vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
A A A

Rachunek przepływów pieniężnych za 2023 r. - Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 (605) z dnia 1.03.2024

Wpływy z działalności finansowej

Wpływy z działalności finansowej oznaczają, że jednostka pozyskała dodatkowe źródła finansowania, które może przeznaczyć na pokrycie niedoborów pieniężnych związanych z działalnością operacyjną, na inwestycje lub na spłatę innych źródeł finansowania. Prezentowane są w zależności od źródła pochodzenia, w podziale na 4 kategorie, takie jak: wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału, kredyty i pożyczki, emisja dłużnych papierów wartościowych, inne wpływy finansowe.

Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

W tej kategorii wykazywane są operacje gospodarcze, które co do zasady znajdują swoje odzwierciedlenie w kapitałach własnych. Są to kwoty uzyskane z wydania udziałów, emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych, sprzedaży udziałów lub akcji własnych (oraz na mocy art. 362 § 4 K.s.h. zrównanych z nimi akcji spółki dominującej), wniesionych dopłat do kapitału oraz inne, powiązane z wymienionymi, wpływy z emisji. Nadmienić należy, że prezentowane będą w tej pozycji jedynie operacje pieniężne, co wyklucza wykazywanie tutaj szeregu zdarzeń gospodarczych powodujących zmiany w kapitale, które nie mają charakteru pieniężnego, jak np. zamiana długu na udział w kapitale, wniesienie aportów, przeznaczenie wypracowanych zysków na kapitał czy przeszacowania aktywów trwałych (rozliczane z kapitałem).

W rachunku przepływów pieniężnych kwoty w tej pozycji prezentowane są w wartościach netto, to znaczy po potrąceniu kosztów związanych z emisją czy wydaniem instrumentów kapitałowych. Jeżeli jednak w roku poniesienia tych wydatków nie wystąpiły wpływy z emisji instrumentów, to wydatki takie prezentowane będą w pozycji innych wydatków finansowych.

Przykład

Spółka z o.o. "Gamma" podjęła w 2022 r. decyzję o emisji udziałów. W tym samym roku poniosła koszty notarialne zmiany umowy spółki w kwocie: 922,50 zł (w tym VAT: 172,50 zł) oraz koszty podatku od czynności cywilnoprawnych: 1.500 zł.

W rachunku przepływów pieniężnych za 2022 r. sporządzonym metoda pośrednią powyższe operacje ujęto (w uproszczeniu):

Pozycja Wyszczególnienie Dane za 2022 r.
(w zł)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
II. Korekty razem - 172,50
7. Zmiana stanu należności - 172,50
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
II. Wydatki 2.250
9. Inne wydatki finansowe (922,50 zł - 172.50 zł + 1.500 zł) 2.250

W 2023 r. udziałowcy objęli za gotówkę wyemitowane udziały, wpłacając: 30.000 zł, natomiast spółka poniosła koszty opłaty sądowej oraz ogłoszeń w MSiG o łącznej wartości: 500 zł.

W rachunku przepływów pieniężnych za 2023 r. sporządzonym metoda pośrednią powyższe operacje ujęto (w uproszczeniu):

Pozycja Wyszczególnienie Dane za 2023 r. (w zł)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 29.500
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału (30.000 zł - 500 zł) 29.500

Wpływy z wydania bądź emisji instrumentów kapitałowych wykazuje się także wtedy, gdy nie nastąpiła jeszcze rejestracja podwyższenia kapitału (funduszu) w KRS. Istotny jest bowiem fakt pozyskania środków pieniężnych - stąd konieczne jest przy tej okazji przeanalizowanie zapisów konta 24 "Pozostałe rozrachunki" w zakresie wpłat od udziałowców na niezarejestrowane jeszcze podwyższenie kapitałów. Inna sytuacja występuje w przypadku zadeklarowanych, lecz niewniesionych wpłat na zakup instrumentów kapitałowych. Sam fakt wyrażenia woli opłacenia tych instrumentów nie znajdzie odzwierciedlenia w rachunku przepływów pieniężnych do czasu objęcia instrumentów w zamian za wpłaty pieniężne.

Wpływy uzyskane z kredytów i pożyczek

Drugą w kolejności pozycją wpływów z działalności finansowej są środki uzyskane z kredytów i pożyczek, w kwocie po potrąceniu przez podmiot udzielający takiego finansowania, prowizji i odsetek. Jednostka przedstawia w tej pozycji wszystkie zaciągnięte przez siebie tego typu zobowiązania finansowe, niezależnie od celu na jaki mają zostać spożytkowane środki.

Częstą występującą w praktyce sytuacją jest udzielenie kredytu w rachunku bieżącym. Jego istotą jest przyznanie kredytu przez wyznaczenie maksymalnego limitu zadłużenia rachunku bieżącego, bez otwierania nowego rachunku (kredytowego). Kredyty takie wykazywane są w rachunku przepływów per saldo, czyli jako różnica pomiędzy saldem na dzień otwarcia roku a dniem bilansowym.

Przykład

Spółka "Delta" posiada na jednym z rachunków bankowych kredyt odnawialny. W 2023 r. saldo początkowe konta 13-0 "Rachunek bieżący" wykazane przez spółkę wynosiło: 140.000 zł (saldo Ma), natomiast saldo końcowe wyniosło: 187.000 zł (saldo Ma). Oznacza to, że spółka na dzień bilansowy posiadała większe zadłużenie niż na początku roku - można to rozumieć jako zaciągnięcie dodatkowego źródła finansowania w roku oborowym.

W rachunku przepływów pieniężnych za 2023 r., jako wpływy z działalności finansowej, w pozycji C.I.2. "Kredyty i pożyczki" spółka wykazała kwotę: 47.000 zł.

Wpływy uzyskane z emisji dłużnych papierów wartościowych

Trzecią kategorią wpływów z działalności finansowej są środki uzyskane z emisji dłużnych papierów wartościowych, np. obligacji, czeków, weksli. W pozycji tej wykazuje się wartości netto uzyskane z ich emisji, tzn. po potrąceniu wydatków związanych z ich emisją.

Inne wpływy finansowe

W tej pozycji uwzględnia się pozostałe wpływy, które nie są ujmowane w trzech pierwszych kategoriach, np. dotacje otrzymane w danym roku czy wpływy gotówkowe z rozliczania instrumentów finansowych związanych z działalnością finansową.

Przykład

W spółce "Zeta" w 2023 r. wystąpiły następujące zdarzenia:

1) zaciągnięto kredyt inwestycyjny w wysokości: 100.000 zł; bank w momencie przekazywania środków potrącił prowizję o wartości: 2.000 zł,

2) wyemitowano obligacje korporacyjne o wartości nominalnej: 55.000 zł; rzeczywisty wpływ środków był pomniejszony o dyskonto i wyniósł: 49.450 zł,

3) otrzymano jednorazową dotację w wysokości: 60.000 zł wspierającą budowę pro-środowiskową.

W rachunku przepływów pieniężnych za 2023 r. powyższe operacje ujęto (w uproszczeniu):

Pozycja Wyszczególnienie Dane za 2023 r.
(w zł)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 207.450
2. Kredyty i pożyczki 98.000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 49.450
4. Inne wpływy finansowe 60.000
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
13
14
17
18
19
20
21
24
26
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.