vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym - Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021

Korekta błędu popełnionego w latach poprzednich, polegającego na rozliczeniu dotacji w zawyżonej kwocie

Nasza jednostka otrzymała w poprzednich latach częściową dotację na budowę obiektów. Po zakończeniu budowy środki trwałe wprowadzono do ewidencji bilansowej, a otrzymaną dotację, ujętą na koncie 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów", rozliczono równolegle do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych, na których budowę przyznana została ta dotacja. W bieżącym roku okazało się, że dotacja została rozliczona w zawyżonej kwocie. W jaki sposób skorygować błąd popełniony w poprzednich latach?

Jeżeli jednostka stwierdziła w bieżącym roku (tu: w 2021 r.), że popełniła w poprzednich latach błąd w postaci rozliczenia dotacji w zawyżonej kwocie, to zobowiązana jest ten błąd poprawić. Sposób i moment korekty błędu popełnionego w latach poprzednich zależy od jego istotności oraz - przy założeniu że sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy (tu: 2020 r.) zostało już sporządzone - od tego, czy błąd ten został ujawniony przed czy po zatwierdzeniu tego sprawozdania.

Środki pieniężne otrzymane w formie dotacji na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie, zalicza się, w myśl art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Kwota dotacji zakwalifikowana do rozliczeń międzyokresowych przychodów zwiększa stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych sfinansowanych tą dotacją. Z treści pytania wynika, że dotacja została rozliczona w zawyżonej kwocie. Jednostka powinna więc wykryty błąd skorygować według zasad określonych w przepisach o rachunkowości.

Przypominamy, iż w sytuacji gdy jednostka wykryła w bieżącym roku obrotowym (tu: w 2021 r.) błąd popełniony we wcześniejszych latach obrotowych (w których sprawozdania finansowe są już zatwierdzone) przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za poprzedni rok (tu: za 2020 r.), to skutki korekty błędu uznanego za istotny powinna ująć w księgach 2020 r. i odpowiednio zmienić sporządzone za ten rok sprawozdanie (czyli sporządzić je ponownie). Z kolei jeśli sprawozdanie finansowe za 2020 r. jest już zatwierdzone, a jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach zmieniających jej wiedzę o stanie istniejącym na dzień bilansowy, to skutki tych zdarzeń ujmie w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym roku otrzymania tych informacji, tj. w bieżącym roku obrotowym. Z art. 54 ust. 2 ustawy o rachunkowości wynika bowiem, że jeżeli jednostka po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe, lub powodujących, że założenie kontynuowania działalności przez jednostkę nie jest uzasadnione, to ich skutki ujmuje w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym informacje te otrzymała. Stosownie zaś do treści art. 54 ust. 3 ustawy o rachunkowości, jeżeli w danym roku obrotowym jednostka stwierdziła popełnienie w poprzednich latach obrotowych błędu, w następstwie którego nie można uznać sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzednie za rzetelnie i jasno przedstawiającego sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki, to kwotę korekty spowodowanej usunięciem tego błędu odnosi się na kapitał (fundusz) własny i wykazuje jako zysk (stratę) z lat ubiegłych.

Aktywne druki i formularze Sprawozdanie finansowe
można sporządzić
Programie DRUKI Gofin

Jeżeli zatem jednostka, o której mowa w pytaniu, wykryła w 2021 r. błąd popełniony w latach wcześniejszych, a sprawozdanie finansowe za 2020 r. jest już zatwierdzone, to skutki korekty tego błędu ujmie na bieżąco, czyli w 2021 r. Sposób ujęcia tych skutków uzależniony będzie od istotności błędu.

Warto przypomnieć, iż za istotne informacje prezentowane w sprawozdaniu finansowym uważa się te, których pominięcie lub zniekształcenie może wpływać na decyzje podejmowane na ich podstawie przez użytkowników tych sprawozdań. Z kolei nie można uznać poszczególnych pozycji za nieistotne, jeżeli wszystkie nieistotne pozycje o podobnym charakterze łącznie uznaje się za istotne (por. art. 4 ust. 4a ustawy o rachunkowości). Z KSR nr 7 wynika, że przy ocenie istotności konieczne jest łączne rozpatrywanie skutków wszystkich wykrytych błędów, ponieważ - chociaż każdy z nich z osobna może być nieistotny - łącznie mogą spowodować istotne zniekształcenie rocznego sprawozdania finansowego. Istotność błędu uzależniona jest od wielkości i rodzaju pominięcia lub nieprawidłowości ocenianych w kontekście towarzyszących okoliczności. Czynnikiem rozstrzygającym o istotności może być zarówno wielkość, jak i rodzaj pozycji lub kombinacja obu tych czynników.

Jeżeli błąd w postaci rozliczenia dotacji w poprzednich latach w zawyżonej kwocie został ujawniony w 2021 r. i jest on dla jednostki nieistotny to niezależnie od tego, czy sprawozdanie finansowe za 2020 r. jest już zatwierdzone, czy jeszcze nie, korektę tego błędu jednostka ujmie na bieżąco, czyli w księgach 2021 r., a skutki korekty błędu wpłyną odpowiednio na zysk lub stratę netto bieżącego roku. Natomiast w sytuacji, gdy błąd jest dla jednostki istotny i został on ujawniony już po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2020 r., to jednostka ujmie go również na bieżąco, czyli w księgach 2021 r., ale korektę tego błędu zaewidencjonuje po stronie Wn konta 82 "Rozliczenie wyniku finansowego" i po stronie Ma konta 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów". Z kolei w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe za 2020 r. nie jest jeszcze zatwierdzone, to korektę błędu istotnego jednostka zaksięguje również po stronie Wn konta 82 w korespondencji ze stroną Ma konta 84, ale w księgach 2020 r., i ponownie sporządzi sprawozdanie finansowe za 2020 r.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

sierpień 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
9
13
14
15
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.