vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Rachunkowość jednostek handlowych - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1800) z dnia 12.04.2021

Wycena w księgach towarów na dzień ich nabycia

Towarami są składniki rzeczowych aktywów obrotowych, które zostały nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym. Za towary mogą zostać uznane również własne produkty przedsiębiorstwa wtedy, gdy znajdują się w sklepach fabrycznych i sprzedawane są przez producenta poprzez posiadane placówki handlowe. Jeżeli towary objęte są ewidencją magazynową w toku ich składowania, to w księgach rachunkowych ewidencjonuje się je na koncie 33 "Towary". Na dzień ich odpłatnego nabycia mogą zostać wycenione, w oparciu o dane wynikające z dowodów zakupu, w następujący sposób:

Wycena towarów w księgach rachunkowych może następować na dzień ich nabycia także w cenach przyjętych do ewidencji, czyli w tzw. cenach ewidencyjnych. Są to wielkości ustalane na podstawie cen przewidywanych lub planowanych, których nie zmienia się przez pewien okres (np. rok). Stosując takie rozwiązanie, trzeba uwzględnić różnice między tymi cenami a rzeczywistymi cenami zakupu bądź nabycia towarów (art. 34 ust. 2 ustawy o rachunkowości). Różnice te stanowią odchylenia od cen ewidencyjnych towarów, które księguje się na koncie 34-2 "Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów". Na dzień bilansowy wartość towarów wyrażoną w cenach ewidencyjnych należy doprowadzić do poziomu ceny nabycia lub ceny zakupu nie wyższych od cen sprzedaży netto tych składników.

Ustawa o rachunkowości dopuszcza również przyjęcie uproszczonej metody ewidencji zapasów, w tym towarów, polegającej na odpisywaniu ich w koszty w momencie zakupu, ustalaniu ich stanu nie później niż na dzień bilansowy oraz korekcie kosztów o wartość tego stanu (art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości). Jak każde uproszczenie, także i to powinno być stosowane przy uwzględnieniu zasady istotności.

Elementy, jakie składają się na cenę zakupu i cenę nabycia, zostały wskazane w art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Ceną zakupu jest kwota należna sprzedającemu bez podlegających odliczeniu VAT oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym. Obniża się ją o wszelkie rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski. Cenę nabycia stanowi natomiast cena zakupu składnika aktywów (obejmująca wymienione elementy) powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem go do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu. Wśród kosztów tych można przykładowo wymienić koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze, a także koszty przerobu czy paczkowania.

W sytuacji gdy towary wymagają długotrwałego przygotowania do sprzedaży, ich cenę nabycia można zwiększać o koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania zapasu towarów w okresie ich przygotowania do sprzedaży i związanych z nimi różnic kursowych, pomniejszone o przychody z tego tytułu (art. 28 ust. 4 ustawy o rachunkowości).

Do kierownika jednostki należy wybór sposobu wyceny towarów. Daje temu wyraz w przyjętych w danym podmiocie zasadach (polityce) rachunkowości.

Wybór pomiędzy ceną zakupu a ceną nabycia

Przy wyborze rozwiązania w kwestii wyceny towarów na dzień ich nabycia kierownik jednostki powinien wziąć pod uwagę:

a) wartość kosztów związanych z zakupem,

b) wysokość zapasu towarów, jaki pozostaje w jednostce z okresu na okres.

Jeśli na koniec okresu zapas towarów stanowi niewielką wartość, a wydatki związane z zakupem i przystosowaniem towarów kształtują się w kolejnych okresach w podobnej wysokości i ich odpisanie w koszty nie zaburzy obrazu sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego, to jednostka może zdecydować o wycenie towarów w cenach zakupu. Wówczas koszty zakupu są odnoszone w ciężar kosztów bieżącego okresu. Trzeba przy tym podkreślić, że z art. 34 ust. 1 ustawy o rachunkowości wynika zastrzeżenie, że wycena towarów w cenach zakupu możliwa jest tylko wtedy, gdy nie zniekształca to stanu aktywów (tj. wartości towarów) oraz wyniku finansowego jednostki.

Z kolei, jeżeli na koniec miesiąca pozostaje w jednostce duży zapas towarów oraz koszty zakupu tych towarów są dość znaczące, to wskazane jest dokonywać wyceny towarów w cenach nabycia. Koszty bezpośrednio związane z zakupem uwzględnia się wówczas w cenie nabycia (czyli aktywuje się je) i następnie rozlicza proporcjonalnie na towary pozostające w magazynie i towary sprzedane.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

wrzesień 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
8
9
11
12
14
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.