vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Inwentaryzacja 2021 r. ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów oraz rozliczenie stwierdzonych różnic - Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021

Konsekwencje stosowania bilansowej zasady ostrożności przy rozliczaniu szkód

Jeżeli w wyniku inwentaryzacji okaże się, że określone zapasy utraciły swoją wartość użytkową lub handlową, to najpóźniej na dzień bilansowy należy dokonać w księgach rachunkowych odpisu aktualizującego ich wartość.

Stosowanie do wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów zasady ostrożności (por. art. 7 ust. 1 ustawy o rachunkowości) polega na tym, że w bilansie wykazuje się ich realną wartość, czyli uwzględniającą zmniejszenie ich wartości użytkowej lub handlowej.

W ramach bilansowej wyceny zapasów zgodnie z zasadą ostrożności należy uwzględnić art. 28 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości, z którego wynika obowiązek wyceny rzeczowych składników aktywów obrotowych nie rzadziej niż na dzień bilansowy według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto. Jeżeli więc, w wyniku porównania wartości zapasów ustalonych w cenach nabycia z ich wartością ustaloną na dzień bilansowy według aktualnych cen sprzedaży netto, okaże się, że cena nabycia jest wyższa od ceny sprzedaży netto, to znaczy, że dany składnik aktywów utracił całkowicie lub częściowo zdolność do przynoszenia jednostce korzyści ekonomicznych i w księgach rachunkowych należy dokonać odpisu aktualizującego wartość zapasów.

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych zalicza się - stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy o rachunkowości - do pozostałych kosztów operacyjnych. Przy czym, jeśli ewidencję zapasów jednostka prowadzi w cenach ewidencyjnych ustalonych na poziomie np. cen sprzedaży netto lub cen sprzedaży brutto, to w pierwszej kolejności należy obniżyć wartość zapasów do wysokości ceny zakupu (kosztu wytworzenia), wyksięgowując odchylenia od cen ewidencyjnych przypadające na te zapasy.

Ewidencja księgowa odpisu aktualizującego wartość towarów i materiałów

1. PK - obniżenie wartości towarów lub materiałów do wysokości ceny zakupu (ewidencję jednostka prowadzi w stałych cenach ewidencyjnych):

- Wn konto 34 "Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów",
- Ma konto 33 "Towary", 31-1 "Materiały".

2. PK - odpis aktualizujący wartość zapasów materiałów lub towarów ustalony jako różnica wyższej ceny nabycia (zakupu) i niższej od niej ceny sprzedaży netto:

- Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
- Ma konto 34-7 "Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości zapasów materiałów i towarów".

W przypadku wyrobów gotowych, jeżeli jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym i ujmuje koszty na kontach zespołu 4 i 5, to księgowanie odpisu aktualizującego powinna przeprowadzić wykorzystując do tego konta obrotów wewnętrznych. Utworzenie odpisu powoduje bowiem wyjście kosztów z zamkniętego kręgu kosztów.

Ewidencja księgowa odpisu aktualizującego wartość wyrobów gotowych

1. PK - odpis aktualizujący uwzględniający utratę wartości wyrobów (gdy cena sprzedaży netto jest niższa od kosztu wytworzenia tych wyrobów):

a) jeżeli jednostka sporządza kalkulacyjny rachunek zysków i strat:

- Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
- Ma konto 62-1 "Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości produktów",

b) jeżeli jednostka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat:

- Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
- Ma konto 79-0 "Obroty wewnętrzne"

oraz równolegle:

- Wn konto 79-1 "Koszty obrotów wewnętrznych",
- Ma konto 62-1 "Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości zapasów produktów".

Uwaga: Na dzień bilansowy saldo konta 79-0 przeksięgowuje się na konto 86 "Wynik finansowy", a saldo konta 79-1 na konto 49 "Rozliczenie kosztów".

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych korygują wykazywaną w aktywach bilansu wartość zapasu wynikającą z ich wartości księgowej (por. art. 46 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości).

Zwracamy uwagę, że nie dokonuje się odpisów aktualizujących, jeśli zapasy zostały przykładowo zniszczone lub upłynął ich termin przydatności do spożycia i w związku z tym nadają się wyłącznie do likwidacji. W takim przypadku wartość tych zapasów spisuje się z ksiąg rachunkowych w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

Ewidencja księgowa spisania z ksiąg rachunkowych zapasów
przeznaczonych do likwidacji

1. PK - materiały, towary, produkty gotowe podlegające wyksięgowaniu z powodu likwidacji:

- Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
- Ma konto 31-1 "Materiały" lub 33 "Towary", lub 60-0 "Produkty gotowe".

Uwaga: W przypadku ewidencji zapasów w stałych cenach ewidencyjnych, odpowiedniego wyksięgowania wymagają również odchylenia od cen ewidencyjnych tych zapasów:

- Wn/Ma konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
- Ma/Wn konto 34 "Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów" lub 62-0 "Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów".

W odniesieniu do wyrobów gotowych - jeśli jednostka prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i 5 oraz sporządza rachunek zysków i strat w postaci porównawczej, to księgowanie operacji dotyczącej likwidacji zbędnych zapasów produktów ujmuje się z wykorzystaniem kont 79-0 i 79-1.

Likwidację zapasów trzeba odpowiednio udokumentować. Jeśli szkody w zapasach zostały ujawnione w wyniku inwentaryzacji w drodze spisu z natury, to na udokumentowanie decyzji o ich przeznaczeniu do likwidacji mogą składać się m.in. arkusze spisowe, zestawienia różnic jakościowych, protokół z rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych zawierający umotywowane wnioski komisji inwentaryzacyjnej, co do sposobu rozliczenia straty, które przedstawiane są do decyzji i akceptacji kierownikowi jednostki.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 

Terminarz

listopad 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.