vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Ustalenie i rozliczenie wyniku finansowego za 2015 rok - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 23 (1273) z dnia 21.03.2016

Przeznaczenie zysku na dywidendy

Spółka z o.o. zatwierdziła już sprawozdanie finansowe za 2015 r. oraz podjęła uchwałę o wypłacie wypracowanego zysku w postaci dywidendy dla wspólników, którymi są dwie osoby fizyczne. Jak ująć to zdarzenie w księgach rachunkowych?

W myśl art. 191 § 1 K.s.h., wspólnicy spółki z o.o. mają prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Przy czym kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. Wypłacając dywidendę należy wziąć pod uwagę również ewentualną zaliczkę wypłaconą wspólnikom na poczet tej dywidendy, której wartość powinna figurować po stronie Wn konta 82 "Rozliczenie wyniku finansowego".

Dywidenda to zysk netto spółki kapitałowej przeznaczony do podziału pomiędzy wspólników lub akcjonariuszy. Zasadniczo dywidenda wypłacana jest w formie pieniężnej, choć przepisy Kodeksu spółek handlowych nie zabraniają jej wypłaty również w formie rzeczowej. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Umowa spółki może upoważniać zgromadzenie wspólników do określenia dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy wyznacza się w ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale wspólników. Jeżeli uchwała wspólników takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez zarząd (por. art. 193 K.s.h.).

Na podstawie art. 53 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości, podział lub pokrycie wyniku finansowego netto może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający. Z kolei podział wyniku finansowego jednostek zobowiązanych na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu tego sprawozdania, które jednak będzie poprzedzone wyrażeniem opinii przez biegłego rewidenta o tym sprawozdaniu bez zastrzeżeń bądź z zastrzeżeniami. Z ustawy wynika również, iż podział wyniku finansowego dokonany bez spełnienia tego warunku, jest nieważny z mocy prawa.

Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego następuje przeksięgowanie kwoty zysku znajdującej się na koncie 86 "Wynik finansowy" na konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego", zapisem: Wn konto 86, Ma konto 82. Przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy w spółce z o.o. na podstawie podjętej uchwały o podziale zysku ujmuje się w księgach rachunkowych, zapisem:

- Wn konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego",

- Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Konta imienne udziałowców).

Wypłata dywidendy udziałowcom, którymi są osoby fizyczne, stanowi dla nich przychód z kapitałów pieniężnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdof (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). Przychód ten powstaje w dacie wypłaty dywidendy lub postawienia dywidendy do dyspozycji udziałowca. Od dywidendy spółka pełniąca funkcję płatnika pobiera 19% zryczałtowany podatek dochodowy (por. art. 30a ust. 1 pkt 4 i ust. 6 ustawy o pdof). Naliczony i potrącony podatek spółka z o.o. ujmuje w swoich księgach rachunkowych zapisem:

- Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Konta imienne udziałowców),

- Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: Urząd skarbowy).

Przykład

Założenia

 1. Spółka z o.o. osiągnęła zysk netto za 2015 r. w wysokości: 130.000 zł. Na podstawie uchwały zwyczajnego zgromadzenia wspólników powzięto decyzję o wypłacie całego zysku w formie dywidendy udziałowcom, którymi są dwie osoby fizyczne.
   
 2. Od dywidendy potrącono zryczałtowany podatek dochodowy w łącznej wysokości: 24.700 zł, tj.: 130.000 zł × 19%.

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - przeksięgowanie zysku w dacie zatwierdzenia sprawozdania: 130.000 zł 86 82
2. PK - przekazanie zysku na wypłatę dywidendy:
   a) udziałowcowi X 65.000 zł 82 24
   b) udziałowcowi Y 65.000 zł 82 24
3. PK - potrącenie zryczałtowanego podatku dochodowego od dywidendy:
   a) wspólnik X: 65.000 zł × 19% =  12.350 zł 24 22
   b) wspólnik Y: 65.000 zł × 19% =  12.350 zł 24 22
4. WB - wypłata dywidendy pomniejszonej o podatek:
   a) wspólnik X: 65.000 zł - 12.350 zł =  52.650 zł 24 13-0
   b) wspólnik Y: 65.000 zł - 12.350 zł =  52.650 zł 24 13-0
5. WB - uregulowanie zobowiązania wobec urzędu skarbowego: 24.700 zł 22 13-0

Księgowania

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
4
6
8
9
11
13
15
16
18
19
22
23
26
27
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.