vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Dokonywanie korekt w księgach rachunkowych - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1921) z dnia 9.06.2022

Korekty a sprawozdanie finansowe za 2021 r.

Kiedy korygować sprawozdanie za 2021 r.?

Przede wszystkim korekta sprawozdania finansowego za 2021 r. jest możliwa, o ile nie zostało ono jeszcze zatwierdzone. Co prawda ostateczny termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r. upływa zasadniczo 30 września 2022 r. (określone terminy dotyczące tego sprawozdania zostały wydłużone na mocy rozporządzenia wydanego w tej sprawie), ale może się zdarzyć, że sprawozdanie to zostanie zatwierdzone wcześniej. Jeśli więc po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wykryto w nim błąd lub otrzymano dowody wskazujące na inny stan bilansowy - nie koryguje się tego sprawozdania. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe nie może już podlegać żadnym zmianom.

Jeżeli jednak sprawozdanie finansowe za 2021 r. nie zostało jeszcze zatwierdzone, powstaje pytanie, czy każdy wykryty błąd lub otrzymany po dacie jego sporządzenia dowód, który wpływa na stan bilansowy przedstawiony w tym sprawozdaniu, musi spowodować korektę tego sprawozdania. Otóż zależy to od tego, jakiego rodzaju jest to zdarzenie. Jak stanowi art. 54 ust. 1 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.), gdy po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe, lub powodujących, że założenie kontynuowania działalności przez jednostkę nie jest uzasadnione, powinna ona odpowiednio zmienić to sprawozdanie, dokonując jednocześnie stosownych zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy, oraz powiadomić biegłego rewidenta, który sprawozdanie to bada lub zbadał. Jeżeli zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym, nie powodują zmiany stanu istniejącego na dzień bilansowy, to odpowiednie wyjaśnienia zamieszcza się w informacji dodatkowej.

Zatem istotne błędy i ujawnione zdarzenia dotyczące sprawozdania finansowego za 2021 r. powinny spowodować korektę tego sprawozdania. Warto zaznaczyć, że dotyczy to również istotnych zdarzeń przedstawionych w informacji dodatkowej. W przypadku istotnych korekt dotyczących sprawozdania finansowego za 2021 r. trzeba sprawozdanie to sporządzić na nowo (choćby zmianie ulegał tylko jeden element tego sprawozdania), co oznacza także jego ponowne podpisanie przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, oraz kierownictwo jednostki (por. art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

Jeśli jednak błędy i ujawnione zdarzenia dotyczące sprawozdania finansowego za 2021 r. nie są istotne, ich skutki ujmuje się w księgach rachunkowych bieżącego roku. Księguje się je na ogólnych zasadach. Przy czym z praktyki księgowej wynika, że gdy dotyczą kosztów lub przychodów podstawowej działalności operacyjnej, można je księgować w pozostałe koszty lub przychody operacyjne, żeby nie zniekształcać wyniku podstawowej działalności operacyjnej bieżącego okresu. Takie rozwiązanie powinno wynikać z zasad (polityki) rachunkowości jednostki.

Oczywiście pozostaje problem z określeniem, jakie zdarzenie uznać za istotnie wpływające na sprawozdanie finansowe za 2021 r. Kwestię istotności porusza art. 4 ust. 4a ustawy o rachunkowości. W myśl tego przepisu informacje wykazywane w sprawozdaniu finansowym należy uznać za istotne, gdy ich pominięcie lub zniekształcenie może wpływać na decyzje podejmowane na ich podstawie przez użytkowników tych sprawozdań. Nie można uznać poszczególnych pozycji za nieistotne, jeżeli wszystkie nieistotne pozycje o podobnym charakterze łącznie uznaje się za istotne.

Jak możemy przeczytać w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 7 "Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja" (Dz. Urz. Min. Fin. z 2019 r. poz. 2), przed ujęciem korekty w księgach rachunkowych oceny wymaga, czy wpływ błędów na jakość zatwierdzonych sprawozdań finansowych był istotny, czy nie. Przy ocenie istotności konieczne jest łączne rozpatrywanie skutków wszystkich wykrytych błędów, ponieważ - chociaż każdy z nich z osobna może być nieistotny - łącznie mogą spowodować istotne zniekształcenie rocznego sprawozdania finansowego. Istotność błędu uzależniona jest od wielkości i rodzaju pominięcia lub nieprawidłowości ocenianych w kontekście towarzyszących okoliczności. Czynnikiem rozstrzygającym o istotności może być zarówno wielkość, jak i rodzaj pozycji lub kombinacja obu tych czynników.

