzedaży.

Z ogólnych przepisów ustawy o rachunkowości wynika, iż korekta poprzednio zafakturowanej sprzedaży (zwiększenie lub zmniejszenie przychodu) nie stanowi odrębnego samodzielnego zdarzenia gospodarczego. Wszelkie korekty przychodów ze sprzedaży za dany rok obrotowy, jakie nastąpiły do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego, ujmuje się zatem w księgach roku obrotowego, w którym powstał dany przychód, a nie w dacie wystawienia faktury korygującej. W sytuacji natomiast, gdy faktura korygująca dotyczy sprzedaży dokonanej w tym samym roku, w którym wystawiono tę fakturę, korekty przychodów należy dokonać - jeżeli istnieje taka możliwość - w księgach miesiąca, w którym osiągnięto przychód pierwotny i to niezależnie od przyczyn tej korekty. W przypadku braku takiej możliwości ujmuje się ją na bieżąco, czyli w momencie wystawienia faktury korygującej. Jeżeli korekta dotyczy przychodów uzyskanych w roku ubiegłym (tu: w 2020 r.), to należy jej dokonać w księgach 2020 r. Dotyczy to przede wszystkim wszelkich korekt przychodów za 2020 r., jakie nastąpią do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za 2020 r., tj. do 31 marca 2021 r. Natomiast w przypadku gdy korekta przychodu nastąpi już po sporządzeniu sprawozdania, ale jeszcze przed jego zatwierdzeniem, uwzględnić należy art. 54 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Jeżeli więc fakturę korygującą, dotyczącą 2020 r., jednostka otrzyma w 2021 r. już po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r., a przed jego zatwierdzeniem, a kwota korekty będzie istotna, powinna zmienić to sprawozdanie, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w księgach 2020 r. oraz powiadomić biegłego rewidenta, który sprawozdanie to bada lub zbadał. W przypadku natomiast, gdy kwota korekty nie jest w ocenie jednostki istotna, fakturę korygującą można wprowadzić do ksiąg rachunkowych na bieżąco, czyli w miesiącu jej wystawienia (w księgach 2021 r.).

Dla celów podatku dochodowego korekta przychodów ze sprzedaży jest uzależniona od przyczyn, które ją spowodowały. Stosownie do treści art. 12 ust. 3j updop oraz art. 14 ust. 1m updof, jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. Zatem w sytuacji gdy przyczyną korekty jest błąd rachunkowy lub inna oczywista omyłka, korekty przychodów dokonuje się wstecz, tj. w okresie rozliczeniowym, w którym wykazano przychód pierwotny. Z kolei w pozostałych przypadkach (np. gdy przyczyną korekty jest udzielenie rabatu, zwrot towaru przez nabywcę) korekty przychodów należy dokonać na bieżąco, tj. w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca (ewentualnie inny dokument potwierdzający przyczyny korekty).

Przykład

W marcu 2021 r. jednostka wystawiła kontrahentowi fakturę korygującą sprzedaż towarów, która miała miejsce w listopadzie 2020 r. Faktura korygująca została wystawiona w związku z zawyżoną ceną towarów. Sprawozdanie finansowe jednostki za 2020 r. zostało już sporządzone, a kwota korekty nie jest dla jednostki istotna. Jednostka ujęła korektę wartości sprzedanych towarów w księgach rachunkowych 2021 r.

Korekta przychodu jest spowodowana oczywistą omyłką, dlatego dla celów podatkowych jednostka dokonała korekty, poprzez zmniejszenie przychodów osiągniętych w miesiącu, w którym miała miejsce sprzedaż towarów, czyli w listopadzie 2020 r.


Przykład

W lutym 2021 r. jednostka wystawiła kontrahentowi fakturę korygującą sprzedaż wyrobów gotowych, która miała miejsce w grudniu 2020 r. Faktura korygująca została wystawiona w związku z zaniżoną ceną tych wyrobów. Sprawozdanie finansowe jednostki za 2020 r. zostało już sporządzone i podlega badaniu przez biegłego rewidenta. W związku z tym, że kwota korekty jest dla jednostki istotna, jednostka ujęła korektę wartości sprzedanych wyrobów gotowych w księgach rachunkowych 2020 r. i ponownie sporządziła sprawozdanie finansowe oraz powiadomiła o tym fakcie biegłego rewidenta, który bada to sprawozdanie.

Korekta przychodu jest spowodowana oczywistą omyłką, dlatego dla celów podatkowych jednostka dokonała korekty, poprzez zmniejszenie przychodów osiągniętych w miesiącu, w którym miała miejsce sprzedaż wyrobów gotowych, czyli w grudniu 2020 r.

Co ważne, korekty, które w rachunku podatkowym są uwzględniane w przychodach roku wystawienia faktury korygującej, prowadzą do różnic między przychodami bilansowymi i podatkowymi na dzień bilansowy. Jest to przejściowa różnica, na którą jednostki będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych tworzą odroczony podatek dochodowy, jeśli nie korzystają z uproszczenia, o którym mowa w art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości.

Przykład

W marcu 2021 r. spółka z o.o. przyznała kontrahentowi rabat cenowy w związku z dokonaniem danej wielkości zakupów w 2020 r. i wystawiła (również w marcu 2021 r.) fakturę korygującą. Spółka sporządziła już sprawozdanie finansowe za 2020 r. Kwota korekty jest dla spółki istotna, zatem została ujęta w księgach rachunkowych 2020 r. W księgach rachunkowych 2020 r. sprzedawca ujął także kwotę odroczonego podatku dochodowego. Spółka sporządziła ponownie sprawozdanie finansowe za 2020 r.

Korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, dlatego dla celów podatkowych jednostka dokonała korekty, poprzez zmniejszenie przychodów osiągniętych w marcu 2021 r.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
8
11
13
14
15
17
18
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.