vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
A A A

Rozrachunki publicznoprawne w księgach rachunkowych - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 3 (1253) z dnia 11.01.2016

Ewidencja księgowa rozrachunków publicznoprawnych

Do rozrachunków publicznoprawnych zalicza się w szczególności rozrachunki z tytułu różnych podatków i opłat, do których stosuje się postanowienia Ordynacji podatkowej. Są to rozrachunki z następujących tytułów:

1) podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych,

2) podatku VAT,

3) ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych,

4) podatku akcyzowego i cła,

5) podatku od czynności cywilnoprawnych,

6) innych podatków i opłat.

Każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe powinna wyodrębnić w tych księgach konta służące do ewidencjonowania należności i zobowiązań budżetowych, zwanych rozrachunkami publicznoprawnymi. Ewidencja rozrachunków publicznoprawnych prowadzona jest na koncie 22 "Rozrachunki publicznoprawne". Ewidencja analityczna do tego konta powinna być tak prowadzona, aby jednostka mogła z łatwością ustalić na dany dzień stan należności lub zobowiązań publicznoprawnych według poszczególnych tytułów rozrachunków, a także według poszczególnych podmiotów, z którymi dokonywane są te rozrachunki.
 

Do konta 22 "Rozrachunki publicznoprawne" prowadzi się ewidencję analityczną według poszczególnych podatków i opłat.
 

Należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych są wprowadzane do ksiąg na dzień ich powstania według wartości nominalnej. Stanowi o tym art. 28 ust. 11 pkt 2 ustawy o rachunkowości. Z kolei na dzień bilansowy należności od budżetu wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, a zobowiązania wobec budżetu - w kwocie wymagającej zapłaty (art. 28 ust. 1 pkt 7 i 8 tej ustawy).

Powstanie zobowiązania z tytułów publicznoprawnych ewidencjonuje się po stronie Ma konta 22, z kolei spłatę tych zobowiązań po stronie Wn tego konta. Ponieważ konto 22 jest kontem aktywno-pasywnym, mogą na nim figurować na dany dzień dwa salda:

 • debetowe (Wn), które informuje o stanie należności z tytułu rozrachunków publicznoprawnych,
   
 • kredytowe (Ma), które odzwierciedla stan zobowiązań z tytułu rozrachunków publicznoprawnych.

Inwentaryzację należności i zobowiązań z tytułów publicznoprawnych przeprowadza się, stosownie do przepisów art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości, drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników (weryfikacja sald). Urzędy skarbowe, celne, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz inne instytucje nie potwierdzają stanu rozrachunków z poszczególnymi jednostkami. Podmioty prowadzące księgi rachunkowe powinny przeprowadzić inwentaryzację stanu rozrachunków publicznoprawnych we własnym zakresie - w drodze ich weryfikacji, a nie w drodze uzgodnienia sald.

Weryfikacja rozrachunków publicznoprawnych polega na sprawdzeniu realności każdego salda, przez jego porównanie ze stanem faktycznym oraz z odpowiednimi dokumentami, tj. przykładowo z deklaracjami podatkowymi (PIT, CIT, VAT itp.), celnymi, składanymi do ZUS (DRA). Fakt przeprowadzenia weryfikacji sald powinien zostać potwierdzony odpowiednią adnotacją na właściwych kontach, a także protokołem, z którego wynikałoby, jakie salda poddano weryfikacji.

Ujawnione w toku inwentaryzacji różnice należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji (art. 27 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

W bilansie sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości w formie obowiązującej do końca 2015 r. należności publicznoprawne stanowiące saldo Wn konta 22 prezentowane są w aktywach w pozycji B.II.2 lit. b) "Należności krótkoterminowe z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń". Zobowiązania z tytułów publicznoprawnych figurujące na koncie 22 jako saldo Ma są natomiast wykazywane po stronie pasywów w pozycji B.III.2 lit. g) "Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń".

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
13
14
17
18
19
20
21
24
26
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.