vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
A A A

Koszty i przychody w rachunku zysków i strat za 2023 r. - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 16 (2099) z dnia 22.02.2024

Różnice kursowe w rachunku zysków i strat

Sprawozdanie finansowe jednostki za 2023 r. jest sporządzane według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. W rachunku zysków i strat różnice kursowe przedstawiliśmy osobno - ujemne w kosztach finansowych, a dodatnie w przychodach finansowych. Czy takie postępowanie jest prawidłowe? Czy jednak powinniśmy wykazać je po skompensowaniu, czyli "per saldo"?

W rachunku zysków i strat, bez względu na stosowany przez jednostkę załącznik do ustawy o rachunkowości, według którego jest sporządzane sprawozdanie finansowe, różnice kursowe są wykazywane "per saldo", czyli jako nadwyżka różnic kursowych dodatnich nad ujemnymi lub ujemnych nad dodatnimi.

W księgach rachunkowych różnice kursowe dotyczące aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również sprzedaży walut, są generalnie odnoszone do przychodów lub kosztów finansowych. Dodatnie różnice kursowe są ewidencjonowane na koncie 75-0 "Przychody finansowe", a ujemne różnice kursowe na koncie 75-1 "Koszty finansowe". Jest to tzw. wynikowe rozliczanie różnic kursowych.

Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy o rachunkowości różnice kursowe w uzasadnionych przypadkach są odnoszone do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych. Jest to tzw. bilansowe rozliczanie różnic kursowych. Nie są one wówczas odnoszone na konta 75-0 lub 75-1, lecz na konta aktywów, np. 08 "Środki trwałe w budowie", 02 "Wartości niematerialne i prawne", 33 "Towary", 60 "Produkty gotowe i półprodukty".

Mimo że w ewidencji księgowej dodatnie i ujemne różnice kursowe są ujmowane odrębnie, w rachunku zysków i strat należy je przedstawiać "per saldo", czyli po skompensowaniu ze sobą różnic dodatnich i ujemnych. Wynika to z art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości. Przepis ten określa, że wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi, w szczególności z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia oraz aktualizacji wartości inwestycji (innych niż inwestycje w nieruchomości), nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, a kosztami finansowymi, w szczególności z tytułu odsetek, strat ze zbycia oraz aktualizacji wartości inwestycji (innych niż inwestycje w nieruchomości), nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, z wyjątkiem odsetek, prowizji, dodatnich i ujemnych różnic kursowych, o których mowa w art. 28 ust. 4 i ust. 8 pkt 2 ustawy o rachunkowości (tj. różnic kursowych rozliczanych bilansowo).

]
Rachunek zysków i strat dostępny w dziale Rachunkowość w Programie DRUKI Gofin

Jeżeli w sytuacji opisanej w pytaniu dodatnie różnice kursowe ujęte na koncie 75-0 "Przychody finansowe" przewyższają ujemne różnice kursowe zarachowane na koncie 75-1 "Koszty finansowe", to powstała nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi. Czytelnicy powinni ją zaprezentować w rachunku zysków i strat sporządzanym według wzoru z załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości w przychodach finansowych w pozycji J.V wariantu kalkulacyjnego lub G.V wariantu porównawczego jako "Inne przychody finansowe".

Jeśli natomiast wystąpiła nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, co oznacza, że ujemne różnice kursowe ujęte na koncie 75-1 "Koszty finansowe" przewyższają dodatnie różnice kursowe zarachowane na koncie 75-0 "Przychody finansowe", trzeba ją wykazać w pozycji K.IV wariantu kalkulacyjnego lub H.IV wariantu porównawczego jako "Inne koszty finansowe".

Przykład

W spółce z o.o. XYZ na dzień 31 grudnia 2023 r. na koncie 75-0 "Przychody finansowe" figurowała kwota dodatnich różnic kursowych w wysokości 3.580 zł. Na koncie 75-1 "Koszty finansowe" występowały natomiast ujemne różnice kursowe w kwocie 2.460 zł.

Spółka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat za 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości. Przy założeniu, że w 2023 r. nie wystąpiły poza różnicami kursowymi żadne przychody i koszty finansowe ujmowane w pozycji "Inne", nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi w kwocie 1.120 zł, tj. 3.580 zł - 2.460 zł, powinna zostać zaprezentowana w następujący sposób:

Różnice kursowe w rachunku zysków i strat
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
13
14
17
18
19
20
21
24
26
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.