vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
A A A

Rozliczenia międzyokresowe w księgach rachunkowych - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1973) z dnia 8.12.2022

Ujęcie w księgach kosztów ubezpieczenia

Zawarliśmy umowę ubezpieczenia dotyczącą nieruchomości. Polisa obejmuje okres od listopada 2022 r. do października 2023 r. W jaki sposób koszty tego ubezpieczenia powinniśmy rozliczyć w księgach rachunkowych?

Ponoszone przez jednostkę koszty ubezpieczeń majątkowych zazwyczaj dotyczą przyszłych okresów, dlatego w księgach rachunkowych często są aktywowane na koncie 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów". Jednostki mogą jednak stosować uproszczenia w tym zakresie, o ile nie wywierają one ujemnego wpływu na realizację obowiązku jasnego i rzetelnego przedstawienia sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego.

Koszty ubezpieczeń majątku firmy należą do wydatków, które zazwyczaj dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych, a co za tym idzie - podlegają rozliczeniu w czasie. W takim przypadku koszty składki dotyczącej ubezpieczenia majątku ujmuje się w momencie poniesienia na koncie 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów", a następnie odpisuje w koszty podstawowej działalności operacyjnej w ustalonych ratach.

W ustawie o rachunkowości nie określono, w jaki sposób należy ustalać miesięczny odpis czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Odpisy te można ustalić w stosunku do dni, których ubezpieczenie dotyczy (wtedy dzieli się kwotę wydatków na liczbę tych dni i mnoży przez liczbę dni miesiąca, którego dotyczy koszt). Można też ustalić kwotę odpisu w stosunku do liczby miesięcy, których ubezpieczenie dotyczy, przyjmując, że niepełny miesiąc zaokrągla się do pełnego, gdy ilość dni objętych ubezpieczeniem to co najmniej połowa dni tego miesiąca (wtedy dzieli się kwotę wydatków na liczbę pełnych miesięcy, których dotyczy koszt). Przyjęty przez jednostkę szczegółowy sposób ustalania odpisów czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów powinien zostać opisany w zasadach (polityce) rachunkowości.

Zasada istotności dopuszcza stosowanie w przyjętych przez jednostkę zasadach (polityce) rachunkowości uproszczeń, jeśli nie zakłócają one jasnego i rzetelnego obrazu jej sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. Wynika tak z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Bazując na tym, jednostki mogą przyjąć uproszczenie w rozliczaniu kosztów ubezpieczenia. Jeśli więc kwota składki dotyczącej ubezpieczenia majątku firmowego nie jest w ocenie jednostki istotna, może zostać odniesiona bezpośrednio w koszty, bez rozliczania w czasie.

Trzeba mieć na uwadze, że księgi rachunkowe powinny być prowadzone w sposób zapewniający prawidłowe rozliczenie się z budżetem z tytułu podatku dochodowego. Warto więc uwzględnić te zasady przy rozliczaniu kosztów i ujmowaniu ich w ewidencji księgowej. Dlatego ujmując w księgach koszty ubezpieczenia majątkowego, należy także wziąć pod uwagę przepisy ustaw o podatku dochodowym. Dla celów tego podatku koszty ubezpieczenia majątkowego należą do kosztów uzyskania przychodów pośrednio związanych z przychodami, a takie koszty w sytuacji, gdy dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy i nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego - stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Może się więc zdarzyć, że koszt ubezpieczenia majątkowego mógłby zostać odniesiony w koszty bilansowe jednorazowo, ze względu na to, że nie jest kwotą istotną dla jednostki, ale jednostka musi rozliczyć go na lata podatkowe zgodnie z przepisami o podatku dochodowym. W związku z tym ujmuje go w podziale na lata, których dotyczy, również dla celów bilansowych.

Przykład

Założenia

 1. Jednostka zawarła umowę ubezpieczenia firmowej nieruchomości. Polisa obejmuje okres od 1 listopada 2022 r. do 31 października 2023 r., a roczna składka wynosi 3.600 zł.
 2. Zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości wydatek ten jest nieistotny i zostanie rozliczony na lata podatkowe, których dotyczy. Jednostka ustala kwotę odpisu w stosunku do liczby pełnych miesięcy, których dotyczy, przyjmując, że niepełny miesiąc zaokrągla się do pełnego, gdy ilość dni objętych ubezpieczeniem to co najmniej połowa dni tego miesiąca.
 3. Jednostka rozlicza koszty działalności operacyjnej wyłącznie w układzie rodzajowym, stosując uproszczenie polegające na wstępnym ujęciu czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów bez księgowań w zespole 4.

Dekretacja

1. Polisa ubezpieczeniowa - ujęcie kosztu do rozliczenia
(zapis w listopadzie 2022 r.):  3.600 zł
- Wn konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
- Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Ubezpieczyciel).
2. PK - ujęcie kosztu przypadającego na 2022 r., tj. (3.600 zł : 12 m-cy) × 2 m-ce
(zapis w listopadzie 2022 r.): 
600 zł
- Wn konto 40-6 "Pozostałe koszty rodzajowe",
- Ma konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów".
3. PK - ujęcie kosztu przypadającego na 2023 r., tj. (3.600 zł : 12 m-cy) × 10 m-cy
(zapis w styczniu 2023 r.):
3.000 zł
- Wn konto 40-6 "Pozostałe koszty rodzajowe",
- Ma konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów".
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
13
14
17
18
19
20
21
24
26
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.