vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Wynagrodzenia w księgach rachunkowych i księdze podatkowej - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (2010) z dnia 17.04.2023

Wynagrodzenia pracownicze o różnym momencie uwzględnienia w wyniku finansowym

Koszty bilansowe

Koszty wynagrodzeń podlegają ewidencji w księgach rachunkowych w okresie, którego dotyczą, bez względu na to, kiedy wynagrodzenia zostaną wypłacone. Wynika to z zasady memoriału określonej w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.). Wartość wynagrodzeń w kwocie brutto, tj. razem z potrąconymi zaliczkami na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składkami ZUS finansowanymi przez pracowników, generalnie odnosi się do kosztów podstawowej działalności operacyjnej. W jednostkach stosujących pełny rachunek kosztów wynagrodzenia można księgować zapisem:

- Wn konto 40-4 "Wynagrodzenia",

- Ma konto 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń"

oraz równolegle

- Wn odpowiednie konto w zespole 5,

- Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".

Zaliczki na podatek dochodowy pracowników oraz składki ZUS od wynagrodzeń pracowników księguje się:

a) zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych pracowników

- Wn konto 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń",

- Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: Urząd skarbowy - pdof),

b) składki ZUS finansowane przez pracowników

- Wn konto 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń",

- Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: ZUS),

c) składki ZUS obciążające pracodawcę

- Wn konto 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia",

- Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: ZUS)

oraz równolegle

- Wn odpowiednie konto w zespole 5,

- Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".

Koszty wynagrodzeń i koszty składek ZUS obciążających pracodawcę, które dotyczą pracowników z działów pozaprodukcyjnych, np. administracji, sprzedaży, zarządu, są ujmowane w zespole 5 na kontach 52 "Koszty sprzedaży" lub 55 "Koszty zarządu" i stanowią koszty bieżącego okresu sprawozdawczego (miesiąca) - w tym okresie wpływają na wynik finansowy. Z kolei jeżeli wynagrodzenia i składki ZUS dotyczą pracowników bezpośrednio i pośrednio produkcyjnych, koszty z nimi związane zaliczane są do kosztu wytworzenia produktu (por. art. 28 ust. 3 ustawy o rachunkowości). Wynagrodzenia pracowników bezpośrednio lub pośrednio produkcyjnych i składki ZUS są ewidencjonowane w zespole 5 odpowiednio na koncie 50 "Koszty działalności podstawowej - produkcyjnej" lub na koncie 51 "Koszty wydziałowe", skąd na koniec miesiąca w odpowiedniej części rozliczane są na konto 50. Po zakończeniu produkcji, wraz z innymi kosztami poniesionymi w związku z wytworzeniem produktu, są przeksięgowywane zapisem:

- Wn konto 60 "Produkty gotowe i półprodukty",

- Ma konto 50 "Koszty działalności podstawowej - produkcyjnej".

Na tym etapie wynagrodzenia i składki ZUS zmieniają swoją treść ekonomiczną i jako koszty złożone stanowią element kosztu wytworzenia. W momencie sprzedaży produktów ich wartość według ich kosztu wytworzenia - w którym zawarte są m.in. koszty wynagrodzeń pracowników bezpośrednio i pośrednio produkcyjnych i składek ZUS - odnosi się w ciężar kosztów sprzedanych produktów, zapisem:

- Wn konto 70-1 "Koszt sprzedanych produktów",

- Ma konto 60 "Produkty gotowe i półprodukty".

Dopiero w tym okresie koszty te wpływają na wynik finansowy. Natomiast koszt wytworzenia produktów pozostających na zapasie - zawierający m.in. koszty wynagrodzeń pracowników bezpośrednio i pośrednio produkcyjnych i składek ZUS - nie jest uwzględniany w kosztach bilansowych tego okresu i pozostaje aktywowany na koncie 60.

