vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Wycena na dzień bilansowy 31.12.2022 roku - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (1995) z dnia 23.02.2023

Odpisy aktualizujące wartość należności

W ewidencji księgowej należności z tytułu dostaw i usług ujmuje się na dzień ich powstania według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu potwierdzającego ich powstanie wystawionego przez sprzedawcę, np. faktury, paragonu, rachunku, noty księgowej. Tak wynika z art. 28 ust. 11 pkt 2 ustawy o rachunkowości. Z kolei na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli wraz z należnymi od dłużnika odsetkami z tytułu zwłoki w zapłacie oraz odszkodowaniami. Wyceny tej dokonuje się przy zachowaniu zasady ostrożności, według reguł określonych w art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości.

Należności dotyczące podstawowej działalności operacyjnej są ewidencjonowane w księgach na koncie 20 "Rozrachunki z odbiorcami", a należności z pozostałych tytułów, np. z tytułu sprzedaży środków trwałych, ujmuje się generalnie na koncie 24 "Pozostałe rozrachunki". Do tych kont jest prowadzona szczegółowa analityka według tytułów należności lub poszczególnych odbiorców. Sposób prowadzenia tych kont powinien wynikać z przyjętej polityki rachunkowości jednostki.

Gdy uzyskanie zapłaty należności w całości lub części wydaje się mało prawdopodobne, należy ją objąć odpisem aktualizującym jej wartość. Zasada ostrożności nakazuje dokonanie takich odpisów na dzień bilansowy. Przy czym, jeśli w trakcie roku obrotowego wystąpią przesłanki do utworzenia takiego odpisu, można dokonać go bieżąco. W art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości wskazano sytuacje, w których jednostka powinna dokonać odpisu aktualizującego wartość należności. Zgodnie z tym przepisem wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty, poprzez dokonanie odpisu aktualizującego w odniesieniu do należności:

1) od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości oraz w stosunku do których zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu - do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu-komisarzowi w postępowaniu upadłościowym lub umieszczonej w spisie wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym,

2) od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego - w pełnej wysokości należności,

3) kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna - do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,

4) stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego - w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania,

5) przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców - w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności.

Kwotę dokonanych odpisów aktualizujących wartość należności odnosi się do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych. Jako pozostałe koszty operacyjne księgowane są np. odpis na należność główną oraz na kwotę naliczonej rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Z kolei do kosztów finansowych zalicza się przede wszystkim odpis na naliczone odsetki za zwłokę.

Jak ująć w księgach rachunkowych odpis aktualizujący wartość należności w sytuacji, gdy nie stanowi on kosztu uzyskania przychodów?

W księgach odpisy aktualizujące wartość należności, na podstawie dowodu "PK - Polecenie księgowania" sporządzonego w związku z tym zdarzeniem, mogą zostać ujęte zapisem:

- Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne" lub konto 75-1 "Koszty finansowe",
- Ma konto 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności".

Odpis aktualizujący wartość należności może stanowić koszt uzyskania przychodów po spełnieniu warunków określonych w przepisach ustaw o podatku dochodowym. Ze względu na to, że w kosztach podatkowych może zostać uwzględniona tylko kwota odpisu aktualizującego na wartość netto należności (VAT należny oraz naliczone, ale niezapłacone odsetki czy rekompensata za koszty dochodzenia należności nie są przychodem podatkowym), kwotę odpisu na VAT należny, rekompensatę i odsetki wskazane jest ujmować w ewidencji analitycznej do kont 76-1 i 75-1 jako koszty niestanowiące kosztów podatkowych (NKUP). Jeśli w okresie dokonania odpisu w księgach rachunkowych nie stanowi on jeszcze kosztu podatkowego także w odniesieniu do wartości netto należności, w momencie jego utworzenia wskazane jest wykazanie go jako NKUP.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

grudzień 2023
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
13
14
16
17
18
19
23
24
25
26
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.