Błędy w zatwierdzonym sprawozdaniu za 2021 r.

Warto jeszcze przypomnieć, co należy zrobić w sytuacji, gdy błąd czy nowy dowód księgowy dotyczący 2021 r. został ujawniony po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2021 r. Jak wspomniano wcześniej, nie powoduje to żadnej zmiany tego sprawozdania, korektę wprowadza się do ksiąg bieżącego roku. Uwzględnieniu przy tym podlega art. 54 ust. 3 ustawy o rachunkowości, z którego wynika, że jeśli jest to błąd istotny, korektę, która obciążałaby wynik finansowy, księguje się w korespondencji z kontem 82 "Rozliczenie wyniku finansowego" i wykazuje w sprawozdaniu za rok, w którym ujęto korektę, jako zysk/stratę z lat ubiegłych - właśnie po to, by wynik finansowy bieżącego roku nie został zniekształcony. W sytuacji natomiast, gdy korekta nie jest kwotą istotną, ujmuje się ją w księgach bieżącego roku na ogólnych zasadach. Przy czym, gdy dotyczy kosztów lub przychodów podstawowej działalności operacyjnej, można ją księgować w pozostałe koszty lub przychody operacyjne (jeśli tak wynika z polityki rachunkowości).

Przykład 1

W przedsiębiorstwie osoby fizycznej po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2021 r., ale przed jego zatwierdzeniem, wykryto błąd w zamkniętych księgach rachunkowych za 2021 r. Polegał on na nieujęciu w księgach 2021 r. amortyzacji środków trwałych za grudzień 2021 r. Przedsiębiorstwo ujmuje koszty podstawowej działalności operacyjnej wyłącznie w zespole 4. Sprawozdanie finansowe za 2021 r. nie podlega badaniu.

Wariant I - Kwota odpisów jest istotna.

Korektę wprowadzono do ksiąg rachunkowych za 2021 r. (Wn konto 40-0 "Amortyzacja", Ma konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych"). Po wprowadzonej zmianie ponownie sporządzono sprawozdanie finansowe za 2021 r.

Wariant II - Kwota odpisów jest nieistotna.

Korektę wprowadzono do ksiąg rachunkowych za 2022 r. (Wn konto 40-0, Ma konto 07-1 lub Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne", Ma konto 07-1, w zależności od zapisów w polityce rachunkowości).

Gdyby błąd ten został wykryty po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2021 r., to byłby ujęty w księgach 2022 r.:

- Wn konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego", Ma konto 07-1, jeśli uznano by go za istotny, lub
- Wn konto 40-0, Ma konto 07-1 lub Wn konto 76-1, Ma konto 07-1 (w zależności od zapisów w polityce rachunkowości), jeżeli zostałby uznany za nieistotny.


Przykład 2

Spółka jawna nie ujęła w księgach 2021 r. kosztów usługi obcej dotyczącej tego roku i odkryła to po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2021 r., lecz przed jego zatwierdzeniem. Spółka ujmuje koszty podstawowej działalności operacyjnej wyłącznie w zespole 4 i nie bada sprawozdania finansowego za 2021 r.

Wariant I - Kwota kosztu jest istotna.

Korektę wprowadzono do ksiąg rachunkowych za 2021 r. (Wn konto 40-2 "Usługi obce", Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami"). Po wprowadzonej zmianie ponownie sporządzono sprawozdanie finansowe za 2021 r.

Wariant II - Kwota kosztu jest nieistotna.

Korektę wprowadzono do ksiąg rachunkowych za 2022 r. (Wn konto 40-2, Ma konto 21 lub Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne", Ma konto 21, w zależności od zapisów w polityce rachunkowości).

Jeśli błąd ten zostałby wykryty po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2021 r., to należałoby go ująć w księgach 2022 r.:

- Wn konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego", Ma konto 21, gdyby był uznany za istotny, lub
- Wn konto 40-2, Ma konto 21 lub Wn konto 76-1, Ma konto 21 (w zależności od zapisów w polityce rachunkowości), gdyby nie był istotny.
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

sierpień 2022
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
9
13
14
15
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.