vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Bilans i rachunek zysków i strat za 2022 r. - Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 (574) z dnia 20.11.2022

Cel bilansu oraz sposób prezentacji danych

Bilans jest integralną częścią sprawozdania finansowego każdej jednostki sporządzaną na koniec roku obrotowego oraz na każdy inny dzień bilansowy. Zawiera informacje o stanie majątku jednostki (posiadanych aktywach) i źródłach jego finansowania (pasywach jednostki). W bilansie sporządzanym na koniec roku obrotowego wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy. Jednostka, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, sporządzająca bilans na dzień 31 grudnia 2022 r., zawiera w nim dane o aktywach i pasywach na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz na dzień 31 grudnia 2022 r. Jeśli bilans sporządzany jest na inny dzień bilansowy, to stany aktywów i pasywów wykazuje się na ten dzień oraz na dzień kończący rok obrotowy bezpośrednio poprzedzający ten dzień bilansowy.

Aktywne druki i formularze Bilans i inne elementy sprawozdania finansowego dostępne w serwisie www.druki.gofin.pl

Bilans sporządza się w języku polskim i walucie polskiej. Generalnie dla poszczególnych grup i podgrup aktywów i pasywów podaje się wartości w złotych i groszach według stanu na początek oraz na koniec roku obrotowego, umożliwiając tym samym porównanie zmian poszczególnych wartości bilansu na przestrzeni dwóch okresów sprawozdawczych.

Jako element sprawozdania finansowego bilans pełni funkcję informacyjną zarówno dla osób zarządzających jednostką, jak i potencjalnych inwestorów czy aktualnych kontrahentów. Stanowi źródło informacji dla jego czytelników o stanie majątku jednostki (posiadanych aktywach) i o tym jaki posiada ona dzięki temu potencjał.

Zakres informacji wykazywanych w bilansie przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji określa załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości. Jednostka może sporządzić bilans z większą szczegółowością, niż ta, określona w załącznikach do ustawy o rachunkowości, jeśli tylko wynika to z jej potrzeb lub specyfiki. Sposób prezentacji danych w bilansie, określony w załącznikach do ustawy o rachunkowości, charakteryzuje się ujmowaniem składników aktywów według ich rosnącej płynności. Jako pierwsze występują aktywa trwałe należące do najtrudniej zbywalnych, następnie aktywa obrotowe, a na samym końcu środki pieniężne na rachunkach bankowych i gotówka praktycznie natychmiast dostępne dla jednostki. Pasywa w bilansie ujmowane są według ich rosnącej wymagalności, to znaczy zaczynając od kapitału własnego, a kończąc na zobowiązaniach z tytułu dostaw i usług, kredytach, pożyczkach, tj. zobowiązaniach krótkoterminowych, które oczekują na ich uregulowanie w pierwszej kolejności. Wykazana w aktywach bilansu wartość poszczególnych grup składników aktywów powinna wynikać z ich wartości księgowej, skorygowanej o:

1) dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy aktualizujące, w tym również z tytułu trwałej utraty wartości składników aktywów trwałych,

2) odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych,

3) odpisy aktualizujące wartość należności.

Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe wykazuje się w bilansie w kwocie netto po kompensacie, jeżeli jednostka ma bezwarunkowe prawo do kompensaty aktywów i zobowiązań danego rodzaju i zamierza je rozliczyć w kwocie netto albo jednocześnie wydać składnik aktywów finansowych i rozliczyć zobowiązanie finansowe.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
PIT 2022 - Korzystaj bezpłatnie - https://www.gofin.pl/pit/
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.