vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych krok po kroku - Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 (413) z dnia 1.03.2016

Co należy rozumieć przez działalność inwestycyjną jednostki?

Kolejną, po działalności operacyjnej, sferą działalności jednostki prezentowaną w rachunku przepływów pieniężnych jest działalność inwestycyjna, inaczej zwana działalnością lokacyjną. Swoim zakresem obejmuje ona nabywanie lub zbywanie aktywów trwałych (z wyjątkiem długoterminowych rozliczeń międzyokresowych i należności długoterminowych, jeżeli dotyczą one działalności operacyjnej) oraz krótkoterminowych aktywów finansowych (z wyjątkiem środków pieniężnych i ich ekwiwalentów), jak również wszystkie związane z nimi pieniężne koszty i korzyści, z wyjątkiem tych, dotyczących podatku dochodowego.

Jak wynika z powyższego zakresu, pojęcie działalności inwestycyjnej dla rachunku przepływów jest znacznie szersze niż dla potrzeb sporządzania bilansu czy rachunku zysków i strat. Na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych należy kierować się zatem dwoma kryteriami, tj. zakwalifikowaniem składnika majątku do jednej z powyżej wyszczególnionych pozycji aktywów i przepływem pieniężnym z nim związanym.

Niezależnie od przyjętej metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (pośredniej czy bezpośredniej) - przepływy z działalności inwestycyjnej sporządza się zawsze zestawiając ze sobą kwoty wpływów i wydatków. Pamiętać należy, że przepływy pieniężne dotyczące tej działalności wykazuje się w kwotach netto, a VAT z tytułu transakcji powiązanych z tą działalnością wykazuje się w przepływach z działalności operacyjnej.

Przykład

Spółka partnerska "Beta" sprzedała w 2015 r. za kwotę brutto: 24.600 zł maszyny produkcyjne całkowicie zamortyzowane, które wykazywała w środkach trwałych. Kontrahent uregulował należność, a spółka odprowadziła VAT od tej transakcji.

W rachunku przepływów pieniężnych spółka "Beta" zaprezentowała powyższe transakcje następująco (w uproszczeniu):

Pozycja Wyszczególnienie Dane za rok obrotowy (w zł)
Metoda bezpośrednia
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  
I. Wpływy (...) 4.600
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej (VAT uzyskany z tytułu sprzedaży) 4.600
II. Wydatki (...) - 4.600
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym (...) (VAT przelany do urzędu skarbowego) - 4.600
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) 0
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  
I. Wpływy 20.000
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (...) 20.000
Metoda pośrednia
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  
I. Zysk (strata) netto 20.000
II. Korekty razem (...) - 20.000
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (...) (uregulowany VAT nie będzie odzwierciedlony w zmianie stanu należności czy zobowiązań) - 20.000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) 0
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  
I. Wpływy 20.000
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (...) 20.000

W praktyce zdarza się, że nabycie inwestycji jest rozliczane w walucie obcej. Jeśli w wyniku wyceny zobowiązań czy należności w walutach obcych dotyczących działalności inwestycyjnej powstają zrealizowane różnice kursowe, to wykazuje się je łącznie z przepływami z działalności inwestycyjnej.

Przykład

Spółka z o.o. "Gamma" w 2015 r. zakupiła budowlę za: 630.000 EUR. Zgodnie z umową, płatność ma być uregulowana w dwóch równych ratach. Pierwszą ratę spółka wpłaciła w bieżącym roku, a drugą ureguluje w przyszłym.

W rachunku przepływów pieniężnych za 2015 r. sporządzonym metodą pośrednią, w przepływach inwestycyjnych, spółka wykaże jedynie różnice kursowe, które zostały naliczone przy rozliczeniu pierwszej raty, ze względu na fakt zrealizowania różnic kursowych poprzez zapłatę. Druga rata, pozostająca w zobowiązaniach, będzie podlegała wykazaniu jedynie w przepływach z działalności operacyjnej w pozycji A.II.2. "Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych", gdzie jako korekta niepieniężna będzie eliminowana z zysku (straty) netto.

Zakwalifikowanie składnika majątku do określonych pozycji aktywów w sposób bezpośredni oddziałuje na kwestię prezentacji przepływów z działalności inwestycyjnej. Dokonuje się bowiem podziału wpływów i wydatków na cztery podstawowe kategorie, które związane są ze sposobem wykorzystania danego składnika majątku. Obejmują one kolejno operacje dotyczące: wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych, inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych, aktywów finansowych oraz pozostałych inwestycji.

Zauważyć należy, że wskazane tytuły są uszeregowane według rosnącej łatwości w upłynnieniu aktywów. Zatem sposób ich prezentacji niesie dodatkową wartość analityczną, np. wskazując w jak "płynne" inwestycje jednostka kieruje swoje środki pieniężne. Pomimo że tytuły kategorii są takie same dla wpływów, jak i dla wydatków, to zawartość poszczególnych pozycji jest różna. Stąd warto przeanalizować każdy tytuł z osobna.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

wrzesień 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
16
17
18
19
22
23
24
26
27
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.Tarcza.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

 
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.