vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Wyroby gotowe w księgach rachunkowych - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 74 (1324) z dnia 15.09.2016

Rzeczywisty koszt wytworzenia produktu

Jesteśmy jednostką produkcyjną. Nasze sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi badania. Koszt materiałów zużytych w procesie produkcji wchodzi w skład tzw. kompletów (półfabrykatów). Kompletowania dokonuje się na różnych etapach produkcji. Półfabrykaty przechodzą kolejne fazy produkcji bez magazynowania. Nie są również przedmiotem sprzedaży. Jak rozliczać produkcję wyrobów gotowych oraz koszty pośrednie produkcji? Jednostka ewidencjonuje koszty na kontach zespołu 4 i 5.

Produkty na dzień ich powstania ujmuje się w księgach rachunkowych według kosztów wytworzenia (art. 28 ust. 11 ustawy o rachunkowości). Koszt wytworzenia - w myśl art. 28 ust. 3 ustawy o rachunkowości - obejmuje:

1) koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem, do których zalicza się:

a) wartość zużytych materiałów bezpośrednich,

b) koszty pozyskania i przetworzenia związane bezpośrednio z produkcją,

c) inne koszty poniesione w związku z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje w dniu wyceny,

2) uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu, do których zalicza się:

a) zmienne pośrednie koszty produkcji,

b) tę część stałych, pośrednich kosztów produkcji, które odpowiadają poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. Za normalny poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych uznaje się przeciętną, zgodną z oczekiwaniami w typowych warunkach, wielkość produkcji za daną liczbę okresów lub sezonów, przy uwzględnieniu planowych remontów.

Ustawa o rachunkowości wymienia także koszty, których nie zalicza się do kosztów wytworzenia produktu. Wpływają one natomiast na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Są to m.in. koszty będące konsekwencją niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i strat produkcyjnych, koszty ogólnego zarządu i sprzedaży produktów, koszty magazynowania wyrobów gotowych i półproduktów, chyba że poniesienie tych kosztów jest niezbędne w procesie produkcji.

Jak wynika z pytania, sprawozdanie finansowe jednostki nie podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta. Jednostka może zatem odstąpić od eliminowania z kosztów wytworzenia, po których wycenia się wyroby gotowe, kosztów stałych niewykorzystanej normalnej zdolności produkcyjnej. Możliwość taką dają unormowania zawarte w art. 28 ust. 4a ustawy o rachunkowości. Ustalony w ten sposób koszt wytworzenia nie może być jednak wyższy od ceny sprzedaży netto.

W sytuacji opisanej w pytaniu przedmiotem sprzedaży jest produkt finalny, a półfabrykaty przechodzą kolejne fazy produkcyjne bez magazynowania i bez możliwości odsprzedaży na zewnątrz. W takim przypadku jednostka może nie wyodrębniać w ramach konta 50 "Koszty działalności podstawowej - produkcyjnej" kont poszczególnych wydziałów produkcyjnych, a koszt wytworzenia wyrobu gotowego będzie sumą kosztów materiałów i kosztów przerobu w poszczególnych fazach.

Ewidencja księgowa kosztów produkcji w jednostce rozliczającej koszty na kontach zespołu 4 i 5 może przebiegać następująco:

1. Zarachowanie w koszty układu rodzajowego kosztów prostych:

- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów",

- Ma konta zespołu 0, 1, 2, 3.

2. Równoległe zarachowanie kosztów na konta zespołu 5:

a) koszty produkcji podstawowej:

  • koszty bezpośrednie produkcji:

- Wn konto 50 "Koszty działalności podstawowej - produkcyjnej",

- Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów",

  • koszty pośrednie produkcji:

- Wn konto 52-1 "Koszty wydziałowe",

- Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów",

b) koszty zarządu:

- Wn konto 55 "Koszty zarządu",

- Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów",

c) koszty sprzedaży (koszty działu sprzedaży, w ramach którego wyróżnia się działy handlowe, punkty obsługi klienta, magazyny, hurtownie oraz sklepy detaliczne):

- Wn konto 52-7 "Koszty sprzedaży",

- Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".

3. Zarachowanie w koszty układu rodzajowego kosztów prostych przypadających na przyszłe okresy sprawozdawcze:

- Wn konto 40 "Koszty według rodzajów",

- Ma konta zespołu 1, 2, 3 lub konto 85

oraz równolegle

- Wn konto 64 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów",

- Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".

4. Przeksięgowanie uzasadnionej części kosztów pośrednich z konta 52-1 na konto 50:

- Wn konto 50 "Koszty działalności podstawowej - produkcyjnej",

- Ma konto 52-1 "Koszty wydziałowe".

5. Przyjęcie wyrobów gotowych z produkcji do magazynu:

- Wn konto 60 "Produkty gotowe i półprodukty",

- Ma konto 50 "Koszty działalności podstawowej - produkcyjnej".

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

październik 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
9
10
13
16
17
19
23
24
26
27
29
30
31
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.