vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
A A A

Koszty i przychody w rachunku zysków i strat za 2023 r. - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024

Odpis aktualizujący należność

Jednostka na dzień bilansowy 31 grudnia 2023 r. utworzyła odpis aktualizujący należność oraz na odsetki naliczone od tej należności. Jak należy wykazać taki odpis w porównawczym rachunku zysków i strat sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości?

Jeśli jednostka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, to kwotę odpisu przypadającą na należność główną wykazuje w pozycji E.II "Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych". Z kolei wartość odpisu aktualizującego odsetki wykaże w pozycji H.III "Aktualizacja wartości aktywów finansowych".

Należności, na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości, wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Na ten dzień dana należność powinna zostać doprowadzona do kwoty, której uregulowania jednostka oczekuje. Wierzytelność może więc zostać powiększona o naliczone odsetki lub kary umowne. Zasada ostrożności zobowiązuje jednostkę do określenia aktualnej, realnej wartości należności. Jeśli dana należność jest kwestionowana przez dłużnika lub zalega on z jej spłatą, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna, wierzyciel powinien zaktualizować wartość takiej należności, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa jej zapłaty, poprzez dokonanie odpisu aktualizującego (por. art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości). Stopień prawdopodobieństwa spłaty należności określa się w oparciu o zebrane informacje o dłużniku i kierownik jednostki (lub upoważniona przez niego osoba) podejmuje pisemną decyzję o utworzeniu odpisu.

Jeśli w jednostce ustalono, że istnieje niewielkie prawdopodobieństwo zapłaty należności i należnych naliczonych odsetek za zwłokę w jej spłacie, w księgach powinien zostać utworzony odpis aktualizujący. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych, w zależności od rodzaju należności, jakiej dotyczą (art. 35b ust. 2 ustawy o rachunkowości). Kwotę odpisu księguje się po stronie Ma konta 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności" w korespondencji z kontem 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne" albo 75-1 "Koszty finansowe".

W bilansie wartość należności objętej odpisem aktualizującym jest pomniejszana o saldo konta 28 (art. 46 ust. 2 pkt 3 ustawy o rachunkowości). W przypadku odpisu na całą kwotę należności w bilansie jej się nie wykazuje, gdyż ma ona zerową wartość bilansową. Informacje dotyczące odpisów aktualizujących ujawnia się w ust. 1 pkt 7 dodatkowych informacji i objaśnień według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Przykład

Założenia

 1. Na dzień bilansowy 31 grudnia 2023 r. kierownik jednostki postanowił dokonać odpisu aktualizującego należność za usługę oraz odsetki za zwłokę w zapłacie od kontrahenta, którego sytuacja majątkowa i finansowa jest zła i spłata przez niego tego długu jest zagrożona. Odpisem aktualizującym objęto całą kwotę należności wraz z odsetkami figurującą na koncie 20 "Rozrachunki z odbiorcami" (w tym: 27.600 zł należność główna i 1.130 zł odsetki). Naliczone odsetki ujęto wcześniej na koncie 75-0 "Przychody finansowe".
 2. Zgodnie z polityką rachunkowości jednostka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat według wzoru z załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - utworzenie odpisu aktualizującego wartość zagrożonej należności:
   a) odpis na kwotę brutto należności 27.600 zł 76-1 28
   b) odpis na naliczone odsetki za zwłokę 1.130 zł 75-1 28

Księgowania

Odpis aktualizujący należność

Jednostka w porównawczym rachunku zysków i strat wartość odpisu aktualizującego należność główną w kwocie 27.600 zł wykaże w pozycji E.II "Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych", a odsetki w wysokości 1.130 zł w pozycji H.III "Aktualizacja wartości aktywów finansowych". W bilansie nie zostanie wykazana należność, ponieważ w całości została objęta odpisem aktualizującym i jej wartość bilansowa to 0.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
13
14
17
18
19
20
21
24
26
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.