vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
A A A

Rachunkowość w jednostkach handlowych - Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 (420) z dnia 20.06.2016

Rozliczenie kosztów zakupu towarów wycenianych w cenach nabycia

Ewidencję towarów według cen nabycia prowadzi się, gdy wysokość kosztów zakupu (np. kosztów transportu, załadunku, wyładunku) stanowi dla jednostki znaczną wartość, która wpływa istotnie na wyniki finansowe jednostki uzyskiwane ze sprzedaży towarów. Wskazane jest wówczas aktywowanie kosztów zakupu towarów przy zastosowaniu jednej z poniższych metod, które polegają na:

1) wliczaniu kosztów zakupu bezpośrednio w cenę nabycia towarów i ujmowaniu ich na koncie 33 "Towary"; jest to jednak rozwiązanie bardzo rzadko stosowane, w praktyce trudno jest bowiem przypisać koszty zakupu do pojedynczej dostawy towaru,

2) rozliczaniu kosztów zakupu w czasie przez rozliczenia międzyokresowe kosztów, które wstępnie ujmuje się na koncie 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów", a następnie na koniec każdego miesiąca rozlicza się proporcjonalnie na zapas (tj. pozostają na koncie 64-0) oraz towary sprzedane, zapisem:

      - Wn konto 73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach
         zakupu (nabycia)",
      - Ma konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów".

W celu rozliczenia kosztów zakupu na towary sprzedane i pozostające na zapasie stosuje się wskaźnik narzutu kosztów zakupu:

WNkz = Kzp + Kzb  ×100
ZTk + RT

gdzie:

WNkz - wskaźnik narzutu kosztów zakupu,

Kzp - koszty zakupu na początek okresu,

Kzb - koszty zakupu poniesione w bieżącym okresie sprawozdawczym,

ZTk - zapas towarów na koniec okresu,

RT - rozchód towarów podlegający obciążeniu kosztami zakupu.

Następnie obliczenie kwoty narzutu kosztów zakupu (NKz), przypadającej na rozchód i zapas towarów oblicza się następująco:

1) rozchód towarów: NKz = RT × WNkz,

2) zapas towarów: NKz = ZTk × WNkz.

Ewidencję towarów prowadzoną w cenach nabycia oraz rozliczenie kosztów zakupu przypadających na towary sprzedane i pozostające w magazynie przedstawiają poniższe przykłady.

Przykład

Bieżąca ewidencja towarów według cen nabycia w jednostce stosującej konta zespołu 4

I. Założenia:

 1. W jednostce handlowej "X", według założeń polityki rachunkowości, ewidencja towarów prowadzona jest w cenach nabycia. Przy czym koszty zakupu ujmuje się na koncie 64-0/4 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów zakupu" i rozlicza proporcjonalnie za pomocą wskaźnika narzutu kosztów zakupu na towary sprzedane i zapas.
   
 2. Na dzień 1 maja 2016 r. wartość zapasu towarów w magazynie wyniosła: 15.000 zł, a koszty zakupu: 1.350 zł. W grudniu przyjęto do magazynu towary o wartości w cenie zakupu: 40.000 zł. Koszty zakupu tych towarów (transportu i ubezpieczenia w drodze) wyniosły: 3.600 zł.
   
 3. W maju 2016 r. wartość sprzedanych towarów wyniosła: 41.250 zł.
   
 4. Jednostka prowadzi ewidencję kosztów tylko na kontach zespołu 4. W celu uproszczenia w księgowaniu pominięto ewidencję faktur zakupu towarów i kosztów zakupu.

II. Rozliczenie kosztów zakupu przypadających na sprzedane towary:

WNkz = 1.350 zł + 3.600 zł  × 100 = 9%
13.750 zł + 41.250 zł

Koszty zakupu przypadające na sprzedane towary:

NKz = 41.250 zł × 9% = 3.713 zł w zaokrągleniu.

Koszty zakupu przypadające na towary pozostałe w magazynie:

NKz = 13.750 zł × 9% = 1.237 zł w zaokrągleniu.

III. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PZ - przyjęcie w grudniu towarów do magazynu 40.000 zł 33 30-1
2. PK - koszty zakupu towarów:      
   a) koszty transportu i ubezpieczenia w drodze w cenie netto 3.600 zł 40-2 30-2
   b) ujęcie kosztów zakupu do rozliczenia w czasie 3.600 zł 64-0/4 49
3. WZ - wydanie towarów z magazynu 41.250 zł 73-1 33
4. PK - ujęcie kosztów zakupu dotyczących sprzedanych towarów 3.713 zł 73-1 64-0/4

IV. Księgowania:

Rozliczenie kosztów zakupu towarów wycenianych w cenach nabycia

W jednostkach prowadzących ewidencję kosztów na kontach zespołu 5, koszty zakupu towarów wstępnie ujmuje się np. na koncie 52-3 "Koszty zakupu". Na koniec okresu sprawozdawczego koszty te przeksięgowuje się na konto 64-0/4. Następnie rozlicza się je proporcjonalnie na towary sprzedane oraz pozostające w magazynie. Odpowiednia kwota kosztów zakupu przypadająca na towary sprzedane podlega przeksięgowaniu na konto 73-1, zapisem: Wn konto 73-1, Ma konto 64-0/4. Przedstawia to poniższy przykład liczbowy.

Przykład

Bieżąca ewidencja towarów według cen nabycia w jednostce stosującej konta zespołu 4 i 5

I. Założenia:

Na podstawie danych z poprzedniego przykładu, przy założeniu, że jednostka prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i 5.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PZ - przyjęcie w grudniu towarów do magazynu 40.000 zł 33 30-1
2. PK - zaliczenie kosztu zakupu towarów w ciężar kosztów:      
   a) na konto zespołu 4 3.600 zł 40-2 30-2
   b) księgowanie równoległe na koncie zespołu 5 3.600 zł 52-3 49
3. PK - przeniesienie kosztu zakupu towarów do rozliczenia w czasie 3.600 zł 64-0/4 52-3
4. WZ - wydanie towarów z magazynu 41.250 zł 73-1 33
5. PK - koszty zakupu dotyczące sprzedanych towarów 3.713 zł 73-1 64-0/4

III. Księgowania:

Bieżąca ewidencja towarów według cen nabycia w jednostce stosującej konta zespołu 4 i 5

W sytuacji gdy transport towarów wykonywany jest przez jednostkę własnymi siłami, kwalifikuje się go jako działalność pomocniczą stanowiącą nieodłączny element prowadzonej działalności handlowej. Poniesione koszty własnego transportu ujmuje się w ciężar kosztów według rodzajów lub (oraz - jeśli jednostka prowadzi ewidencję w zespole 4 i 5) na koncie 53 "Koszty działalności pomocniczej". Jeśli jednostka rozliczać będzie je w czasie, to pierwszym krokiem będzie przeksięgowanie ich z konta 53 na konto 52-3, a następnie na konto 64-0/4.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
13
14
17
18
19
20
21
24
26
27
28
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.