vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Rachunkowość w jednostkach handlowych - Dodatek nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 (420) z dnia 20.06.2016

Rozliczenie odchyleń od cen ewidencyjnych towarów z tytułu marży i VAT

W praktyce wykształciły się dwa najczęściej stosowane w detalu rozwiązania:

1) jeżeli towary objęte są ewidencją ilościowo-wartościową, wówczas za ceny ewidencyjne uważa się ceny zakupu (nabycia), co powoduje, że w tym przypadku nie wystąpią odchylenia od cen ewidencyjnych; dokonując sprzedaży towarów dolicza się do wartości w cenach zakupu (nabycia) marżę detaliczną i VAT obliczony od ceny sprzedaży netto; przyjęcie towarów z zakupu księguje się zapisem:

      - Wn konto 33 "Towary",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",

2) jeżeli towary objęte są ewidencją wartościową, wówczas ceny ewidencyjne zapasów towarów ustala się na poziomie cen sprzedaży brutto, które obejmują:

a) wartość towarów według cen zakupu (nabycia),

b) marżę detaliczną skalkulowaną na poziomie pokrywającym koszty handlowe i zapewniającym odpowiedni zysk,

c) VAT wkalkulowany w cenę, obliczony od wartości stanowiącej podstawę opodatkowania.

Ujęcie w księgach przychodów i rozchodów towarów, których ewidencję prowadzi się w cenach sprzedaży brutto, może przebiegać następująco:

   1) przyjęcie towarów z zakupu:
      a) wartość towarów w cenach zakupu:
         - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",
      b) doliczona marża detaliczna:
         - Ma konto 34-2/1 "Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów
            z tytułu marży",
      c) VAT wkalkulowany w cenę ewidencyjną towaru ustaloną
           na poziomie cen sprzedaży brutto:
         - Ma konto 34-2/2 "Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów
            z tytułu VAT",
      d) wartość towarów w cenie ewidencyjnej ustalonej
           na poziomie cen sprzedaży brutto:
         - Wn konto 33 "Towary" (w analityce: Nazwa sklepu, który przyjął
           towary z zakupu),
   2) rozchód sprzedanych towarów w cenach ewidencyjnych
       ustalonych na poziomie cen sprzedaży brutto:
         - Wn konto 73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach
            zakupu (nabycia)",
          - Ma konto 33 "Towary" (uznanie sklepu),
   3) wyksięgowanie odchyleń kredytowych od cen ewidencyjnych
       towarów z tytułu marży (w części przypadającej na sprzedane towary):
         - Wn konto 34-2/1 "Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów
            z tytułu marży",
          - Ma konto 73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach
            zakupu (nabycia)".

Odchylenia od stałych cen ewidencyjnych towarów z tytułu marży można rozliczać na bieżąco w miarę ich rozchodu lub po zakończeniu okresu sprawozdawczego za pomocą wskaźnika odchyleń przeciętnych (Wop).

Odchylenia kredytowe od cen ewidencyjnych z tytułu VAT, wkalkulowanego w ceny przyjęte do ewidencji, w części przypadającej na sprzedane towary, przyjmuje się w wartości równej kwocie podatku należnego i księguje się zapisem:

         - Wn konto 34-2/2 "Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów
            z tytułu VAT",
         - Ma konto 73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach
            zakupu (nabycia)".

Przykład

I. Założenia:

 1. Jednostka handlu detalicznego prowadzi ewidencję towarów w stałych cenach ewidencyjnych ustalonych na poziomie cen sprzedaży brutto. Marżę handlową ustalono na poziomie 10%. Na początek okresu saldo Wn konta 33 "Towary" wynosiło: 811,80 zł. Natomiast saldo Ma konta 34-2/1 "Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów z tytułu marży" wynosiło: 60 zł, a saldo Ma konta 34-2/2 "Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów z tytułu VAT" wynosiło: 151,80 zł.
   
 2. W bieżącym okresie sprawozdawczym jednostka zakupiła towary na kwotę netto: 85 szt. × 60 zł/szt. = 5.100 zł, plus VAT: 1.173 zł.
   
 3. Według raportu z kasy fiskalnej dokonano sprzedaży gotówkowej 55 szt. tych towarów na kwotę: 4.464,90 zł, w tym należny VAT: 834,90 zł.
   
 4. Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów z tytułu marży rozliczane są po zakończeniu okresu sprawozdawczego za pomocą wskaźnika odchyleń przeciętnych (Wop).

II. Ustalenie ceny sprzedaży brutto i odchyleń przypadających na zakupione towary:

1. Odchylenia z tytułu marży:

(60 zł/szt. × 10%) × 85 szt. = 6 zł/szt. × 85 szt. = 510 zł.

2. Odchylenia z tytułu VAT:

[(60 zł/szt. + 6 zł/szt.) × 23%] × 85 szt. = 15,18 zł/szt. × 85 szt. = 1.290,30 zł.

3. Cena sprzedaży brutto zakupionych towarów:

(60 zł/szt. + 6 zł/szt. + 15,18 zł/szt.) × 85 szt. = 81,18 zł/szt. × 85 szt. = 6.900,30 zł.

III. Rozliczenie odchyleń przypadających na towary sprzedane:

1. Wartość zapasu w cenach ewidencyjnych ustalona na koniec okresu:

Rk = 811,80 zł + 6.900,30 zł - 4.464,90 zł = 3.247,20 zł.

2. Wskaźnik odchyleń przeciętnych:

Wop = [(60 zł + 510 zł) × 100] : (3.247,20 zł + 4.464,90 zł) = 7,3910.

3. Odchylenia przypadające na sprzedane towary:

Os = (4.464,90 zł × 7,3910) : 100 = 330 zł.

4. Odchylenia przypadające na zapas towarów:

ORk = (3.247,20 zł × 7,3910) : 100 = 240 zł.

IV. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FZ - faktura dokumentująca zakup towarów:      
   a) wartość brutto: 5.100 zł + 1.173 zł =  6.273,00 zł 30 21
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 1.173,00 zł 22-1 30
2. PZ - przyjęcie towarów do magazynu według cen ewidencyjnych ustalonych na poziomie ceny sprzedaży brutto: 81,18 zł × 85 szt. =  6.900,30 zł 33 30
3. PK - przeksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych:      
   a) odchylenia z tytułu marży 510,00 zł 30 34-2/1
   b) odchylenia z tytułu VAT 1.290,30 zł 30 34-2/2
4. Raport z kasy fiskalnej - gotówkowa sprzedaż towarów:      
   a) wartość brutto sprzedaży 4.464,90 zł 10  
   b) VAT należny 834,90 zł   22-2
   c) przychód ze sprzedaży (wartość netto) 3.630,00 zł   73-0
5. WZ - wydanie sprzedanych towarów z magazynu 4.464,90 zł 73-1 33
6. PK - wyksięgowanie odchyleń przypadających na towary sprzedane:      
   a) odchylenia z tytułu marży 330,00 zł 34-2/1 73-1
   b) odchylenia z tytułu VAT 834,90 zł 34-2/2 73-1

V. Księgowania:

Rozliczenie odchyleń od cen ewidencyjnych towarów z tytułu marży i VAT

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
4
6
8
9
11
13
15
16
18
19
22
23
26
27
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.