vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
Uwaga: Do 2 marca 2020 r. przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów2 marca 2020 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: PIT-28, PIT-28S za 2019 r. 2 marca 2020 r. (poniedziałek) mija termin przekazania do US oraz podatnikowi IFT-1R za 2019 r. 2 marca 2020 r. (poniedziałek) mija termin przekazania podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A za 2019 r.
Zamknij
A A A

Zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych krok po kroku - Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 (413) z dnia 1.03.2016

Wydatki z działalności finansowej

Po stronie wydatków z działalności finansowej wykazuje się środki pieniężne poniesione na zwrot źródeł finansowania oraz wynagrodzenie jakie podmiot będący dawcą kapitału otrzymuje w zamian za jego udzielenie. Prezentowane są zgodnie z kierunkiem wydatkowania środków finansowych w podziale na 9 kategorii, takich jak: nabycie udziałów (akcji) własnych, dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli, inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku, spłaty kredytów i pożyczek, wykup dłużnych papierów wartościowych, z tytułu innych zobowiązań finansowych, płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego, odsetki oraz inne wydatki finansowe. Uszeregowanie tych wydatków można powiązać ze strukturą pasywów bilansu. Pierwsze trzy pozycje są związane z własnymi źródłami finansowania, natomiast pozostałe związane są głównie z obcymi źródłami finansowania. Rozgrupowanie transakcji związanych z wydatkami na działalność finansową staje się bardziej czytelne po wnikliwym przeanalizowaniu poszczególnych kategorii.

Wydatki związane z własnymi źródłami finansowania

Pierwsza kategoria wydatków dotyczy kwot przeznaczanych na nabycie udziałów (akcji) własnych. Obejmuje ona wszystkie transakcje pieniężne, które powodują obniżenie kapitałów, zatem nie tylko zakup własnych instrumentów kapitałowych, ale również wykup akcji i udziałów jednostki dominującej czy zwrot dopłat do kapitału. Przy tej pozycji warto odwołać się do wydatków na działalność inwestycyjną, gdzie w pozycji wydatków na nabycie instrumentów finansowych jednostek powiązanych nie wykazuje się wydatków na nabycie akcji własnych. Sens ekonomiczny tej transakcji należy odczytywać nie jako przeznaczenie środków pieniężnych na inwestycje, ale jako zwrot (wykup) części własnych źródeł finansowania. Dlatego, prezentacja nabycia własnych instrumentów kapitałowych jest wykazywana w działalności finansowej.

Drugą kategorią wydatków są ogólnie ujęte wydatki z zysku na rzecz właścicieli. Właścicielom jednostki z tytułu wniesienia kapitału przysługują określone korzyści. W praktyce występującą formą takiego wynagradzania jest dywidenda. Inne, przewidziane prawnie udziały w zyskach oraz wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa wykazuje się łącznie z dywidendą w jednej pozycji. Wypracowany przez jednostkę zysk może zostać również przeznaczony dla innych podmiotów, niebędących właścicielami jednostki. Jak już wspominano, w rachunku przepływów pieniężnych nie ujmuje się niepieniężnych zmian w kapitale, także swojego odzwierciedlenia w rachunku przepływów nie znajdą np. przeznaczanie zysku na kapitał zapasowy czy rezerwowy. Do ujęcia operacji podziału zysku w rachunku przepływów potrzeba bowiem gotówkowego wypływu pieniądza z tego tytułu. Zatem w rachunku ujęte będą pieniężne wypłaty z zysku przeznaczone np. dla organów zarządzających, nadzorczych, na nagrody dla pracowników jednostki czy darowizny dla organizacji pożytku publicznego.

Przykład

Spółka z o.o. "Delta" osiągnęła w 2014 r. zysk netto w wysokości: 422.000 zł. Na walnym zgromadzeniu wspólników, w czerwcu 2015 r. podjęto decyzję w sprawie podziału zysku za 2014 r., przeznaczając na poszczególne cele następujące kwoty:

1) na wypłaty dla udziałowców: 100.000 zł,

2) na nagrody dla pracowników: 100.000 zł,

3) na cele charytatywne: 50.000 zł,

4) na kapitał zapasowy: 172.000 zł.

