vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
A A A

Nieruchomości w księgach rachunkowych - Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 (587) z dnia 1.06.2023

Zakup gruntu zakwalifikowanego do środków trwałych

Jeżeli zakupiony grunt przeznaczony jest na potrzeby własne jednostki oraz spełnia pozostałe wymogi określone w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości, to może zostać zakwalifikowany do środków trwałych. Z pkt 4.24 Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe" (KSR nr 11) wynika, że środek trwały (tu: grunt) jest przeznaczony na własne potrzeby, gdy jednostka użytkuje go w ramach własnej (statutowej) działalności operacyjnej o charakterze produkcyjnym, usługowym lub handlowym albo dla celów administracyjnych. Do pozostałych wymogów ustawowych określonych dla środków trwałych należą: przewidywany okres ekonomicznej użyteczności dłuższy niż rok oraz kompletność i zdatność do użytku. Po stwierdzeniu, że składnik aktywów spełnia warunki uznania za środek trwały następuje jego przyporządkowanie do właściwej grupy, podgrupy i rodzaju klasyfikacji środków trwałych (KŚT). Grunt jest kompletny i zdatny do użytku już w momencie wejścia jednostki w jego posiadanie. Wprowadza się go zatem do ewidencji środków trwałych z chwilą jego nabycia, klasyfikując do grupy 0 "Grunty".

Grunt pozyskany w drodze zakupu, będący środkiem trwałym, wprowadza się do ksiąg rachunkowych w wartości początkowej, stanowiącej cenę nabycia określoną w art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości (tzn. cenę zakupu powiększoną o koszty bezpośrednio związane z tym zakupem). Do kosztów bezpośrednio związanych z zakupem zalicza się m.in. poniesione opłaty notarialne oraz podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) pobrany przez notariusza, czy opłatę za wpis do księgi wieczystej. Do wartości początkowej gruntu uznanego za środek trwały zalicza się także koszty obsługi zobowiązań, np. koszty kredytu zaciągniętego w celu sfinansowania jego zakupu (w tym odsetki i prowizje) i związane z nimi różnice kursowe. Przy czym wydatki te zwiększają wartość początkową gruntu jedynie do momentu oddania go do używania. W świetle bowiem art. 28 ust. 8 ustawy o rachunkowości, cena nabycia środka trwałego obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres jego budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania.

W księgach rachunkowych grunt nabyty na własność, przeznaczony na potrzeby jednostki, ujmuje się na koncie 01 "Środki trwałe" (w analityce: Grunty), w wartości początkowej stanowiącej cenę nabycia środka trwałego.

Nie rzadziej niż na dzień bilansowy, na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości, środki trwałe wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Przy czym należy zwrócić uwagę, że grunty, oprócz służących wydobyciu kopalin metodą odkrywkową, nie podlegają amortyzacji (por. art. 31 ust. 2 ww. ustawy). Natomiast trwała utrata wartości zachodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Jeśli nastąpiła trwała utrata wartości gruntu, to należy, nie później niż na dzień bilansowy, dokonać odpisu aktualizującego. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych (por. art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. f ustawy o rachunkowości). W sytuacji gdy przyczyna dokonania odpisu aktualizującego ustanie, należy - nie później niż na kolejny dzień bilansowy - odpowiednio zmniejszyć ten odpis lub dokonać jego całkowitego odwrócenia.

Ewidencja księgowa utworzenia odpisu z tytułu trwałej utraty wartości gruntu

1. PK - odpis z tytułu trwałej utraty wartości gruntu:

- Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
- Ma konto 07-4 "Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych".

Grunt zaliczony do środków trwałych, niepodlegający odpisom amortyzacyjnym oraz odpisom z tytułu trwałej utraty wartości, prezentuje się w bilansie w cenie nabycia. Przy czym z pkt 11.3 KSR nr 11 wynika, że zaleca się ujawniać w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania finansowego dodatkowe informacje o środkach trwałych, które mogą być przydatne użytkownikom sprawozdań finansowych, w tym m.in. wartość rynkową lub inaczej określoną wartość godziwą nieruchomości, jeśli różni się ona w sposób istotny od wykazanej w bilansie wartości księgowej netto.

Przykład

I. Założenia:

 1. W kwietniu 2023 r. spółka zakupiła od osoby fizycznej grunt, który przeznaczy na własne potrzeby. Z aktu notarialnego wynika, że wartość gruntu wynosiła: 300.000 zł.
 2. Koszty związane bezpośrednio z zakupem gruntu były następujące:
  a) koszty notarialne, na podstawie otrzymanej faktury: 2.000 zł (plus VAT: 460 zł),
  b) wpis do księgi wieczystej (koszty sądowe uregulowane gotówką): 200 zł,
  c) PCC opłacony na rachunek bankowy urzędu skarbowego z rachunku bieżącego spółki: 6.000 zł.
 3. Spółka zakwalifikowała grunt do środków trwałych i w kwietniu 2023 r. przyjęła do ewidencji bilansowej na podstawie dowodu OT.
 4. Zgodnie z polityką rachunkowości spółki, zakupy środków trwałych księguje się w korespondencji z kontem 30 "Rozliczenie zakupu" (w analityce: Rozliczenie zakupu środków trwałych).

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - nabycie gruntu według ceny z aktu notarialnego 300.000 zł 30 24
2. FZ - faktura zakupu dokumentująca poniesione koszty notarialne:    
  a) wartość netto 2.000 zł 30  
  b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 460 zł 22-1  
  c) wartość brutto 2.460 zł   24
3. KW - zapłata za wpis do księgi wieczystej 200 zł 30 10
4. WB - zapłata PCC 6.000 zł 30 13-0
5. OT - przyjęcie gruntu do ewidencji środków trwałych w wartości początkowej: 300.000 zł + 2.000 zł + 200 zł + 6.000 zł =  308.200 zł 01 30

III. Księgowania:

Zakup gruntu zakwalifikowanego do środków trwałych

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
13
14
17
18
19
20
21
24
26
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.