Koszty podatkowe

W kosztach podatkowych wynagrodzenia pracowników są ujmowane w miesiącu, za który są należne, o ile zostaną wypłacone (przekazane do dyspozycji pracowników) w terminie wskazanym w art. 15 ust. 4g ustawy o pdop (Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 ze zm.) oraz w art. 22 ust. 6ba ustawy o pdof (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.). W przeciwnym przypadku zalicza się je do kosztów uzyskania przychodów w dacie faktycznej zapłaty (postawienia do dyspozycji). Podobnie składki ZUS obciążające pracodawcę są uwzględniane w rachunku podatkowym w miesiącu, za które wynagrodzenia są należne lub w miesiącu ich zapłaty do ZUS - w zależności od tego, czy zostaną opłacone w terminach wskazanych w art. 15 ust. 4h ustawy o pdop oraz w art. 22 ust. 6bb ustawy o pdof, czy nie. Wynagrodzenia ujęte w księgach, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, można ująć w ewidencji analitycznej do kont kosztów jako NKUP (przykład) lub w ewidencji pozabilansowej.

Przywołane przepisy podatkowe mają zastosowanie do wynagrodzeń i składek ZUS pracowników pozaprodukcyjnych, a także - jak wynika z interpretacji organów podatkowych (m.in. interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 8 sierpnia 2017 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.180.2017.1.MST) - pracowników produkcyjnych, skumulowanych w koszcie wytworzenia produktu. Ponieważ jednak wyodrębnianie i rozliczanie cząstkowych kwot wynagrodzeń i składek ZUS pracowników produkcyjnych wraz z narzutami, zmagazynowanych w koszcie wytworzenia produktów, w trakcie dużego ruchu magazynowego jest praktycznie niewykonalne, jednostki radzą sobie inaczej. Ustalając koszty podatkowe związane z wytwarzaniem produktów biorą pod uwagę koszty ujęte na koncie 70-1, które następnie pomniejszają o wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów, wynikające z ewidencji analitycznej do kont kosztów bądź ewidencji pozabilansowej. W ten sposób mogą powstać niekorzystne skutki podatkowe w krótkim okresie (np. gdy na zapasie na koniec danego miesiąca zostaną produkty, w koszty wytworzenia których wchodzą wynagrodzenia i składki ZUS pracowników produkcyjnych wypłacone w odpowiednim terminie), ale w dalszych okresach i tak dojdzie do "wyrównania" tych rozbieżności.

Przykład

Założenia

W spółce z o.o. wynagrodzenia za dany miesiąc wypłacane są w ostatnim dniu tego miesiąca. Z powodu przejściowych trudności płatniczych część wynagrodzeń pracowników za marzec br. nie została wypłacona do 31 marca br. W marcu br. kwotę wynagrodzeń brutto 60.000 zł zaksięgowano więc na koncie 40-4 "Wynagrodzenia" (w analityce: NKUP). Składki ZUS od tych wynagrodzeń finansowane przez pracodawcę (11.000 zł - kwota przykładowa) również nie zostały terminowo przekazane do ZUS, zaksięgowano w marcu br. na koncie 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia" (w analityce: NKUP). W kwietniu br. wypłacono te wynagrodzenia pracownikom i przekazano składki do ZUS (pominięto księgowanie tych zapłat).

Dekretacja w księgach kwietnia 2023 r.

1. PK - przeksięgowanie wynagrodzenia w kwocie brutto do kosztów podatkowych:  60.000 zł
- Wn konto 40-4 "Wynagrodzenia" (w analityce: KUP),
- Ma konto 40-4 "Wynagrodzenia" (w analityce: NKUP)
oraz równolegle zapis techniczny  (-) 60.000 zł
- Wn konto 40-4 "Wynagrodzenia" (w analityce: NKUP),
- Ma konto 40-4 "Wynagrodzenia" (w analityce: NKUP).
2. PK - przeksięgowanie składek ZUS finansowanych przez pracodawcę do kosztów podatkowych: 11.000 zł
- Wn konto 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia" (w analityce: KUP),
- Ma konto 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia" (w analityce: NKUP)
oraz równolegle zapis techniczny (-) 11.000 zł
- Wn konto 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia" (w analityce: NKUP),
- Ma konto 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia" (w analityce: NKUP).
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

PIT 2022 - Korzystaj bezpłatnie - https://www.gofin.pl/pit/

Terminarz

maj 2023
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
13
14
16
17
18
19
20
21
24
26
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.