vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
A A A

Nieruchomości w księgach rachunkowych - Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 (587) z dnia 1.06.2023

Nieruchomości inwestycyjne wyceniane według zasad stosowanych dla środków trwałych

Jeżeli jednostka wycenia nieruchomości zaliczane do inwestycji według zasad stosowanych dla środków trwałych, to jest zobowiązana, nie rzadziej niż na dzień bilansowy, wycenić te nieruchomości według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (por. art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości). Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych nieruchomości inwestycyjnych dokonuje się według zasad określonych w art. 32 ust. 1 ustawy o rachunkowości, czyli drogą systematycznego, planowego rozłożenia wartości początkowej nieruchomości na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu nieruchomości do używania, a jej zakończenie - nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową nieruchomości lub przeznaczenia ich do likwidacji, czy sprzedaży. Odpisy amortyzacyjne nieruchomości zaliczonych do inwestycji kwalifikuje się do pozostałych kosztów operacyjnych.

W sytuacji gdy jednostka dokonuje ulepszenia nieruchomości inwestycyjnych wycenianych według zasad określonych dla środków trwałych, nakłady poniesione na ulepszenie ujmuje na zwiększenie wartości początkowej tych nieruchomości (por. art. 31 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Oznacza to, że nakłady te będą ujmowane w kosztach stopniowo, poprzez odpisy amortyzacyjne.

Nieruchomości inwestycyjne należy poddawać okresowym weryfikacjom. Jeżeli w wyniku takiej weryfikacji jednostka stwierdzi, że nieruchomości inwestycyjne utraciły swoją wartość, to powinna, nie później niż na dzień bilansowy, dokonać odpisu aktualizującego. Trwała utrata wartości zachodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. W przypadku nieruchomości zaliczonych do inwestycji trwała utrata wartości może zajść np. na skutek nie znalezienia najemców tych nieruchomości. W sytuacji gdy przyczyna dokonania odpisu aktualizującego ustanie, należy - nie później niż na kolejny dzień bilansowy - odpowiednio zmniejszyć ten odpis lub dokonać jego całkowitego odwrócenia.

Ewidencja księgowa zdarzeń związanych z wyceną nieruchomości inwestycyjnej według zasad stosowanych dla środków trwałych

1. PK - odpis amortyzacyjny dokonywany od nieruchomości inwestycyjnej:

- Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
- Ma konto 07-3 "Odpisy umorzeniowe inwestycji w nieruchomości i prawa".

2. PK - wartość nakładów poniesionych na ulepszenie nieruchomości inwestycyjnej:

- Wn konto 04 "Inwestycje w nieruchomości i prawa",
- Ma konto 08 "Środki trwałe w budowie", 30 "Rozliczenie zakupu" lub konto zespołu 5, jeżeli ulepszenie przeprowadzono we własnym zakresie.

3. PK - odpis aktualizujący w związku z trwałą utratą wartości nieruchomości inwestycyjnej:

- Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
- Ma konto 07-6 "Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości inwestycji w nieruchomości i prawa".

Przykład

I. Założenia:

 1. W maju 2023 r. jednostka handlowa zakupiła mieszkanie z przeznaczeniem na wynajem. Cena netto mieszkania wynosiła: 300.000 zł (w przykładzie pominięto kwestię VAT).
 2. Wynajem nie stanowi podstawowej działalności jednostki. Jednostka zakwalifikowała nieruchomość do inwestycji długoterminowych.
 3. Z polityki rachunkowości jednostki wynika, że nieruchomości zaliczane do inwestycji wycenia się według zasad stosowanych dla środków trwałych.
 4. Jednostka 31 maja 2023 r. przyjęła nieruchomość do używania i ustaliła, że okres ekonomicznej użyteczności mieszkania wynosi 20 lat. Roczna stawka amortyzacyjna wynosi zatem: 5%. Roczny odpis amortyzacyjny wynosi: 300.000 zł × 5% = 15.000 zł, a odpis miesięczny: 1.250 zł. Jednostka rozpoczęła dokonywanie odpisów amortyzacyjnych nieruchomości od czerwca 2023 r.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - wprowadzenie nieruchomości do ksiąg rachunkowych 300.000 zł 04 30
2. PK - odpis amortyzacyjny za czerwiec 2023 r. 1.250 zł 76-1 07-3

III. Księgowania:

Nieruchomości inwestycyjne wyceniane według zasad stosowanych dla środków trwałych

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
13
14
17
18
19
20
21
24
26
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.