vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
Rozwiązania antykryzysowe dla firm (zobacz więcej)Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek ZUS oraz wnioski o świadczenie postojowe dostępne są w serwisie www.druki.gofin.pl »POMOC DLA PRACODAWCY W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ (zobacz więcej)
Zamknij
A A A

Zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych krok po kroku - Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 (413) z dnia 1.03.2016

Wpływy z działalności finansowej

Wpływy z działalności finansowej oznaczają, że jednostka pozyskała dodatkowe źródła finansowania, które może przeznaczyć na pokrycie niedoborów pieniężnych związanych z działalnością operacyjną, na inwestycje lub na spłatę innych źródeł finansowania. Prezentowane są w zależności od źródła pochodzenia, w podziale na 4 kategorie, takie jak: wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału, kredyty i pożyczki, emisja dłużnych papierów wartościowych, inne wpływy finansowe.

Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

W tej kategorii wykazywane są operacje gospodarcze, które co do zasady znajdują swoje odzwierciedlenie w kapitałach własnych. Są to kwoty uzyskane z wydania udziałów, emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych, sprzedaży udziałów lub akcji własnych (oraz na mocy art. 362 § 4 K.s.h. zrównanych z nimi akcji spółki dominującej), wniesionych dopłat do kapitału oraz inne, powiązane z wymienionymi, wpływy z emisji. Nadmienić należy, że prezentowane będą w tej pozycji jedynie operacje pieniężne, co wyklucza wykazywanie tutaj szeregu zdarzeń gospodarczych powodujących zmiany w kapitale, które nie mają charakteru pieniężnego, jak np. zamiana długu na udział w kapitale, wniesienie aportów, przeznaczenie wypracowanych zysków na kapitał czy przeszacowania aktywów trwałych (rozliczane z kapitałem).

W rachunku przepływów pieniężnych kwoty w tej pozycji prezentowane są w wartościach netto, to znaczy po potrąceniu kosztów związanych z emisją czy wydaniem instrumentów kapitałowych. Jeżeli jednak w roku poniesienia tych wydatków nie wystąpiły wpływy z emisji instrumentów, to wydatki takie prezentowane będą w pozycji innych wydatków finansowych.

Przykład

Spółka z o.o. "Gamma" podjęła w 2014 r. decyzję o emisji udziałów. W tym samym roku poniosła koszty notarialne zmiany umowy spółki w kwocie: 922,50 zł (w tym VAT: 172,50 zł) oraz koszty podatku od czynności cywilnoprawnych: 1.500 zł. W 2015 r. udziałowcy objęli za gotówkę wyemitowane udziały, wpłacając: 30.000 zł, natomiast spółka poniosła koszty opłaty sądowej oraz ogłoszeń w MSiG o łącznej wartości: 500 zł.

W rachunku przepływów pieniężnych przepływy te zostały ujęte w poszczególnych latach w sposób następujący:

1) w 2014 r., w przepływach z działalności operacyjnej jednostka wykazała kwotę: 172,50 zł (VAT), natomiast w przepływach z działalności finansowej, w pozycji C.II.9. "Inne wydatki finansowe" kwotę: 2.250 zł (tj.: 922,50 zł - 172,50 zł + 1.500 zł),

2) w 2015 r., w przepływach z działalności finansowej w pozycji C.I.1. "Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału" jednostka wykazała kwotę: 29.500 zł (tj.: 30.000 zł - 500 zł).

Wpływy z wydania bądź emisji instrumentów kapitałowych wykazuje się także wtedy, gdy nie nastąpiła jeszcze rejestracja podwyższenia kapitału (funduszu) w KRS. Istotny jest bowiem fakt pozyskania środków pieniężnych - stąd konieczne jest przy tej okazji przeanalizowanie zapisów konta 24 "Pozostałe rozrachunki" w zakresie wpłat od udziałowców na niezarejestrowane jeszcze podwyższenie kapitałów. Inna sytuacja występuje w przypadku zadeklarowanych, lecz niewniesionych wpłat na zakup instrumentów kapitałowych. Sam fakt wyrażenia woli opłacenia tych instrumentów nie znajdzie odzwierciedlenia w rachunku przepływów pieniężnych do czasu objęcia instrumentów w zamian za wpłaty pieniężne.

Wpływy uzyskane z kredytów i pożyczek

Drugą w kolejności pozycją wpływów z działalności finansowej są środki uzyskane z kredytów i pożyczek, w kwocie po potrąceniu przez podmiot udzielający takiego finansowania, prowizji i odsetek. Jednostka przedstawia w tej pozycji wszystkie zaciągnięte przez siebie tego typu zobowiązania finansowe, niezależnie od celu na jaki mają zostać spożytkowane środki.

Częstą występującą w praktyce sytuacją jest udzielenie kredytu w rachunku bieżącym. Jego istotą jest przyznanie kredytu przez wyznaczenie maksymalnego limitu zadłużenia rachunku bieżącego, bez otwierania nowego rachunku (kredytowego). Kredyty takie wykazywane są w rachunku przepływów "per saldo", czyli jako różnica pomiędzy saldem na dzień otwarcia roku a dniem bilansowym.

Przykład

Spółka z o.o. "Delta" posiada na jednym z rachunków bankowych kredyt odnawialny. W 2015 r. saldo początkowe konta 13-0 "Rachunek bieżący" wykazane przez spółkę wynosiło: 140.000 zł (saldo Ma), natomiast saldo końcowe wyniosło: 187.000 zł (saldo Ma). Oznacza to, że jednostka na dzień bilansowy posiadała większe zadłużenie niż na początku roku - można to rozumieć jako zaciągnięcie dodatkowego źródła finansowania w roku oborowym.

W rachunku przepływów pieniężnych za 2015 r., jako wpływy z działalności finansowej, w pozycji C.I.2. "Kredyty i pożyczki" jednostka wykazała kwotę: 47.000 zł.

Wpływy uzyskane z emisji dłużnych papierów wartościowych

Trzecią kategorią wpływów z działalności finansowej są środki uzyskane z emisji dłużnych papierów wartościowych, np. obligacji, czeków, weksli. W pozycji tej wykazuje się wartości netto uzyskane z ich emisji, tzn. po potrąceniu wydatków związanych z ich emisją.

Inne wpływy finansowe

W tej pozycji uwzględnia się pozostałe wpływy, które nie są ujmowane w trzech pierwszych kategoriach, np. dotacje otrzymane w danym roku czy wpływy gotówkowe z rozliczania instrumentów finansowych związanych z działalnością finansową.

Przykład

W spółce akcyjnej "Zeta" w 2015 r. wystąpiły następujące zdarzenia:

1) zaciągnięto kredyt inwestycyjny w wysokości: 100.000 zł; bank w momencie przekazywania środków potrącił prowizję o wartości: 2.000 zł,

2) wyemitowano obligacje korporacyjne o wartości nominalnej: 55.000 zł; rzeczywisty wpływ środków był pomniejszony o dyskonto i wyniósł: 49.450 zł,

3) otrzymano jednorazową dotację w wysokości: 60.000 zł wspierającą budowę pro-środowiskową.

W rachunku przepływów pieniężnych za 2015 r. powyższe operacje ujęto, jako wpływy z działalności finansowej (pozycja C.I), w sposób następujący (w uproszczeniu):

 • w pozycji C.I.2. "Kredyty i pożyczki": 98.000 zł,
   
 • w pozycji C.I.3. "Emisja dłużnych papierów wartościowych": 49.450 zł,
   
 • w pozycji C.I.4. "Inne wpływy finansowe": 60.000 zł.
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

marzec 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
7
8
13
14
15
17
18
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.