vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Problematyczne zapisy w księdze podatkowej - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 30 (1905) z dnia 14.04.2022

Jak zniwelować skutki braku zapłaty faktur sprzedażowych?

Minęło 90 dni, a kontrahent nie zapłacił za fakturę z tytułu sprzedanych mu towarów. Czy w księdze podatkowej powinnam ująć przychód z niej wynikający z minusem (jako korektę przychodów) i jednocześnie usunąć koszt sprzedanych towarów? Czy mogę odzyskać podatek dochodowy dopiero jak będę dysponować orzeczeniem sądu?

Istnieje możliwość zniwelowania negatywnych skutków nieotrzymania zapłaty należności w podatku dochodowym poprzez skorzystanie z tzw. ulgi na złe długi albo poprzez dokonanie odpisu aktualizującego wartość należności, uznanie należności za nieściągalną lub jej umorzenie.

Ulgę na złe długi w podatku dochodowym wierzyciel może zastosować w rozliczeniu rocznym (art. 26i ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o pdof) bądź już na etapie ustalania zaliczek na podatek (art. 44 ust. 17 pkt 1 i ust. 18 ustawy o pdof). Zakładając, że podatnik (wierzyciel) będzie chciał zastosować tę ulgę już na etapie zaliczek, może zmniejszyć dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności, która nie została uregulowana. Zmniejszenia dokonać może począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta. Przy czym w art. 52w ust. 1 ustawy o pdof określono, że w roku podatkowym, w którym obowiązuje stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, zmniejszenia, o którym mowa m.in. w art. 44 ust. 17 pkt 1 tej ustawy, dokonać można już od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie. Przepis ten stosuje się do okresów rozliczeniowych, w których podatnik poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (art. 52w ust. 7 ustawy o pdof).

Trzeba podkreślić, że wierzyciel jest uprawniony do zmniejszenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki na podatek. Skorzystanie z ulgi na złe długi w pdof nie powoduje korekty przychodów uzyskanych ze sprzedaży ujętych w księdze w kolumnie 7 "Wartość sprzedanych towarów i usług". Nie powoduje też konieczności korekty kosztów sprzedanych towarów ujętych w kolumnie 10 "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu". Nie skutkuje żadnymi zapisami w księdze.

Inną drogą do obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu niezapłaconej należności jest dokonanie odpisu aktualizującego tę należność. Generalnie nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów aktualizujących, z tym że kosztem takim są odpisy aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej części należności, która była uprzednio zaliczona na podstawie art. 14 ustawy o pdof do przychodów należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie art. 23 ust. 3 tej ustawy (np. wierzytelność została zasądzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego lub dłużnik został postawiony w stan likwidacji). Stanowi tak art. 23 ust. 1 pkt 21 ustawy o pdof. Odpis aktualizujący ujmuje się w księdze podatkowej w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki". Warto pamiętać, iż odpis aktualizujący jest tylko przejściowym rozwiązaniem. Trzeba go będzie rozwiązać i odpowiednio ująć skutki z tym związane w księdze w przypadku:

 • otrzymania zapłaty (kwotę odpisu ujmuje się w kolumnie 8 księgi "Pozostałe przychody", por. art. 14 ust. 2 pkt 7c ustawy o pdof),
 • przedawnienia należności (kwotę odpisu ujmuje się w kolumnie 8, por. art. 14 ust. 2 pkt 7b oraz art. 23 ust. 1 pkt 17 ustawy o pdof),
 • udokumentowania nieściągalności zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy o pdof (kwotę odpisu wpisuje się w kolumnie 8, por. art. 14 ust. 2 pkt 7b ustawy o pdof, a wartość nieściągalnej należności w kolumnie 13, por. art. 23 ust. 1 pkt 20 ustawy o pdof),
 • umorzenia należności (kwotę odpisu ujmuje się w kolumnie 8, por. art. 14 ust. 2 pkt 7b ustawy o pdof, a wartość umorzonej należności w kolumnie 13, por. art. 23 ust. 1 pkt 41 ustawy o pdof).

Należności nieściągalne lub umorzone można też ująć jako koszty w księdze (w kolumnie 13) bez dokonywania od nich wcześniej odpisów, po spełnieniu warunków określonych odpowiednio w art. 23 ust. 1 pkt 20 lub art. 23 ust. 1 pkt 41 ustawy o pdof.

Co bardzo ważne, wierzytelności odliczone od podstawy obliczenia podatku dochodowego jako ulga na złe długi nie podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych na podstawie innych przepisów ustawy. A jeśli wierzytelności zostały już zaliczone do kosztów na podstawie innych przepisów ustawy - nie podlegają one odliczeniu od podstawy obliczenia podatku jako ulga na złe długi. Wynika to z art. 26i ust. 12 i ust. 13 ustawy o pdof w powiązaniu z art. 44 ust. 24 tej ustawy. Zatem skorzystanie z ulgi na złe długi wyklucza możliwość ujęcia w kosztach podatkowych: odpisu aktualizującego tę należność oraz nieściągalnej lub umorzonej należności (i odwrotnie).

Przykład

W kwietniu 2022 r. podatnik uzyskał informację, że kontrahent, który zalegał z zapłatą przeterminowanej należności za wykonaną usługę, został postawiony w stan likwidacji. Przychód ze sprzedaży tej usługi w kwocie 6.000 zł podatnik ujął w kolumnie 7 księgi "Wartość sprzedanych towarów i usług" w styczniu 2022 r. W odniesieniu do tej należności podatnik nie skorzystał z ulgi na złe długi w pdof. W dniu 12 kwietnia 2022 r. dokonał odpisu aktualizującego wartość należności w kwocie 6.000 zł.


Zapisy w księdze podatkowej

W księdze za kwiecień 2022 r. podatnik wpisał, na podstawie sporządzonego przez siebie dowodu księgowego:

- w kolumnie 2 "Data zdarzenia gospodarczego": 12.04.2022 r.,
- w kolumnie 6 "Opis zdarzenia gospodarczego": odpis aktualizujący należność,
- w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki": 6.000 zł.
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

wrzesień 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
22
23
24
25
27
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.