vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Różnice kursowe w księgach rachunkowych - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 24 (1899) z dnia 24.03.2022

Księgowe skutki informacji z banku o stanie konta walutowego

Otrzymałam pismo z banku o stanie środków na rachunku walutowym jednostki na koniec miesiąca, w którym wskazano kwotę w euro i jej przeliczenie kursem bankowym na złotówki. Kwota w złotych nie pokrywa się z kwotą figurującą na koncie 13-1 "Rachunek walutowy". Czy mam wyksięgować kwotę różnicy jako różnicę kursową?

NIE. Otrzymane z banku pismo służy uzgodnieniu stanu środków pieniężnych w walucie. Przeliczenie waluty bieżącym kursem bankowym w żaden sposób nie skutkuje księgowo.

Operacje dotyczące wpłat i wypłat dokonywanych za pośrednictwem rachunku walutowego jednostki księguje się na koncie 13-1 "Rachunek walutowy". Po stronie Wn ujmuje się wpływy na rachunek walutowy z różnych tytułów (m.in. zakup waluty, zapłata należności), a po stronie Ma tego konta rozchód waluty (m.in. sprzedaż waluty, zapłata zobowiązania). Operacje te trzeba wycenić właściwym kursem, zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości, tj. kursem:

 • faktycznym, gdy dochodzi do rzeczywistej wymiany waluty (tu np. zakup i sprzedaż waluty w banku, kantorze) lub 
 • średnim NBP z dnia poprzedzającego wpływ lub wypływ środków pieniężnych z rachunku walutowego, gdy nie dochodzi do wymiany waluty (np. w razie zapłaty należności lub zobowiązań).

W przypadku rozchodu waluty z rachunku walutowego ustala się różnice kursowe między wartością waluty z dnia jej wpływu a wartością z dnia jej wypływu. Wyksięgowuje się je z konta 13-1 zasadniczo w przychody finansowe (konto 75-0) lub koszty finansowe (konto 75-1), ustając kolejność rozchodu wybraną przez siebie metodą:

 • FIFO - rozchód waluty wycenia się na podstawie kursów najwcześniejszych wpływów,
 • LIFO - rozchód waluty odbywa się począwszy od kursów z najpóźniejszych wpływów,
 • kurs przeciętny - rozchód waluty wycenia się na podstawie średniej ważonej kursów ustalanej przy każdym kolejnym wpływie waluty.

Należy wspomnieć, że są także operacje rozchodu waluty wyceniane kursem historycznym, tj. kursem ustalonym metodą FIFO, LIFO lub średnioważonym (np. przelew środków między rachunkami walutowymi lub między rachunkiem walutowym a kasą walutową, otwarcie i likwidacja lokaty w walucie obcej). W przypadku takich operacji nie powstają różnice kursowe na rachunku walutowym.

Jednostka dokonuje zatem wyceny bieżących wpływów waluty na rachunek walutowy i wypływów z tego rachunku według odpowiednich kursów i rozlicza różnice kursowe na tym rachunku. Stan waluty wyrażony w złotówkach wynikający z konta 13-1 może zatem nie odpowiadać stanowi waluty wskazanemu w piśmie od banku, po przeliczeniu bieżącym kursem bankowym. Bieżąca wycena banku nie powoduje potrzeby rozliczania różnic kursowych na rachunku walutowym w celu doprowadzenia do stanu z otrzymanego pisma. Różnice kursowe na rachunku walutowym powstają generalnie na skutek rozchodu waluty. Do wyjątków w tym zakresie należy wycena bilansowa środków pieniężnych, do której zobowiązuje art. 30 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z tym przepisem nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) i pasywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP. Jeśli rok obrotowy jednostki jest równy kalendarzowemu, na dzień bilansowy 31 grudnia trzeba wycenić walutę na rachunku walutowym kursem średnim NBP obowiązującym w tym dniu i rozliczyć powstałe różnice kursowe. Na temat bilansowej wyceny aktywów i pasywów w walucie obcej pisaliśmy m.in. w GP nr 1 z 2022 r., na stronie 12.


Bieżąco aktualizowane tabele kursów średnich NBP dostępne są w serwisie www.wskazniki.gofin.pl.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

PIT 2022 - Korzystaj bezpłatnie - https://www.gofin.pl/pit/
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.