vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Bilans oraz rachunek zysków i strat dotyczące 2021 r. - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1891) z dnia 24.02.2022

Zobowiązania wobec ZUS i pracowników z tytułu wynagrodzeń

Wypłacamy wynagrodzenia za dany miesiąc do 10. dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Wynagrodzenia za grudzień 2021 r. wypłaciliśmy pracownikom 10 stycznia 2022 r., a składki ZUS od tych wynagrodzeń opłaciliśmy w lutym br. W jaki sposób w bilansie sporządzanym na dzień 31 grudnia 2021 r. należy zaprezentować zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń (saldo Ma konta 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń") oraz zobowiązanie z tytułu składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy (saldo Ma konta 22 "Rozrachunki publicznoprawne"), które na koniec 2021 r. jeszcze nie były wymagalne?

W opisanej przez Czytelników sytuacji zobowiązanie wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń powinno zostać przedstawione w pasywach bilansu w zobowiązaniach krótkoterminowych, a zobowiązania publicznoprawne z tytułu składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy - w zależności od ustaleń w zasadach (polityce) rachunkowości - w rezerwach lub zobowiązaniach krótkoterminowych.

Podmioty prowadzące księgi rachunkowe mają obowiązek stosować zasadę memoriału wskazaną w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Obliguje ona jednostki do ujmowania w księgach rachunkowych m.in. wszystkich obciążających je kosztów dotyczących danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. W przypadku wynagrodzeń pracowniczych ich wartością obciąża się zatem koszty działalności operacyjnej w okresie sprawozdawczym, do którego się te wynagrodzenia odnoszą. Jest to więc miesiąc, w którym pracownicy świadczyli pracę - bez względu na to, jaka jest faktyczna data uregulowania zobowiązania z tego tytułu. W omawianej sytuacji wartość wynagrodzeń należnych za grudzień 2021 r. należało uwzględnić w kosztach bilansowych w grudniu 2021 r. - pomimo ich wypłaty w styczniu 2022 r. W księgach rachunkowych wartość brutto tych wynagrodzeń można było zaewidencjonować zapisem:

- Wn konto 40-4 "Wynagrodzenia" lub konto zespołu 5,

- Ma konto 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń".

Potrącone z wynagrodzenia pracowników składki ZUS i zaliczki na podatek dochodowy mogą być z kolei księgowane zapisem:

- Wn konto 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń",

- Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: Rozrachunki z ZUS lub Rozrachunki z urzędem skarbowym).

Taka sama zasada jak przy ujmowaniu w kosztach bilansowych wynagrodzeń odnosi się do składek ZUS, które są finansowane przez zakład pracy. Koszt z nimi związany powinien być również ewidencjonowany w okresie, którego te składki dotyczą. Wobec tego wartość składek ZUS w części pokrywanej przez pracodawcę od wynagrodzeń należnych za grudzień 2021 r., płatnych w lutym 2022 r., należało w księgach rachunkowych odnieść w ciężar kosztów działalności operacyjnej w grudniu 2021 r. w następujący sposób:

- Wn konto 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia" lub konto zespołu 5,

- Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: Rozrachunki z ZUS).

Skoro wynagrodzenia należne za grudzień 2021 r., a także składki ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od tych wynagrodzeń zostały uregulowane w 2022 r., na koniec 2021 r. na kontach 22 i 23-0 figurowały salda po stronie Ma. Oznaczają one odpowiednio zobowiązanie jednostki wobec ZUS i urzędu skarbowego oraz wobec pracowników. W bilansie sporządzanym na dzień 31 grudnia 2021 r. należy je wykazać po stronie pasywów. W przypadku niewypłaconych wynagrodzeń ich wartość w zależności od wzoru, według którego sporządzane jest sprawozdanie finansowe, trzeba podać w zobowiązaniach krótkoterminowych w pozycji:

a) B.III.3 lit. h) "Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu wynagrodzeń" - jeżeli jednostka stosuje załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości,

b) B "Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania" - przy korzystaniu z załącznika nr 4,

c) B.III "Zobowiązania krótkoterminowe" - gdy bilans jest sporządzany według załącznika nr 5 lub 6.

Jeśli chodzi o składki ZUS i zaliczki na podatek dochodowy, to na dzień 31 grudnia 2021 r. nie stanowią one wymagalnych prawnie zobowiązań. Ujmuje się je wobec tego w pasywach bilansu generalnie w rezerwach (patrz ramka - pkt 1). Istotne jest, że jeżeli nie wpływa to negatywnie na obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki, to można w zasadach (polityce) rachunkowości zapisać rozwiązanie polegające na prezentowaniu w bilansie kwot niewymagalnych na dzień bilansowy zobowiązań z tytułu składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy jako zobowiązań krótkoterminowych (patrz ramka - pkt 2).

Prezentacja w bilansie zobowiązań z tytułu składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy niestanowiących prawnie wymagalnych zobowiązań - w zależności od zapisów w zasadach (polityce) rachunkowości:
1. Ujmowane jako pozostałe rezerwy w pozycji:
a) B.I.3 "Pozostałe rezerwy krótkoterminowe" - przy stosowaniu załącznika nr 1,
b) B "Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym rezerwy na zobowiązania" - korzystając z załącznika nr 4,
c) B.I "Rezerwy na zobowiązania" - jeśli stosowany jest załącznik nr 5 lub 6.
2. Ujmowane jako zobowiązania krótkoterminowe w pozycji:
a) B.III.3 lit. g) "Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych" - przy korzystaniu z załącznika nr 1,
b) B "Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania" - opracowując bilans według wzoru z załącznika nr 4,
c) B.III "Zobowiązania krótkoterminowe" (czyli tam, gdzie wynagrodzenia) - stosując załącznik nr 5 lub 6.
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PrzewodnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
8
11
13
14
15
17
18
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.