Spółka stwierdziła, że przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy nie znajdzie odzwierciedlenia w rachunku przepływów pieniężnych, ze względu na brak przepływu pieniężnego. Zatem w rachunku przepływów pieniężnych za 2015 r. pozostałe operacje ujęła jako wydatki z działalności finansowej (poz. C.II), w sposób następujący (w uproszczeniu):

 • w pozycji C.II.2. "Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli": 100.000 zł,
   
 • w pozycji C.II.3. "Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku": 150.000 zł.

Wydatki związane głównie z obcymi źródłami finansowania

Bardzo często jednostki w ramach prowadzonej działalności pozyskują również obce źródła finansowania. Charakterystyczną cechą w ich prezentacji w rachunku przepływów pieniężnych jest fakt, że wykazywane są w kwotach nominalnych, bez prowizji czy odsetek. Pierwszym prezentowanym tytułem ich dotyczącym są spłaty kredytów i pożyczek, które prezentuje się niezależnie od ich długości i celu. Podobnie jak w przypadku wpływów z tej działalności - wydatki na kredyty w rachunku bieżącym oraz w linii kredytowej ujmuje się w rachunku przepływów pieniężnych "per saldo".

Pozostałe kategorie dotyczą kolejno: wykupu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych, spłaty rat kapitałowych związanych z umowami leasingu finansowego oraz poniesione na inne niż wymienione zobowiązania finansowe (np. wykup weksli niezwiązanych z działalnością operacyjną). Jest to zatem grupa transakcji związana ze zobowiązaniami finansowymi. Wyszczególnienie wykupu dłużnych papierów wartościowych i spłat leasingu finansowego niesie szczególne dane analityczne, pozwalające na ocenę sposobu finansowania czy ocenę zadłużenia leasingowanych aktywów.

Odrębnie prezentowane są odsetki i prowizje z powyższych tytułów. Jest tak dlatego, że odsetki traktowane są jako swoista forma wynagrodzenia za udzielenie obcego źródła finansowania. Zatem, dla zwiększenia przejrzystości prezentacji wszelkie kwoty odsetek z działalności finansowej prezentuje się w odrębnej pozycji, niezależnie od źródła ich pochodzenia. Łącznie z nimi wykazuje się również powiązane z działalnością finansową prowizje, jak również opłaty dodatkowe związane z powyższymi zobowiązaniami.

Ostatnią pozycją prezentowaną w sferze wydatków z działalności finansowej są inne wydatki. Ujmuje się tutaj te kwoty, które nie znalazły się w zakresie żadnej z powyższych kategorii, np. wydatki na pokrycie zobowiązań wywołanych udzieleniem gwarancji finansowych, czy wydatki z tytułu kosztów emisji, w przypadku gdy nie nastąpiły jeszcze wpływy z wydania udziałów (akcji).

Przykład

W spółce akcyjnej "Epsilon" w 2015 r. wystąpiły następujące zdarzenia:

1) spłacono: 80.175 zł kredytu długoterminowego (w tym odsetki: 5.175 zł),

2) wykupiono od akcjonariusza weksle o wartości: 49.000 zł (w tym odsetki: 4.750 zł),

3) spłacono: 91.100 zł zobowiązania z tytułu leasingu finansowego samochodów transportowych (w tym odsetki: 6.100 zł),

4) spłacono opcję walutową o wartości: 9.500 zł, związaną z kredytem.

W rachunku przepływów pieniężnych za 2015 r. powyższe operacje ujęto, jako wydatki z działalności finansowej (pozycja C.II), w sposób następujący (w uproszczeniu):

 • w pozycji C.II.4. "Spłaty kredytów i pożyczek": 75.000 zł,
   
 • w pozycji C.II.5. "Wykup dłużnych papierów wartościowych": 44.250 zł,
   
 • w pozycji C.II.7. "Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego": 85.000 zł,
   
 • w pozycji C.II.8. "Odsetki": 16.025 zł (tj. 5.175 zł + 4.750 zł + 6.100 zł),
   
 • w pozycji C.II.9. "Inne wydatki finansowe": 9.500 zł.
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
8
9
11
13
15
16
22
23
26
27
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.