vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
A A A

Wycena na dzień bilansowy 31.12.2022 roku - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023

Jak rozumieć ostrożną wycenę?

Ogólne określenie zasady ostrożności znajduje się w art. 7 ust. 1 ustawy o rachunkowości stanowiącym, że poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się, stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty), z zachowaniem zasady ostrożności. W szczególności należy w tym celu w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość, uwzględnić:

 • zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów, w tym również dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych,
 • wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne,
 • wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne,
 • rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń.

Najogólniej rzecz ujmując, zasada ostrożności ma na celu, aby w sprawozdawczości finansowej:

 • aktywa nie zostały zawyżone względem ich wartości odzyskiwanej,
 • zobowiązania nie zostały zaniżone względem ich wartości wymagającej zapłaty, a rezerwy niedoszacowane,
 • wynik finansowy nie został zawyżony, w efekcie czego właściciele jednostki mogliby w ramach jego podziału dokonać wypłat niemających pełnego uzasadnienia w rzeczywistym stanie finansowym jednostki,
 • wykazana została realna wartość kapitałów własnych.

Wypełnienie zasady ostrożności nie powinno jednak polegać na podejściu nazbyt asekuranckim i tworzeniu nadmiernych odpisów czy rezerw. Konieczne jest zachowanie racjonalności.

Należy pamiętać o tym, że zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o rachunkowości zdarzenia odnoszące się do tworzenia odpisów aktualizujących i tworzenia rezerw uwzględnia się także wtedy, gdy zostaną one ujawnione między dniem bilansowym a dniem, w którym rzeczywiście następuje zamknięcie ksiąg rachunkowych.

Aktywa

Zasada ostrożnej wyceny odnosi się do wszystkich grup aktywów, choć w przepisach ustawy o rachunkowości wprost powołano ją tylko w odniesieniu do należności, rozliczeń międzyokresowych i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Jest ona jednak wpisana w zasady wyceny bardzo wyraźnie - dotyczący wszystkich aktywów art. 28 ust. 7 powołanej ustawy stanowi bowiem, że trwała utrata wartości zachodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Uzasadnia to dokonanie odpisu aktualizującego doprowadzającego wartość składnika aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku - do ustalonej w inny sposób wartości godziwej. Przeglądu aktywów pod kątem ich ostrożnej wyceny dokonuje się nie później niż na dzień bilansowy. Pod tym kątem powinno się przyjrzeć każdemu istotnemu składnikowi aktywów i każdej istotnej ich grupie, w tym środkom trwałym, zapasom, należnościom.

Pasywa

Odnośnie tworzenia rezerw celowe jest najpierw zidentyfikowanie wszystkich czynników mogących mieć wpływ na potrzebę utworzenia rezerwy (np. toczącego się postępowania podatkowego czy sądowego, nieterminowej realizacji kontraktu i zagrożenia karą umowną) oraz ustalenie wiarygodnej wartości potencjalnych zobowiązań. Następnie, stosując zasadę ostrożności, szacuje się prawdopodobieństwo wystąpienia obowiązku zapłaty i w oparciu o to zarząd podejmuje decyzje o utworzeniu lub o nietworzeniu rezerw.

Jeśli chodzi o rozliczenia międzyokresowe przychodów, zasada ostrożności wyraża się w szczególności w kontekście upewnienia się, czy zaistniała sytuacja uzasadniająca zarachowanie przychodu (wystarczające uprawdopodobnienie) i odniesienie go w odpowiedniej kwocie do odpowiedniego okresu.

Bardzo istotne w obszarze pasywów jest także zachowanie ostrożności przy ustalaniu wyniku finansowego. Zasada ostrożności zobowiązuje do tego, by zachować ostrożność przy zarachowywaniu pozostałych przychodów operacyjnych - muszą mieć charakter wyłącznie niewątpliwy. Nie powinno się odnosić do przychodów np. kar umownych, które kontrahent kwestionuje, kwot z tytułu rozwiązania odpisów aktualizujących w przypadku braku jednoznacznych dowodów na ustąpienie przyczyn, w związku z którymi je utworzono itp. Ponadto należy zarachować wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne - chodzi zarówno o te, które mają charakter zobowiązań (np. zaakceptowane noty obciążeniowe z tytułu kar umownych), jak i te dotyczące zawiązywanych na poczet takich kosztów rezerw.

Uproszczenie

Warto też wspomnieć, że art. 7 ust. 2a i ust. 2b ustawy o rachunkowości wskazuje krąg jednostek, które mogą odstąpić od stosowania zasady ostrożności, w tym jednostki mikro i małe. Jednak art. 7 ust. 2c ustawy wyłącza spod tego uprawnienia spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne i spółki jawne lub komandytowe, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej - niezależnie od posiadanego statusu nawiązującego do wielkości jednostki.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
13
14
17
18
19
20
21
24
26
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.