vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Bilans oraz rachunek zysków i strat dotyczące 2021 r. - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022

Kredyt inwestycyjny wypłacany w transzach

Jednostka w grudniu 2021 r. otrzymała kredyt inwestycyjny na budowę środka trwałego. Kredyt będzie wypłacany w transzach. Pierwszą transzę przekazano na rachunek bieżący jednostki jeszcze w 2021 r. i potrącono z niej prowizję za otrzymanie kredytu. Jak ująć w księgach rachunkowych ten kredyt? Jaką kwotę należy wykazać w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2021 r. - cały kredyt czy tylko część otrzymaną w 2021 r.?

Ujęciu w księgach rachunkowych w przypadku kredytów, które wypłacane są w transzach, podlega wyłącznie ta część kredytu, która wpłynęła do jednostki. Zatem w księgach rachunkowych w grudniu 2021 r. Czytelnicy powinni byli ująć tylko pierwszą transzę kredytu. Wykazaniu w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2021 r. podlega więc tylko kwota kredytu, którą jednostka faktycznie otrzymała. Pozostałej części kredytu, która nie została wypłacona i ma wpłynąć do jednostki po dniu bilansowym, nie ujmuje się w księgach ani nie wykazuje w bilansie.

Prowizję za udzielenie kredytu inwestycyjnego na budowę środka trwałego przed oddaniem go do używania należy odnieść na zwiększenie wartości początkowej budowanego środka trwałego. Jak wynika bowiem z art. 28 ust. 8 ustawy o rachunkowości, koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym m.in. koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania.

W omawianym przypadku kwota prowizji za udzielenie kredytu została potrącona przez bank z pierwszej transzy kredytu. Jej kwotę, na podstawie wyciągu bankowego, odnosi się na konto 08 "Środki trwałe w budowie". Ewidencja księgowa tego zdarzenia może przebiegać w sposób zaprezentowany w przykładzie.

Wypłata kolejnych transz kredytu inwestycyjnego najczęściej uzależniona jest od spełnienia przez kredytobiorcę określonych w umowie warunków. Wpływ kolejnych rat kredytu na rachunek bieżący jednostki można ujmować w księgach następująco:

- Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",

- Ma konto 13-4 "Kredyty bankowe".

W bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2021 r. kwotę faktycznie otrzymanego w 2021 r. kredytu należy przedstawić w pasywach bilansu zasadniczo z podziałem na zobowiązania długo- i krótkoterminowe (wyjątkiem jest bilans według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości, w którym taki podział nie jest wymagany). Jako zobowiązania długoterminowe prezentuje się tę część otrzymanego kredytu, która zgodnie z umową wymaga spłaty później niż w roku następującym po dniu bilansowym (tu: w 2023 r. i później). Wykazuje się ją w pasywach bilansu przygotowanego zgodnie ze wzorem z załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości w pozycji B.II.3 lit. a) jako "Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek - kredyty i pożyczki".

Natomiast do zobowiązań krótkoterminowych należy zaliczyć część kredytu podlegającą spłacie w roku następującym po dniu bilansowym (w omawianej sytuacji: w 2022 r.). Prezentuje się ją w bilansie sporządzonym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości w pasywach w pozycji B.III.3 lit. a) jako "Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek - kredyty i pożyczki".

Przykład

Założenia

 1. W grudniu 2021 r. jednostka uzyskała kredyt inwestycyjny na budowę środka trwałego w kwocie 800.000 zł. Zgodnie z warunkami zawartej z bankiem umowy kredyt zostanie wypłacony w 4 transzach.
 2. Pierwsza transza kredytu, po spełnieniu określonych w umowie warunków, została wypłacona w grudniu 2021 r. Jej kwota zgodnie z umową wynosiła 200.000 zł. Przekazano ją na rachunek bieżący jednostki po potrąceniu prowizji za udzielenie kredytu w kwocie 18.000 zł. Zatem na rachunek bieżący jednostki wpłynęło 182.000 zł, tj. 200.000 zł - 18.000 zł.

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. WB - wpływ pierwszej transzy kredytu w kwocie pomniejszonej
o pobraną przez bank prowizję:
   a) kwota pierwszej transzy kredytu 200.000 zł 13-4
   b) wartość potrąconej przez bank prowizji 18.000 zł 08
   c) kwota kredytu, która wpłynęła na rachunek bieżący 182.000 zł 13-0

Księgowania

Kredyt inwestycyjny wypłacany w transzach
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PrzewodnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
8
11
13
14
15
17
18
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.