vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
A A A

Rachunek przepływów pieniężnych za 2023 r. - Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 (605) z dnia 1.03.2024

Co należy rozumieć przez działalność inwestycyjną jednostki?

Kolejną, po działalności operacyjnej, sferą działalności jednostki prezentowaną w rachunku przepływów pieniężnych jest działalność inwestycyjna, inaczej zwana działalnością lokacyjną. Swoim zakresem obejmuje ona nabywanie lub zbywanie aktywów trwałych (z wyjątkiem długoterminowych rozliczeń międzyokresowych i należności długoterminowych, jeżeli dotyczą one działalności operacyjnej) oraz krótkoterminowych aktywów finansowych (z wyjątkiem środków pieniężnych i ich ekwiwalentów), jak również wszystkie związane z nimi pieniężne koszty i korzyści, z wyjątkiem tych, dotyczących podatku dochodowego.

Jak wynika z powyższego zakresu, pojęcie działalności inwestycyjnej dla rachunku przepływów jest znacznie szersze niż dla potrzeb sporządzania bilansu czy rachunku zysków i strat. Na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych należy kierować się zatem dwoma kryteriami, tj. zakwalifikowaniem składnika majątku do jednej z powyżej wyszczególnionych pozycji aktywów i przepływem pieniężnym z nim związanym.

Niezależnie od przyjętej metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (pośredniej czy bezpośredniej) - przepływy z działalności inwestycyjnej sporządza się zawsze zestawiając ze sobą kwoty wpływów i wydatków. Pamiętać należy, że przepływy pieniężne dotyczące tej działalności wykazuje się w kwotach netto, a VAT z tytułu transakcji powiązanych z tą działalnością wykazuje się w przepływach z działalności operacyjnej.

Przykład

Spółka "Beta" sprzedała w 2023 r. za kwotę: 24.600 zł (w tym VAT: 4.600 zł) maszyny produkcyjne całkowicie zamortyzowane, które wykazywała w środkach trwałych. Kontrahent uregulował należność, a spółka odprowadziła VAT od tej transakcji.

W rachunku przepływów pieniężnych za 2023 r. powyższe operacje ujęto (w uproszczeniu):

Pozycja Wyszczególnienie Dane za 2023 r.
(w zł)
Metoda bezpośrednia
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Wpływy 4.600
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej (VAT uzyskany z tytułu sprzedaży) 4.600
II. Wydatki - 4.600
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym (VAT przelany do urzędu skarbowego) - 4.600
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) 0
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 20.000
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 20.000
Metoda pośrednia
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto 20.000
II. Korekty razem - 20.000
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (uregulowany VAT nie będzie odzwierciedlony w zmianie stanu należności czy zobowiązań) - 20.000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) 0
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 20.000
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 20.000

W praktyce zdarza się, że nabycie inwestycji jest rozliczane w walucie obcej. Jeśli w wyniku wyceny zobowiązań czy należności w walutach obcych dotyczących działalności inwestycyjnej powstają zrealizowane różnice kursowe, to wykazuje się je łącznie z przepływami z działalności inwestycyjnej.

Przykład

Spółka "Gamma" w 2023 r. zakupiła budowlę za: 630.000 EUR. Zgodnie z umową, płatność ma być uregulowana w dwóch równych ratach. Pierwszą ratę spółka wpłaciła w bieżącym roku, a drugą ureguluje w przyszłym.

W rachunku przepływów pieniężnych za 2023 r. sporządzonym metodą pośrednią, w przepływach inwestycyjnych, spółka wykazała jedynie różnice kursowe, które zostały naliczone przy rozliczeniu pierwszej raty, ze względu na fakt zrealizowania różnic kursowych poprzez zapłatę. Druga rata, pozostająca w zobowiązaniach, została ujęta w przepływach z działalności operacyjnej w pozycji A.II.2. "Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych", gdzie jako korekta niepieniężna jest eliminowana z zysku (straty) netto.

Zakwalifikowanie składnika majątku do określonych pozycji aktywów w sposób bezpośredni oddziałuje na kwestię prezentacji przepływów z działalności inwestycyjnej. Dokonuje się bowiem podziału wpływów i wydatków na cztery podstawowe kategorie, które związane są ze sposobem wykorzystania danego składnika majątku. Obejmują one kolejno operacje dotyczące: wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych, inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych, aktywów finansowych oraz pozostałych inwestycji.

Zauważyć należy, że wskazane tytuły są uszeregowane według rosnącej łatwości w upłynnieniu aktywów. Zatem sposób ich prezentacji niesie dodatkową wartość analityczną, np. wskazując w jak płynne inwestycje jednostka kieruje swoje środki pieniężne. Pomimo że tytuły kategorii są takie same dla wpływów, jak i dla wydatków, to zawartość poszczególnych pozycji jest różna. Stąd warto przeanalizować każdy tytuł z osobna.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
13
14
17
18
19
20
21
24
26
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.