vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Rozrachunki z kontrahentami w księgach rachunkowych - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024

Ewidencja należności w księgach rachunkowych

Składową aktywów jednostki są należności. Należą one do kontrolowanych przez jednostkę zasobów majątkowych o wiarygodnie określonej wartości, powstałych w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Do należności z tytułu dostaw i usług zalicza się wymagające zapłaty w określonej kwocie należności (w tym sporne, których nie skierowano na drogę sądową) za dostarczone odbiorcom produkty, tj. wyroby gotowe, wykonane roboty i usługi, oraz towary. Są one pomniejszane o przyznane odbiorcom rabaty, opusty i skonta, łącznie z należnym VAT i naliczonymi odsetkami oraz zatrzymanymi przez odbiorców kaucjami gwarancyjnymi. Należności trzeba wyksięgować z ksiąg, gdy nie spełniają już definicji aktywów określonej w art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.).

Należności mogą być:

1) bezsporne - są to kwoty środków pieniężnych należne jednostce, zagwarantowane prawem i niekwestionowane przez dłużnika, a na dzień bilansowy potwierdzone przez niego na piśmie,

2) sporne - należą do nich niezapłacone i kwestionowane przez dłużnika kwoty, co do których odmowa zapłaty jest udokumentowana na piśmie (najczęściej dochodzone na drodze sądowej),

3) wątpliwe - to środki pieniężne prawnie należne jednostce, jednak ich wyegzekwowanie jest zagrożone, np. z powodu trudności finansowych dłużnika, nie są one kwestionowane przez dłużników,

4) przedawnione - są to kwoty obciążające dłużników, które po upływie terminu określonego prawem nie mogą być egzekwowane, bowiem wierzyciel utracił prawo dochodzenia ich od dłużnika w drodze powództwa cywilnego,

5) nieściągalne - to środki należne jednostce, lecz niemożliwe do wyegzekwowania,

6) umorzone - to kwoty obciążające dłużników, co do których podjęto decyzję o zaniechaniu ich wyegzekwowania.

Należności umorzone, przedawnione i nieściągalne, podlegają odpisaniu w pozostałe koszty operacyjne lub koszty finansowe, ponieważ nie przyniosą one jednostce korzyści ekonomicznych.

Nie stanowią należności z tytułu dostaw i usług należności ze sprzedaży składników aktywów trwałych, a także zaliczki na poczet ich dostaw, oraz należności ze sprzedaży aktywów finansowych.

W księgach należności z tytułu dostaw i usług ujmuje się na koncie 20 "Rozrachunki z odbiorcami" z analityką według poszczególnych odbiorców (por. art. 17 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Może być także prowadzona analityka z podziałem na kontrahentów krajowych i zagranicznych. Odpowiedni zapis dotyczący prowadzenia ewidencji analitycznej trzeba zamieścić w polityce rachunkowości. Należy prowadzić tę ewidencję w sposób pozwalający ustalić na dowolny dzień, co najmniej na dzień bilansowy, wartość niezapłaconych należności od każdego z kontrahentów (por. art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości).

Rozrachunki na koncie 20 ujmowane są przede wszystkim na podstawie faktur i rachunków oraz ich korekt, dokumentów celnych, a także dowodów zapłaty oraz poleceń księgowań (np. różnice kursowe, zasądzone koszty sądowe), not odsetkowych i not księgowych.

Po stronie Wn konta 20 ujmuje się m.in.: powstanie i zwiększenie należności (łącznie z VAT należnym), roszczenia podwyższające należność główną, np. odsetki za zwłokę, kary umowne, kwoty zasądzone od kontrahentów, zwrócone kontrahentom nadpłacone przez nich kwoty z tytułu dostaw i usług, dodatnie różnice kursowe (zrealizowane lub z wyceny na dzień bilansowy) od należności i roszczeń w walutach obcych. Natomiast po stronie Ma księguje się zmniejszenie należności z tytułu dostaw i usług, np. na skutek ich spłaty, uznania reklamacji, przyznanych rabatów i skont, a także wniesienie wierzytelności jako wkładu do innego podmiotu, sprzedaż lub cesję należności na rzecz innej jednostki, przeniesienie należności na konto roszczeń spornych, gdy skierowano pozew przeciwko dłużnikowi do sądu, odpisanie należności umorzonych, przedawnionych lub nieściągalnych, ujemne różnice kursowe (zrealizowane lub z wyceny na dzień bilansowy) od należności i roszczeń w walutach obcych.

Z reguły konto 20 wykazuje saldo po stronie Wn - wskazujące kwotę należności jednostki z tytułu dostaw i usług. Przy czym możliwe jest wystąpienie salda po stronie Ma tego konta na skutek np. otrzymanych zaliczek na przyszłe dostawy lub usługi, udzielonych rabatów, skont lub nadpłat odbiorców.

Przykładowe zapisy na koncie 20 "Rozrachunki z odbiorcami"
Przykładowe zapisy na koncie 20 Rozrachunki z odbiorcami
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
4
6
8
9
11
13
15
16
18
19
22
23
26
27
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.