vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Rachunkowość jednostek handlowych - Dodatek nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 (542) z dnia 20.07.2021

Przychody w placówkach handlu detalicznego i hurtowego

Do ewidencji przychodów ze sprzedaży towarów w placówkach handlu detalicznego i hurtowego (a także towarów w zakładach gastronomicznych oraz artykułów będących przedmiotem skupu) służy konto 73-0 "Sprzedaż towarów". Konto to jest kontem wynikowym (niebilansowym), które może wykazywać w ciągu roku saldo Ma (kredytowe). Na koniec roku saldo konta 73-0 przenosi się na konto 86 "Wynik finansowy". W ramach konta 73-0 jednostka może wyodrębnić konta syntetyczne dla poszczególnych rodzajów działalności. Podział tych kont uzależniony jest od prowadzonej przez jednostkę działalności handlowej. Mogą to być przykładowo następujące konta syntetyczne:

73-0/0 "Sprzedaż towarów w hurcie",
73-0/1 "Sprzedaż towarów w detalu",
73-0/2 "Sprzedaż towarów w gastronomii",
73-0/3 "Sprzedaż towarów skupu".

Szczegółową ewidencję do konta 73-0 można prowadzić według poszczególnych odmian działalności, jak i placówek handlowych, czy punktów sprzedaży (jeżeli jednostka posiada np. kilka sklepów lub hurtowni), ale także według obowiązujących stawek VAT, kierunków sprzedaży (tj. kraj, WDT, eksport), czy odbiorców (tj. jednostek powiązanych i pozostałych). Podział odbiorców na jednostki powiązane i pozostałe ułatwi sporządzenie rachunku zysków i strat według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, w którym w przychodach netto ze sprzedaży wyodrębnia się przychody od jednostek powiązanych, zarówno w wariancie kalkulacyjnym, jak i porównawczym.

Aktywne druki i formularze Sprawozdanie finansowe
można sporządzić
w Programie DRUKI Gofin

Przychody ze sprzedaży towarów ujmuje się na koncie 73-0 w wartości netto, czyli bez VAT należnego, po pomniejszeniu o udzielone rabaty, opusty lub bonifikaty. Do przychodów ze sprzedaży nie zalicza się dostaw wewnętrznych (np. przesunięcia towarów z własnego magazynu do własnych placówek handlu detalicznego, czy przekazanie towarów do zużycia na potrzeby własnej działalności operacyjnej) oraz otrzymanych zaliczek, przedpłat, czy zadatków na poczet przyszłych dostaw i usług.

W ustawie o rachunkowości brak jest szczegółowych wytycznych dotyczących momentu ujęcia przychodu z tytułu sprzedaży towarów. W praktyce przyjmuje się, że przychód wykazuje się w momencie wydania sprzedanych towarów i wystawienia dokumentu sprzedaży (np. faktury). Dla celów bilansowych, ujęcie przychodu wiąże się zatem z wydaniem sprzedanych dóbr kontrahentowi (albo ewentualnie z postawieniem ich do dyspozycji kontrahenta).

Przychody ze sprzedaży towarów w rachunku zysków i strat wykazuje się w zależności od tego według jakiego wariantu i załącznika jest on sporządzany.

Wariant rachunku zysków i strat Prezentacja w rachunku zysków i strat według załącznika do ustawy o rachunkowości
załącznik nr 1
dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji
załącznik nr 4
dla jednostek mikro
załącznik nr 5
dla jednostek małych
Kalkulacyjny
A.II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Załącznik nie przewiduje rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Porównawczy
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi (...)
A.I. Przychody netto ze sprzedaży

Przykład

I. Założenia:

 1. W czerwcu 2021 r. spółka "Roma" sprzedała towary kontrahentowi z Niemiec w ramach WDT i wystawiła fakturę na kwotę: 5.000 EUR. Wartość faktury wyniosła: 22.230 zł, po przeliczeniu na złote według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury, który wynosił: 4,4460 zł/EUR. Spółka posiada dokumenty uprawniające do zastosowania stawki VAT: 0% (WDT). Również w czerwcu 2021 r. spółka sprzedała towary kontrahentowi krajowemu i wystawiła fakturę na kwotę netto: 5.000 zł (plus VAT: 1.150 zł).
 2. Przychody ze sprzedaży towarów za 2020 r. wyniosły: 450.000 zł.
 3. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FS - sprzedaż towarów do Niemiec w ramach WDT 22.230 zł 20 73-0
2. FS - sprzedaż krajowa towarów:      
   a) wartość netto 5.000 zł   73-0
   b) VAT należny 1.150 zł   22-2
   c) wartość brutto 6.150 zł 20  

III. Księgowania:

Przychody w placówkach handlu detalicznego i hurtowego

IV. Prezentacja przychodów ze sprzedaży w rachunku zysków i strat:

 1. Ustalenie przychodów ze sprzedaży towarów w bieżącym roku obrotowym:

a) sprzedaż w ramach WDT: 452.250 zł + 22.230 zł = 474.480 zł,

b) sprzedaż krajowa: 180.000 zł + 5.000 zł = 185.000 zł,

c) sprzedaż razem: 659.480 zł.

 1. Fragment rachunku zysków i strat (wariant kalkulacyjny):
Pozycja Wyszczególnienie Dane
za 2020 r.
(w złotych)
Dane
za 2021 r.
(w złotych)
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 450.000 659.480
- od jednostek powiązanych 0 0
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 450.000 659.480
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

wrzesień 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
22
23
24
25
27
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.