vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Zasady korygowania błędów w księgach rachunkowych - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 42 (1292) z dnia 25.05.2016

Korekta wartości początkowej środka trwałego

Od 1 stycznia 2016 r. spółka jawna osób fizycznych prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. Tworząc bilans otwarcia, zapomniano uwzględnić w inwentarzu wartości nakładów poniesionych w poprzednim roku na modernizację budynku ujętego w ewidencji środków trwałych. W jaki sposób należy skorygować popełniony błąd?

Jednostki, które uprzednio nie prowadziły ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą o rachunkowości, sporządzają wykaz aktywów i pasywów (inwentarz) potwierdzony ich inwentaryzacją. Pozycje tego inwentarza powinny stanowić odpowiedniki lub rozwinięcia poszczególnych pozycji bilansu otwarcia. Składniki aktywów i pasywów wycenia się w inwentarzu według zasad określonych w rozdziale 4 ustawy o rachunkowości. Wynika to z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości.

Wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów wprowadza się do ksiąg rachunkowych jako salda początkowe odpowiednich kont zespołu 0, 1, 2, 3, 6, 8. Podstawą dokonania zapisów w księgach rachunkowych może być inwentarz lub dowód wewnętrzny "PK - Polecenie księgowania". Dowód ten powinien zawierać m.in. takie dane jak numery kont księgowych, strony tych kont (Wn lub Ma) oraz wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów, które stanowią bilans otwarcia.

Przy sporządzaniu inwentarza może powstać różnica między ustaloną wartością wszystkich aktywów i zobowiązań (pasywów). Różnicę tę wykazuje się, co do zasady, w kapitałach. W firmie prowadzonej przez osobę fizyczną różnicę tę zalicza się w całości do kapitału właściciela. W księgach rachunkowych podlega ona ujęciu na koncie 80 "Kapitał właściciela". W przypadku spółki jawnej w inwentarzu wykazuje się kapitał w wielkości wynikającej z umowy spółki i ujmuje na koncie 80 "Kapitał podstawowy". Jeżeli różnica między wartością wszystkich składników aktywów i zobowiązań przekracza kapitał podstawowy spółki jawnej wynikający z umowy spółki, to w takim przypadku decyzję w sprawie jej rozliczenia podejmują wspólnicy. Mogą oni zdecydować, że różnica ta zostanie wypłacona wspólnikom. Wówczas w inwentarzu zalicza się ją do zobowiązań wobec wspólników, a w księgach rachunkowych ujmuje na koncie 24 "Pozostałe rozrachunki".

Wspólnicy mogą też zdecydować, że różnica ta zostanie przekazana na kapitał zapasowy. Podlegać będzie wówczas ujęciu w księgach rachunkowych na koncie 81-1 "Kapitał zapasowy".

Spółka jawna, o której mowa w pytaniu, popełniła błąd polegający na nieujęciu w inwentarzu sporządzonym na dzień 31 grudnia 2015 r. nakładów poniesionych na modernizację środka trwałego. Błąd ten spowodował zaniżenie wartości aktywów trwałych, tj. środków trwałych w budowie, których ewidencję prowadzi się na koncie 08 "Środki trwałe w budowie". W związku z pominięciem w inwentarzu kwoty poniesionych nakładów na modernizację środka trwałego (aktywów), zaniżona została również wartość różnicy ustalonej w inwentarzu. Konieczne jest w tej sytuacji wprowadzenie do ksiąg rachunkowych odpowiedniego zapisu korygującego bilans otwarcia ksiąg rachunkowych na dzień 1 stycznia 2016 r. Polegać to będzie na ujęciu po stronie Wn konta 08 wartości nakładów poniesionych w 2015 r. na modernizację budynku. O drugostronnym ujęciu w księgach rachunkowych kwoty stanowiącej równowartość tych nakładów zdecydować powinni wspólnicy spółki jawnej. Zakładając, że wspólnicy postanowili przeznaczyć powstałą różnicę na zwiększenie kapitału zapasowego spółki, zapis korygujący bilans otwarcia w tym przypadku powinien wyglądać następująco:

- Wn konto 08 "Środki trwałe w budowie",

- Ma konto 81-1 "Kapitał zapasowy".

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

październik 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
9
10
13
16
17
19
23
24
26
27
29
30
31
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.