vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych krok po kroku - Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 (413) z dnia 1.03.2016

Wydatki z działalności inwestycyjnej

Wydatki na działalność inwestycyjną generalnie dotyczą kierunków lokowania środków pieniężnych na cele inwestycyjne. Zakres poszczególnych pozycji w porównaniu do ujawnień wpływów jest zbliżony, niemniej jednak w kilku pozycjach spotyka się znacznie odmienne rozwiązania w prezentacji.

Wydatki na nabycie aktywów trwałych

W praktyce przeznaczenie zasobów finansowych na inwestycje najczęściej wiąże się z pozyskaniem określonego składnika aktywów. Dlatego dla dwóch pierwszych pozycji, czyli niefinansowych aktywów trwałych wykorzystywanych odpowiednio w podstawowej działalności operacyjnej oraz na cele inwestycyjne (w rozumieniu bilansowym), będą to głównie wydatki netto na ich nabycie. Zaznaczyć należy, że do tej wartości wlicza się wszystkie poniesione wydatki pieniężne, nie tylko "czystą wartość" nabytego składnika majątku.

Przykład

Spółka akcyjna "Zeta" w 2015 r. nabyła grunt o wartości: 200.000 zł przeznaczony pod budowę. Jednocześnie poniosła wydatki na opłaty notarialne i sądowe o wartości: 1.534,55 zł (w tym VAT podlegający odliczeniu: 249,55 zł). Wszystkie zobowiązania jednostka uregulowała w roku nabycia.

W rachunku przepływów pieniężnych spółka "Zeta" wykazała powyższą transakcję następująco (w uproszczeniu):

Pozycja Wyszczególnienie Dane za rok obrotowy (w zł)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (…)  
II. Wydatki 201.285
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (…) 201.285

Zaliczki wpłacone na poczet zakupu aktywów trwałych

Należy jednak zaznaczyć, że swoisty wyjątek w zakresie prezentacji stanowią zaliczki udzielone na poczet zakupu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych. W przypadku wydatkowanych zaliczek konieczne jest stwierdzenie jak silnie wpłacona zaliczka wiąże się z ostateczną transakcją nabycia składnika majątku. Jeżeli bowiem jednostka uzna, że kwota zaliczki jest znaczna, prawdopodobieństwo faktycznego nabycia duże, a termin realizacji krótki, to można wydatek na zaliczkę wykazać w pozycji dotyczącej nabycia składników aktywów jednostki. Gdy jednostka uzna, że transakcja ta nie wpłynie znacznie na wierny i rzetelny obraz przepływów pieniężnych - ujawnia zaliczkę w pozycji innych wydatków z działalności inwestycyjnej. Dodać należy, że w przypadku wykazania zaliczki w wydatkach na nabycie niefinansowych aktywów trwałych wymaga to ujawnienia w informacji dodatkowej wraz z podaniem kwoty zaliczki i terminu realizacji zakupu.

Przykład

Spółka partnerska "Eta" w listopadzie 2015 r. wpłaciła zaliczkę na zakup spersonalizowanej dla niej maszyny produkcyjnej. Kwota zaliczki wyniosła 50% jej całkowitej wartości, a kontrahent budzi zaufanie szybkiej i pewnej realizacji transakcji. Spółka przeanalizowała to zdarzenie gospodarcze i zdecydowała się ujawnić wartość wpłaconej zaliczki w pozycji wydatków inwestycyjnych dotyczących nabycia rzeczowych aktywów trwałych.

W lutym 2016 r. kontrahent poinformował spółkę o trudnościach w realizacji transakcji w terminie i aneksem przesunięto termin dostarczenia maszyny na lipiec 2016 r. Nowa informacja skłoniła spółkę do ponownego przeanalizowania tego zdarzenia gospodarczego. Spółka uznała, że w stosunku do dnia bilansowego (31.12.2015 r.) niespełniony jest warunek krótkiego terminu realizacji, wobec czego zdecydowała się na wykazanie kwoty zaliczki w pozycji innych wydatków inwestycyjnych.

Wydatki na aktywa finansowe

W pozycji wydatków poniesionych na aktywa finansowe prezentuje się wydatki na aktywa w jednostkach powiązanych i w pozostałych jednostkach.

W wydatkach związanych z jednostkami powiązanymi wykazuje się wszelkie nakłady pieniężne poniesione na pozyskanie ich aktywów finansowych za wyjątkiem tych, poniesionych na akcje i udziały jednostki dominującej. Wynika to z traktowania, na mocy prawa spółek, takich instrumentów kapitałowych jak udziałów/akcji własnych. Zaznaczyć należy, że jeśli wydatki ponoszone na jednostki powiązane są na tyle istotne, że prowadzą do zniekształcenia wiernego odzwierciedlenia rzeczywistości w rachunku przepływów pieniężnych, to można zastosować sposób prezentacji analogiczny, jak przy jednostkach niepowiązanych.

Natomiast w przepływach dotyczących pozostałych jednostek dokonuje się podziału na:

1) wydatki dotyczące nabycia aktywów finansowych - równowartość środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie udziałów i akcji innych jednostek, papierów wartościowych oraz innych aktywów finansowych, niezaliczonych do ekwiwalentów środków pieniężnych,

2) wydatki z tytułu udzielania pożyczek długoterminowych - wartość tych pożyczek, których okres spłaty jest dłuższy niż rok od dnia ich udzielenia.

Inne wydatki inwestycyjne

Ostatnią prezentowaną pozycją są inne wydatki inwestycyjne. Wykazuje się w tej pozycji wszystkie pozostałe wydatki, które można przypisać do działalności inwestycyjnej, a nie wykazano ich w poprzednich trzech pozycjach. Prezentuje się tutaj np. udzielone pożyczki krótkoterminowe, wydatki na zakup innych niż aktywa finansowe inwestycji krótkoterminowych czy zaliczki na zakup rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub inwestycji w nieruchomości, a także wydatki związane ze sprzedażą rzeczowych aktywów trwałych oraz inwestycji w nieruchomości obciążające jednostkę.

Przykład

W spółce komandytowo-akcyjnej "Theta" wystąpiły w 2015 r. następujące operacje:

1) zakupiono samochód osobowy; na dzień bilansowy jednostka wpłaciła zaliczkę w kwocie: 7.380 zł (w tym VAT, który jednostka rozliczyła: 1.380 zł),

2) udzielono pożyczek:

a) pracownikowi, z terminem spłaty we wrześniu 2016 r., na kwotę: 9.000 zł,

b) komplementariuszowi, z terminem spłaty za 3 lata, na kwotę: 60.000 zł,

3) zakupiono dwa obrazy od obiecujących malarzy, w nadziei na wzrost wartości obrazów w czasie; wydatkowana kwota to: 15.000 zł.

W rachunku przepływów pieniężnych za 2015 r. spółka "Theta" powyższe operacje wykazała następująco (w uproszczeniu):

Pozycja Wyszczególnienie Dane za rok obrotowy
(w zł)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (…)  
II. Wydatki (…) 90.000
3. Na aktywa finansowe (długoterminowe pożyczki) 60.000
4. Inne wydatki inwestycyjne (…): 6.000 zł + 9.000 zł + 15.000 zł = 30.000
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

wrzesień 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
16
17
18
19
22
23
24
26
27
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.