vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i prezentacja w sprawozdaniu finansowym - Dodatek nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021

Korekta wartości początkowej na skutek błędu z lat ubiegłych

W lutym 2021 r., już po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2020 r., jednostka wykryła, iż błędnie ustaliła wartość początkową środka trwałego zakupionego w 2020 r. Błąd polegał na ujęciu w 2020 r. części wydatków związanych z zakupem środka trwałego w kosztach działalności operacyjnej, zamiast na zwiększenie jego wartości początkowej. W jaki sposób jednostka powinna dokonać korekty wartości początkowej i odpisów amortyzacyjnych środka trwałego, jeżeli błąd ten jest dla niej istotny?

Korektę błędów wykrytych po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego ujmuje się w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym błędy te ujawniono. Sposób ewidencji korekty uzależniony jest od istotności wykrytego błędu. Jeżeli błąd jest dla jednostki istotny, to kwotę korekty odnosi się na konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego" (w analityce: Skutki błędów z lat ubiegłych).

Jeżeli po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe, lub powodujących, że założenie kontynuowania działalności przez jednostkę nie jest uzasadnione, to ich skutki ujmuje w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym informacje te otrzymała. Jeżeli w danym roku obrotowym lub przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ten rok obrotowy jednostka stwierdziła popełnienie w poprzednich latach obrotowych błędu, w następstwie którego nie można uznać sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzednie za rzetelnie i jasno przedstawiające sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy, to kwotę korekty spowodowanej usunięciem tego błędu odnosi się na kapitał (fundusz) własny i wykazuje jako zysk (stratę) z lat ubiegłych. Tak wynika z treści art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o rachunkowości.

Jeżeli zatem jednostka błędnie ustaliła wartość początkową środka trwałego wprowadzonego do ewidencji księgowej w 2020 r. i wykryła ten błąd w 2021 r., już po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2020 r., to powinna dokonać stosownej korekty w księgach 2021 r. Przy błędnym ustaleniu wartości początkowej środka trwałego, jednostka dokonała również odpisów amortyzacyjnych w nieprawidłowej wielkości. Dlatego zobowiązana jest również przeprowadzić korektę tych odpisów.

Wskazówki jak sporządzić
sprawozdanie finansowe za 2020 r.
można znaleźć w serwisie www.gofin.pl
w zakładce BILANS 2020

Przykład

W lutym 2021 r. jednostka wykryła błąd polegający na zaniżeniu wartości początkowej środka trwałego zakupionego w 2020 r. Błąd dotyczył ujęcia wydatków, które powinny zwiększać wartość początkową środka trwałego, w ciężar kosztów działalności operacyjnej. Kwota tych wydatków wynosi: 100.000 zł i jest to dla jednostki kwota istotna. Sprawozdanie finansowe jednostki za 2020 r. zostało już zatwierdzone.

Wartość początkowa środka trwałego przed korektą wynosiła: 525.000 zł, a dokonane odpisy amortyzacyjne: 13.125 zł. Stawka amortyzacyjna środka trwałego wynosi 2,5%. Korekta odpisów amortyzacyjnych za 2020 r. wyniosła: (625.000 zł - 525.000 zł) × 2,5% = 2.500 zł, z kolei korekta odpisów amortyzacyjnych za 2 miesiące 2021 r. wyniosła: (625.000 zł - 525.000 zł) × 2,5% : 12 m-cy × 2 m-ce = 416,67 zł.

Jednostka ujęła skutki korekty błędu w księgach rachunkowych 2021 r. następującymi zapisami:

1. PK - zwiększenie wartości początkowej środka trwałego: 100.000 zł

- Wn konto 01 "Środki trwałe",
- Ma konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego" (w analityce: Skutki błędów z lat ubiegłych).

2. PK - korekta odpisów amortyzacyjnych za 2020 r.: 2.500 zł

- Wn konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego" (w analityce: Skutki błędów z lat ubiegłych),
- Ma konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych".

3. PK - korekta odpisów amortyzacyjnych za 2 miesiące 2021 r.: 416,67 zł

- Wn konto 40-0 "Amortyzacja",
- Ma konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych".

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
8
11
13
14
15
17
18
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.