vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r. - Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 (428) z dnia 20.10.2016

Kto podpisuje i sporządza sprawozdanie finansowe?

Odpowiedzialność za rachunkowość jednostki

Odpowiedzialność za wykonanie obowiązków w zakresie rachunkowości ponosi kierownik jednostki. Również w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości zostaną powierzone innej osobie lub przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o rachunkowości, za ich zgodą - kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność z tytułu nadzoru. Przyjęcie odpowiedzialności za rachunkowość przez inną osobę lub przedsiębiorcę powinno być stwierdzone w formie pisemnej oraz nie może dotyczyć przyjęcia odpowiedzialności za przeprowadzanie inwentaryzacji w drodze spisu z natury (por. art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości).

Przypominamy, iż na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości, za kierownika jednostki uznaje się:

Podmiot Kierownik jednostki
Spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością członek zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy - członkowie tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę
Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna komplementariusz prowadzący sprawy spółki
Spółka jawna i cywilna wspólnicy prowadzący sprawy spółki
Spółka partnerska wspólnicy prowadzący sprawy spółki albo zarząd
Przedsiębiorstwo osoby fizycznej osoba prowadzącą działalność (właściciel)


Uwaga:
Niestosowanie się do wymogów ustawy o rachunkowości w zakresie obowiązku sporządzania rocznego sprawozdania finansowego może skutkować karami określonymi w art. 77 pkt 2 tej ustawy. W świetle tego przepisu, kto wbrew przepisom ustawy dopuszcza do niesporządzenia sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, sporządzenia ich niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcia w tych sprawozdaniach nierzetelnych danych podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat dwóch, albo obu tym karom łącznie.

Wymogi dotyczące złożenia podpisu pod sprawozdaniem finansowym

Potwierdzenie przejęcia odpowiedzialności za rzetelność i jasność ujętych informacji liczbowych oraz słownych w rocznym sprawozdaniu finansowym, a także ich zgodność z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości wyrażają złożone na tym sprawozdaniu podpisy. Podpisanie sprawozdania finansowego oznacza, że sprawozdanie jest kompletne i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. Z przepisów ustawy o rachunkowości wynika, iż sprawozdanie finansowe podpisuje, podając zarazem datę podpisu, osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu (por. art. 52 ust. 2 ww. ustawy).

Przykład

W spółce z o.o. "Y" zarząd liczy trzy osoby. Jeden z członków zarządu nie mieszka w Polsce i uzyskanie od niego podpisu może być utrudnione. Czy na sprawozdaniu finansowym muszą podpisać się wszyscy członkowie zarządu, czy tylko prezes?

Jeżeli organ jednostki jest wieloosobowy, to sprawozdanie finansowe podpisują wszyscy członkowie tego organu. Nawet, jeśli uzyskanie podpisu od członka zarządu może być utrudnione, to ustawa wymaga, aby sprawozdanie finansowe podpisali wszyscy jego członkowie bez wyjątków.

Sprawozdanie finansowe podpisuje się, podając zarazem datę podpisu (zob. art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości). Co do zasady własnoręczne podpisy osób zobowiązanych do podpisania sprawozdania finansowego powinny się znaleźć na poszczególnych elementach wchodzących w skład tego sprawozdania, tj.: bilansie, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, a także (jeśli wymagają sporządzenia) na zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym i rachunku przepływów pieniężnych.

Nie ma obowiązku podpisywania każdej strony sprawozdania finansowego. Własnoręczne podpisy stawia się na ostatniej stronie każdego elementu wchodzącego w skład sprawozdania, zaś pozostałe strony, aby zapobiec ewentualnej zmianie treści dokumentu - są parafowane - najczęściej przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Dodajmy, iż do sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy sporządzanego przez jednostki określone w art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości - kierownik jednostki dołącza sprawozdanie z działalności jednostki. Sprawozdanie z działalności podpisuje wyłącznie kierownik jednostki (nie podpisuje go osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, jeżeli nie jest członkiem zarządu jednostki).

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PrzewodnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60