vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Wycena na dzień bilansowy 31.12.2022 roku - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023

Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy

W okresie budowy lub ulepszenia środka trwałego ponoszone na ten cel nakłady są kwalifikowane do środków trwałych w budowie. Nakłady te ujmuje się na koncie 08 "Środki trwałe w budowie". Jak określa art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, środki trwałe w budowie na dzień bilansowy wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Jeśli w czasie przeprowadzonej na koniec roku inwentaryzacji stwierdzi się utratę wartości środków trwałych w budowie, należy dokonać odpisu aktualizującego. W przypadku budowy odpis taki może być uzasadniony np. przy decyzji o czasowym wstrzymaniu budowy i niepewności co do jej dalszego kontynuowania.

Na dzień bilansowy środki trwałe w budowie wycenia się w wartości wynikającej z konta 08.

W 2022 r. rozpoczęliśmy budowę magazynu, który będzie naszym środkiem trwałym. Obecnie ze względu na problemy finansowe spowodowane inflacją musimy wstrzymać tę budowę. Czy powoduje to jakieś zapisy w księgach rachunkowych?

Wszelkie koszty związane z budową środka trwałego poniesione do czasu jego przyjęcia do używania ujmuje się w księgach rachunkowych na koncie 08 "Środki trwałe w budowie". Jeżeli jednostka podejmie decyzję o czasowym wstrzymaniu budowy środka trwałego, to dotychczas poniesione wydatki w związku z budową zgromadzone na koncie 08 mogą nadal pozostać na tym koncie. Czasowe wstrzymanie budowy zakłada bowiem, że budowa za jakiś czas zostanie wznowiona i dokończona.

W przypadku czasowego wstrzymania budowy środka trwałego kierownik jednostki powinien rozważyć, czy nie jest zasadne dokonanie odpisu aktualizującego z tytułu trwałej utraty wartości środka trwałego w budowie. Odpisu tego dokonuje się, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Wartość odpisu szacuje się w ten sposób, aby doprowadzić wartość składnika aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku - do ustalonej w inny sposób wartości godziwej. Mowa o tym w art. 28 ust. 7 ustawy o rachunkowości. Odpis aktualizujący wartość środka trwałego w budowie księguje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych zapisem:

- Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
- Ma konto 08 "Środki trwałe w budowie" (w analityce: Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych w budowie).

Gdy zaistnieją korzystne przesłanki wskazujące, że dokonany w okresach ubiegłych odpis aktualizujący środek trwały w budowie stał się w całości lub w części zbędny, jednostka zmniejsza odpis, ujmując go w pozostałe przychody operacyjne:

- Wn konto 08 "Środki trwałe w budowie" (w analityce: Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych w budowie),
- Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Przeanalizowanie, czy zaszły okoliczności wskazujące potrzebę dokonania, podwyższenia lub zmniejszenia odpisu aktualizującego wartość środka trwałego w budowie, jest konieczne co najmniej na każdy dzień bilansowy, jednak można robić to częściej.

Warto dodać, że koszty dotyczące zabezpieczenia czasowo wstrzymanej budowy ujmuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych:

- Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
- Ma np. konto zespołu 2, 3, 5.

Nie są to koszty związane z budową, które mogą być zaliczone do kosztu wytworzenia środka trwałego w budowie, dlatego nie odnosi się ich na konto 08.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

grudzień 2023
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
13
14
16
17
18
19
23
24
25
26
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.