vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Ustalenie i rozliczenie wyniku finansowego za 2015 rok - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 23 (1273) z dnia 21.03.2016

Wypłata nagród dla pracowników z zysku

Jednostka podjęła uchwałę o przekazaniu części zysku na nagrody dla pracowników. Jak prawidłowo ująć w księgach rachunkowych wypłatę tych nagród? Czy stanowią one koszt podatkowy?

Przeksięgowania zysku netto dokonuje się pod datą zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego następującym zapisem:

- Wn konto 86 "Wynik finansowy",

- Ma konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego".

Pod datą uchwały o podziale zysku kwotę nagród dla pracowników przekazywanych z tego zysku można zaksięgować:

- Wn konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego",

- Ma konto 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń".

Pracodawca zobowiązany jest potrącić od wartości wypłacanych nagród zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne w części obciążającej pracownika i składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W księgach rachunkowych zdarzenie to w oparciu o listę płac może zostać ujęte zapisem:

a) potrącenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

- Wn konto 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń",

- Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: Urząd skarbowy - pdof),

b) pobranie składek ZUS w części finansowanej przez pracowników

- Wn konto 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń",

- Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: ZUS).

Gdy zostanie podjęta decyzja, że składki ZUS obciążające pracodawcę są finansowane z zysku netto, to ich wartość odnosi się na konto 82 zapisem:

- Wn konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego",

- Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: ZUS).

Jeśli jednostka zdecyduje o niefinansowaniu z zysku netto składek ZUS w części obciążającej pracodawcę, wówczas kwota tych składek obciąży koszty działalności operacyjnej zapisem:

- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia) lub konto zespołu 5,

- Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: ZUS).

Trzeba pamiętać, że naliczone od wypłacanych nagród z zysku składki na ubezpieczenia społeczne, FP oraz FGŚP nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Wynika to wprost z art. 16 ust. 1 pkt 40 ustawy o pdop (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.). Gdy składki te jednostka zalicza do kosztów działalności operacyjnej, wówczas wskazane jest, aby wartość tych składek ująć w ewidencji analitycznej jako koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (NKUP).

W kwestii kwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów nagród wypłaconych pracownikom z zysku netto toczył się jeszcze do niedawna spór. Organy podatkowe uważały, że nagrody te nie mają charakteru kosztowego i nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodów. Przykładem jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 21 stycznia 2015 r., nr IPTPB3/423-383/14-2/KJ. Analogicznie uznał również Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 31 października 2013 r., nr DD6/033/164/MNX/09/PK-28/RD-114159/13. Z kolei w orzecznictwie sądowym można było znaleźć różne stanowiska w tej sprawie. Sprawę ostatecznie rozstrzygnął NSA w składzie siedmiu sędziów. W uchwale z dnia 22 czerwca 2015 r., sygn. akt II FPS 3/15 orzekł, że nagrody i premie wypłacone pracownikom przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dochodu po opodatkowaniu mogą stanowić koszty uzyskania przychodów tego podatnika.

Przykład

Założenia

 1. Spółka z o.o. osiągnęła za 2015 r. zysk netto w kwocie 42.000 zł.
   
 2. Załóżmy, że w dniu 29 czerwca 2016 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zatwierdziło sprawozdanie finansowe za 2015 r. Podczas zgromadzenia zdecydowano o podziale zysku osiągniętego za 2015 r., przeznaczając go na nagrody dla pracowników w kwocie 32.000 zł, składki ZUS od tych nagród w części obciążającej pracodawcę w kwocie 6.400 zł (wartość przykładowa) oraz kapitał zapasowy.

Uchwała nr 2
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ABC Spółki z o.o. w Poznaniu

w sprawie: podziału zysku netto za 2015 r.

§ 1

Zysk netto w kwocie 42.000 zł przeznacza się na następujące cele:

a) nagrody dla pracowników (wartość brutto) 32.000 zł,
b) składki ZUS od nagród z zysku obciążające pracodawcę 6.400 zł,
c) kapitał zapasowy 3.600 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Magdalena Szczypiórkowska
Przewodniczący
Stanisław Andrzejewski
 1. Na okoliczność wypłaty nagród z zysku sporządzono listę płac, z której wynikały następujące dane:
a)  wartość brutto nagród: 32.000 zł,
b) potrącenia z tytułu (kwoty przykładowe):
- składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracowników: 4.500 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne: 2.500 zł,
- zaliczek na podatek dochodowy: 3.100 zł,
c)  kwota nagród do wypłaty: (32.000 zł - 4.500 zł - 2.500 zł - 3.100 zł) = 21.900 zł.

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - przeksięgowanie zysku netto do rozliczenia pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r.: 42.000 zł 86 82
2. PK - podział zysku netto za 2015 r. - zgodnie z uchwałą podjętą w tej sprawie na:      
   a) nagrody dla pracowników 32.000 zł 82 23-0
   b) składki ZUS od tych nagród obciążające pracodawcę 6.400 zł 82 22
   c) kapitał zapasowy 3.600 zł 82 81-1
3. Lista płac - potrącenia z tytułu:       
   a) składek ZUS w części finansowanej przez pracownika
   (4.500 zł + 2.500 zł) = 
7.000 zł 23-0 22
   b) zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych 3.100 zł 23-0 22
4. WB - wypłata pracownikom nagród z zysku w kwocie netto: 21.900 zł 23-0 13-0

Księgowania

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
9
10
11
13
17
18
19
24
25
27
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki


Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.Tarcza.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

 
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.