vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i jego skutki - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 44 (1815) z dnia 2.06.2021

Zdarzenia po dniu bilansowym ujawnione po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

Może zdarzyć się, że po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy jednostka otrzyma informacje o zdarzeniach wpływających na dane przedstawione w tym sprawozdaniu. Nie ma jednak prawa uwzględnić ich w zatwierdzonym już sprawozdaniu finansowym. Powinna je ująć w odpowiedni sposób w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym za bieżący rok, w sposób uzależniony od ich istotności.

Jeżeli jednostka otrzyma informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe, po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, to ich skutki powinna ująć w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym informacje te otrzymała. Korekty spowodowane usunięciem tego błędu odnosi się na kapitał (fundusz) własny i wykazuje jako "zysk (stratę) z lat ubiegłych". Wynika to z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o rachunkowości.

W Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 7 "Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja" (Dz. Urz. Min. Fin. z 2019 r. poz. 2) wskazano, że otrzymanie informacji o zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, zmieniających wiedzę jednostki o stanie istniejącym na dzień bilansowy, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego traktuje się jak wykrycie błędów. Kwestie te regulują pkt 5.1-5.9 KSR nr 7. Określono w nich, że błędy popełnione w poprzednich latach obrotowych, zawarte w zatwierdzonych sprawozdaniach finansowych, wykryte w bieżącym roku obrotowym lub po jego zakończeniu, a przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ten rok, koryguje się w księgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego.

Przed ujęciem korekty w księgach rachunkowych oceny wymaga, czy wpływ błędów na jakość zatwierdzonych sprawozdań finansowych był istotny, czy też nie. Przy ocenie istotności konieczne jest łączne rozpatrywanie skutków wszystkich wykrytych błędów, ponieważ - chociaż każdy z nich z osobna może być nieistotny - łącznie mogą spowodować istotne zniekształcenie rocznego sprawozdania finansowego. Wyznaczenie poziomu istotności jest sprawą indywidualną danej jednostki. Jest on bowiem uzależniony od konkretnej sytuacji finansowej i majątkowej danego podmiotu. Próg istotności powinien zostać określony przez kierownika danego podmiotu w zasadach (polityce) rachunkowości jednostki.

Korekty błędu popełnionego w poprzednich latach obrotowych, uznanego za istotny, jednostka powinna ująć w kapitale (funduszu) własnym i wykazać jako zysk (stratę) z lat ubiegłych, lub w innej pozycji kapitałów (funduszy) własnych, jeżeli tak stanowią przepisy o rachunkowości. W księgach skutki takich błędów ujmuje się w korespondencji z kontem 82 "Rozliczenie wyniku finansowego". Korekta istotnego błędu powoduje także konieczność przekształcenia retrospektywnego danych porównawczych sprawozdania finansowego za rok, w którym dokonano korekty, poza przypadkami, gdy jest to praktycznie niewykonalne. Podejście retrospektywne uznaje się za praktycznie niewykonalne, gdy jednostka nie może go zastosować, mimo podjęcia racjonalnych wysiłków i czynności, aby to uczynić (pkt 2.11 KSR nr 7). Ma to miejsce m.in., jeżeli wymaga to przeprowadzenia istotnych szacunków, a nie jest możliwe obiektywne wyodrębnienie z posiadanych danych takich informacji na temat szacunków, które potwierdzają warunki według stanu na dzień, na który wartości te mają być wycenione, ujęte lub ujawnione.

Natomiast korekty błędów popełnionych w poprzednich latach obrotowych, uznanych przez jednostkę za nieistotne, wpływają zasadniczo na zysk lub stratę netto bieżącego roku obrotowego. W praktyce ujmuje się je w księgach rachunkowych na ogólnych zasadach, chyba że dotyczą kosztów lub przychodów podstawowej działalności operacyjnej - w takim przypadku można je księgować w pozostałe koszty lub przychody operacyjne, aby nie zniekształcały wyniku działalności operacyjnej (sposób ewidencji powinien wynikać z polityki rachunkowości jednostki).

W ust. 6 pkt 1 dodatkowych informacji i objaśnień sporządzanych według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości jednostka ujawnia rodzaj błędu popełnionego w poprzednich latach, informację o przychodach i kosztach z tytułu błędu popełnionego w poprzednich latach, stanowiących podstawę wyliczenia kwot odniesionych na zyski (straty) z lat ubiegłych, a także kwotę korekty dotyczącej bieżącego roku obrotowego i każdej korekty dotyczącej lat poprzednich oraz kwotę korekty dotyczącej okresów wcześniejszych od okresów uwzględnionych w danych porównawczych. W przypadku gdy ustalenie kwot korekt jest praktycznie niewykonalne, w dodatkowych informacjach i objaśnieniach w ust. 6 pkt 1 jednostka wskazuje na sam fakt popełnienia błędu w poprzednich latach obrotowych oraz podaje, na czym on polegał, i powody braku możliwości dokonania wiarygodnego szacunku korekt.

Przykład

Załóżmy, że w 2021 r. po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2020 r. jednostka wykryła, że nie wyłączyła z kosztów uzyskania przychodów niektórych kosztów ujętych w księgach 2020 r. Spowodowało to zaniżenie podatku dochodowego od osób prawnych za 2020 r.

Wariant I - Skutki z tym związane uznano za istotne - korekta w księgach 2021 r.:

- Wn konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego" (w analityce: Korekta błędu z 2020 r.),
- Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: Urząd skarbowy - pdop).

Wariant II - Skutki z tym związane uznano za nieistotne - korekta w księgach 2021 r.:

- Wn konto 87 "Podatek dochodowy od osób prawnych" (w analityce: Korekta błędu z 2020 r.),
- Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: Urząd skarbowy - pdop).
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

wrzesień 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
22
23
24
25
27
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.