vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
A A A

Rachunek przepływów pieniężnych za 2023 r. - Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 (605) z dnia 1.03.2024

Wpływy z działalności inwestycyjnej

Wpływy z działalności inwestycyjnej to kwoty, które jednostka uzyskała ze spieniężenia określonych aktywów bądź korzyści, które inwestycyjny składnik majątku ze sobą niesie. Podział tych korzyści jest również elementem prezentacji w rachunku przepływów pieniężnych.

Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego

W pierwszych dwóch pozycjach rachunku wykazywane są jedynie wpływy ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych, kolejno tych, które jednostka wykorzystywała na własne potrzeby, a następnie tych zaliczanych przez jednostkę do bilansowej pozycji inwestycji. Inne bezpośrednie pożytki z tytułu wykorzystania tych aktywów, np. uzyskiwane opłaty czynszowe czy licencyjne, wykazywane są dalej w rachunku przepływów, a konkretnie w pozycji innych wpływów z działalności inwestycyjnej. W ten sposób, obok klarowności prezentacji, można uzyskać informację, jakie kwoty pieniężne jednostka uzyskała z tytułu sprzedaży niefinansowego majątku trwałego. Są to dane szczególnie interesujące do analizy - pozwalają porównać kwoty uzyskane ze sprzedaży z bilansową wartością tych aktywów, która w większości przypadków opiera się na danych historycznych.

Przypominamy, że w pozycji wpływów ze spieniężenia majątku trwałego wykorzystywanego do celów działalności operacyjnej wykazywana jest jedynie sprzedaż tych składników. Należy zatem pamiętać, że do pozycji tej nie kwalifikuje się zwrotu zaliczek na poczet zakupu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych. Znajdują one swoje odzwierciedlenie w pozycji innych wpływów inwestycyjnych. Trudno jest bowiem w takim przypadku mówić o upłynnieniu trwałego składnika majątku - jest to odzyskanie kwoty, która została uprzednio wydatkowana na cel inwestycyjny.

Wpływy z aktywów finansowych

Znacznie szerszy zakres prezentacji posiada kolejna kategoria, dotycząca długoterminowych i krótkoterminowych inwestycji w aktywa finansowe (z wyjątkiem środków pieniężnych i aktywów finansowych, których termin płatności lub wymagalności nie jest dłuższy niż 3 miesiące). Jest dla nich wprowadzony dodatkowy element podziału na wpływy z jednostek powiązanych i niepowiązanych.

Aktywa finansowe w jednostkach powiązanych dotyczą zarówno wszystkich jednostek nadrzędnych w stosunku do podmiotu sporządzającego rachunek, jak również wszystkich jej jednostek podporządkowanych. W tej pozycji w sposób zagregowany prezentuje się zarówno korzyści z tytułu sprzedaży, jak i posiadania tych aktywów. Zaznaczyć należy, że jeżeli łączne wpływy z tych tytułów byłyby na tyle istotne, że prowadziłoby to braku wiernego odzwierciedlenia, to prezentację można rozszerzyć w podziale analogicznym do prezentacji dla jednostek niepowiązanych.

Co szczególnie istotne, prezentacja wpływów z aktywów finansowych w jednostkach powiązanych obejmuje wszelkie gotówkowe wpływy ze sprzedaży udziałów w takich jednostkach, za wyjątkiem wartości uzyskanych ze zbycia udziałów/akcji w jednostce dominującej, gdyż traktuje się je tak jak udziały/akcje własne na mocy art. 362 ust. 4 K.s.h.

Znacznie szerzej wygląda sposób prezentacji wpływów z aktywów finansowych w pozostałych jednostkach. Dokonuje się podziału korzyści z tych aktywów na pięć źródeł:

1) sprzedaż - wykazuje się tutaj wpływy ze sprzedaży długo- i krótkoterminowych aktywów finansowych,

2) prawa wynikające z posiadania - prezentuje się tutaj dywidendy i udziały w zyskach innych jednostek, w tym także wpływy zaliczek otrzymanych na poczet dywidendy,

3) spłata pożyczek - kwota tu prezentowana to równowartość uzyskanych w danym roku spłat pożyczek udzielonych na okres dłuższy niż rok (od dnia ich udzielenia),

4) odsetki - obejmują wpływy z tytułu odsetek otrzymanych przez jednostkę od udzielonych pożyczek czy lokat oraz inne pieniężne korzyści z posiadania przez jednostkę aktywów finansowych, na okres dłuższy niż 3 miesiące; odsetki od lokat dokonanych na okres krótszy zalicza się do działalności operacyjnej,

5) inne - dotyczą pozostałych wpływów z tytułu aktywów finansowych, niewykazanych w poprzednich pozycjach.

Przykład

Spółka "Alfa" przeanalizowała transakcje związane z aktywami finansowymi, stwierdzając że w 2023 r. wystąpiły następujące przepływy pieniężne:

1) uzyskano kwotę dotyczącą pożyczki, której termin spłaty przypadał w lutym 2024 r. o wartości: 32.800 zł (w tym odsetki: 4.000 zł),

2) uzyskano kwotę dotyczącą pożyczki, której termin spłaty przypadał za 2 lata o wartości: 49.800 zł (w tym odsetki: 9.800 zł).

W rachunku przepływów pieniężnych za 2023 r. powyższe operacje ujęto (w uproszczeniu):

Pozycja Wyszczególnienie Dane za 2023 r.
(w zł)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 82.600
3. Z aktywów finansowych, w tym: 53.800
b) w pozostałych jednostkach 53.800
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 40.000
- odsetki 13.800
4. Inne wpływy inwestycyjne 28.800

Inne wpływy inwestycyjne

Ostatnią prezentowaną pozycją są inne wpływy inwestycyjne, do których zalicza się wszystkie pozostałe uzyskane środki pieniężne, które jednostka zakwalifikowała do sfery inwestycyjnej. Znajdą się tutaj zatem głównie wpływy z niefinansowych aktywów trwałych, które wynikają z przeznaczenia lub sposobu wykorzystywania tych aktywów. Są to np. wpływy z najmu inwestycji w nieruchomości, ze sprzedaży innych niż aktywa finansowe inwestycji krótkoterminowych, zwrot zaliczek udzielonych na poczet zakupu składników działalności inwestycyjnej, wpływy środków pieniężnych z tytułu przejęcia innej jednostki, spłata udzielonej pożyczki krótkoterminowej.

Przykład

Spółka "Epsilon" wykazuje w aktywach nieruchomość inwestycyjną, z której uzyskuje dochody z najmu w kwocie: 10.455 zł miesięcznie (w tym VAT: 1.955 zł). W 2023 r. wpływy z najmu (bez VAT) wyniosły: 93.500 zł. Pod koniec listopada 2023 r. spółka sprzedała nieruchomość za: 984.000 zł (w tym VAT: 184.000 zł), uzyskując wpływ w grudniu 2023 r.

W rachunku przepływów pieniężnych za 2023 r. powyższe operacje ujęto (w uproszczeniu):

Pozycja Wyszczególnienie Dane za 2023 r.
(w zł)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 893.500
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 800.000
4. Inne wpływy inwestycyjne 93.500
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
13
14
17
18
19
20
21
24
26
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.