vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Zasady korygowania błędów w księgach rachunkowych - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1292) z dnia 25.05.2016

Moment ujęcia w księgach skutków korekty błędu

W sytuacji gdy jednostka wykryła w swoich księgach rachunkowych popełniony błąd, jest ona zobowiązana do jego korekty - najlepiej, gdy korekta ta zostanie dokonana jeszcze przed sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego. Zaznaczyć należy, że wykryte w bieżącym roku obrotowym błędy mogą być skutkiem nieprawidłowości, które miały miejsce w bieżącym roku obrotowym lub w poprzednich latach obrotowych. Rozróżnienie daty wystąpienia błędu jest istotne, ze względu na sposób dokonania korekty tego błędu w księgach rachunkowych i sprawozdaniach finansowych jednostki.

Ze względu na moment ich wykrycia wyróżnić można trzy grupy błędów:

1) błąd popełniony w bieżącym roku obrotowym, wykryty przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za ten rok,

2) błąd wykryty po sporządzeniu sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, ale jeszcze przed jego zatwierdzeniem,

3) błąd popełniony w poprzednich latach obrotowych, wykryty po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

W sytuacji gdy jednostka popełniła w danym roku obrotowym błąd i wykryła go jeszcze przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za ten okres, powinien on zostać skorygowany w księgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego (przykład 1).

Do kolejnej grupy należą błędy, które popełniono w okresie sprawozdawczym, za który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, przy czym wykryto je dopiero po jego przygotowaniu, ale jeszcze przed jego zatwierdzeniem. Na to, w którym roku obrotowym należy dokonać korekty skutków takich błędów, ma wpływ ocena istotności danego błędu. Uznanie błędu za istotny powoduje konieczność korekty jego skutków w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, w którym błąd ten wystąpił, i odpowiedniej zmiany rocznego sprawozdania finansowego sporządzonego za ten rok (przykład 2).

Natomiast w przypadku gdy jednostka uzna błąd wykryty po sporządzeniu sprawozdania, a przed jego zatwierdzeniem, za nieistotny, skutki korekty tego błędu powinny zostać uwzględnione w roku, w którym błąd został wykryty.

Błędy popełnione w poprzednich latach obrotowych, zawarte w zatwierdzonych sprawozdaniach finansowych, wykryte w bieżącym roku obrotowym lub po jego zakończeniu, a przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ten rok, koryguje się w księgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego. Oznacza to, że skutki takiego błędu należy ujawnić nie w poprzednich okresach sprawozdawczych, ale w roku jego wykrycia, o ile nie zostało już za bieżący rok zatwierdzone sprawozdanie finansowe (przykład 3).

Przed ujęciem korekty w księgach rachunkowych oceny wymaga, czy wpływ błędów na jakość zatwierdzonych sprawozdań finansowych był istotny, czy też nie.

Przykład 1

"Alfa sp. k." dokonała w styczniu 2016 r. ponownego oszacowania okresu ekonomicznej użyteczności posiadanych maszyn produkcyjnych, wskutek czego zmianie uległa wartość odpisów amortyzacyjnych. Jednak w wyniku niedopatrzenia, w okresie luty-marzec 2016 r. naliczała ona odpisy amortyzacyjne w wysokości sprzed dokonanej zmiany okresu ekonomicznej użyteczności, co wykryła w kwietniu 2016 r. Wykryty błąd jest błędem bieżącego okresu i zostanie skorygowany w księgach rachunkowych 2016 r.


Przykład 2

Zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości "Beta S.A." wyceniała zapasy towarów po cenach zakupu, odnosząc koszty zakupu w poczet kosztów okresu, w którym wystąpiły. Począwszy od 1 stycznia 2015 r. jednostka zdecydowała się na wycenę zapasów towarów po cenie nabycia. Wskutek mylnej interpretacji zdarzeń koszty związane z transportem jednego z zakupionych towarów nie zwiększały wartości nabycia tego towaru, ale były odnoszone na bieżąco w ciężar kosztów, co zostało wykryte w lutym 2016 r., po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego za 2015 r. Ustalono, że udział tego towaru w ogólnej wartości nabytych towarów wynosi 20%, co kierownik jednostki uznał za potwierdzenie wysokiej istotności tego błędu. Takie zakwalifikowanie błędu oznacza, że istnieje obowiązek korekty błędnych zapisów księgowych w księgach rachunkowych 2015 r., jak również sporządzanego na ich podstawie rocznego sprawozdania finansowego za 2015 r.


Przykład 3

"Epsilon sp. z o.o.", której roczne sprawozdanie finansowe za 2015 r. nie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta, wykazała w nim zobowiązania handlowe. Jednak wskutek niewłaściwego zastosowania zasad (polityki) rachunkowości, a w szczególności zasady ostrożności, w kwotach zobowiązań nie naliczyła odsetek z tytułu nieterminowej płatności. Błąd ten wykryto w kwietniu 2016 r., już po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2015 r. W takim przypadku błąd ten kwalifikuje się jako błąd poprzedniego okresu i podlega korekcie w księgach rachunkowych 2016 r.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

październik 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
9
10
13
16
17
19
23
24
26
27
29
30
31
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.