vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych krok po kroku - Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 (413) z dnia 1.03.2016

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

Odsetki i dywidendy otrzymane

Generalnie posiadanie aktywów finansowych, np. w postaci papierów wartościowych czy udzielonych pożyczek, pozwala jednostce na uzyskanie przychodów z tytułu odsetek - inny podmiot "płaci" w ten sposób za uzyskane od jednostki finansowanie. Wyjątkiem w tym zakresie jest posiadanie udziałów i akcji w innych jednostkach - wówczas, na mocy przepisów K.s.h., podmioty mogą uzyskać udziały w zysku tych jednostek, najczęściej wypłacane jako dywidendy. Te dwa źródła dochodów jednostki są związane z działalnością lokacyjną (inwestycyjną) rachunku przepływów pieniężnych - zatem powinny stanowić korektę w działalności operacyjnej, gdzie wykaże się je ze znakiem minus.

Przykład

Jednostka "Alfa" z tytułu posiadanych obligacji Skarbu Państwa i obligacji komunalnych uzyskała w 2015 r. przychód z tytułu odsetek w wysokości: 4.500 zł. W rachunku przepływów pieniężnych sporządzonym metodą pośrednią odsetki te ujęła:

1) w korektach z działalności operacyjnej, w pozycji A.II.3. "Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)", w kwocie: - 4.500 zł,

2) w działalność inwestycyjnej w pozycji B.I.3 lit. b), jako wpływy z tytułu odsetek, w kwocie: + 4.500 zł.

Odsetki i dywidendy zapłacone innym jednostkom

Ceną za pozyskanie źródeł obcych są najczęściej odsetki, które ze względu na swoje powiązanie z działalnością finansową wymagają korekty w działalności operacyjnej rachunku przepływów pieniężnych. Dokonać jej należy przez dodanie tej wartości do wyniku netto i odjęcie tej kwoty w działalności finansowej. Co istotne nie koryguje się wyniku finansowego o wypłacane innym jednostkom dywidendy i udziały w zysku. Wypłacane są one bowiem z zysku netto, a zatem nie są elementem składowym wyniku finansowego.

Przykład

Spółka z o.o. "Beta" zaciągnęła w 2015 r. pożyczkę od udziałowca, zapłaciła z tego tytułu: 3.000 zł odsetek, ponadto wypłaciła mu dywidendy w kwocie: 10.000 zł.

W rachunku przepływów pieniężnych sporządzonym metodą pośrednią jednostka:

1) w korektach z działalności operacyjnej, w pozycji A.II.3. "Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)", wykazała kwotę: + 3.000 zł,

2) w działalności finansowej wykazała kwotę: - 10.000 zł (poz. C.II.2) - 3.000 zł (poz. C.II.8) = - 13.000 zł.

Odsetki i dywidendy naliczone, ale nieotrzymane ani niewypłacone

W przypadku korekty odsetek i udziału w zysku (dywidend) ważne jest stwierdzenie czy te odsetki lub dywidendy (udziały w zyskach) zostały już uzyskane/zapłacone, czy pozostają jedynie naliczone i wymagalne. Jest to o tyle istotne, że dla odsetek naliczonych i nieuzyskanych dywidend (udziałów w zyskach), po dokonaniu korekty w działalności operacyjnej (odpowiednio na plus lub na minus) nie wykazuje się już ich w pozostałych sferach działalności. Wynika to z braku ich pieniężnego przepływu.

Przykład

W 2015 r. w jednostce "Gamma" wystąpiły następujące operacje:

1) udzielono pożyczki podmiotowi powiązanemu - wynikające z umowy odsetki wynoszą: 10.000 zł, z czego uzyskano: 8.500 zł,

2) spłacono część odsetkową kredytu - kwota odsetek naliczonych to: 18.000 zł, z czego uregulowano w roku obrotowym: 15.000 zł,

3) spłacono odsetki od leasingu finansowego o wartości: 2.800 zł.

W rachunku przepływów pieniężnych sporządzonym metodą pośrednią jednostka:

1) w korektach z działalności operacyjnej, w pozycji A.II.3. "Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)", wykazała kwotę: - 10.000 zł + 18.000 zł + 2.800 zł = + 10.800 zł,

2) w działalności inwestycyjnej, w pozycji B.I.3 lit. a) "Wpływy z aktywów finansowych w tym w jednostkach powiązanych", wykazała kwotę: + 8.500 zł,

3) w działalności finansowej wykazała kwotę: - 15.000 zł (poz. C.II.8) - 2.800 zł (poz. C.II.8) = - 17.800 zł.

Nadmienić należy, że odsetki mogą stanowić również karę za brak zapłaty w terminie należności i zobowiązań - wnikać to może zarówno z ustaleń umownych pomiędzy stronami, jak i z art. 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. poz. 403 ze zm.). Często na dzień bilansowy na saldach należności lub zobowiązań pozostają naliczone, lecz nieopłacone odsetki. Konieczne jest dokonanie korekty tych odsetek. Ze względu na ich stricte memoriałowy charakter - odsetki wyeliminowane nie podlegają już wykazaniu w innych pozycjach rachunku przepływów pieniężnych. Pewną pomocą dla ustalenia wartości odsetek podlegających korekcie mogą być przepisy podatkowe. Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 4 pkt 2art. 16 ust. 1 pkt 11 updop oraz art. 14 ust. 3 pkt 2art. 23 ust. 1 pkt 32 updof, naliczone, lecz niezapłacone czy nieotrzymane odsetki nie wpływają na podstawę opodatkowania. W tym miejscu wskazać należy, że przewidziane są dwa alternatywne sposoby eliminacji tych odsetek. Pierwszy z nich polega na eliminacji odsetek w pozycji A.II.3. "Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)" - wówczas wykazuje się je per saldo, wyłączając ze znakiem ujemnym odsetki zaksięgowane jako należności i dodatnim odsetki doliczone do zobowiązań. Innym rozwiązaniem jest korygowanie ich już w pozycjach zmiany stanu należności (poz. A.II.7) czy zobowiązań (poz. A.II.8), bowiem niezapłacone odsetki zwiększają saldo tych pozycji bilansowych. Wybór tego rozwiązania powoduje, że nie wykazuje się ich po raz drugi w korekcie z tytułu odsetek i dywidend (tj. poz. A.II.3).

Przykład

Spółka akcyjna "Delta" i spółka z o.o. "Phi" w 2015 r. nawiązały kontakty handlowe. Spółka "Phi" sprzedała towary spółce "Delta" na kwotę: 123.000 zł (w tym VAT: 23.000 zł), lecz nie otrzymała zapłaty w terminie i wystosowała noty odsetkowe. Na dzień bilansowy kwota naliczonych odsetek wyniosła: 11.000 zł. Obie spółki sporządzają rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią i wykazują w nim naliczone odsetki alternatywnymi metodami:

1) spółka "Phi" wykazała korektę w pozycji A.II.3. "Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)", w kwocie: - 11.000 zł,

2) spółka "Delta" wykazała korektę w pozycji A.II.8. "Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów", w kwocie: + 134.000 zł.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
6
8
9
10
14
16
17
18
19
23
24
26
27
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.