vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r. - Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 (428) z dnia 20.10.2016

Ustalenie obowiązku badania sprawozdania finansowego

Jednostki zobowiązane do badania przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego wymienione są w art. 64 ustawy o rachunkowości. Wśród jednostek zobowiązanych do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego można wyróżnić jednostki zobowiązane do przeprowadzania takiego badania:

 • co roku, niezależnie od sumy aktywów, wielkości przychodów, czy struktury zatrudnienia,
   
 • po spełnieniu warunków określonych w ustawie o rachunkowości.

W pierwszej grupie podmiotów, według art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, wymienia się grupy kapitałowe sporządzające roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe oraz jednostki kontynuujące działalność sporządzające roczne sprawozdania finansowe, tj.:

 • banki, zakłady ubezpieczeń oraz zakłady reasekuracji,
   
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
   
 • jednostki działające na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz alternatywne spółki inwestycyjne w rozumieniu przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w tym uprawnione do posługiwania się nazwą "EuVECA" albo "EuSEF",
   
 • jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
   
 • krajowe instytucje płatnicze i instytucje pieniądza elektronicznego,
   
 • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji.

W grupie podmiotów, które obowiązkowo poddają badaniu swoje roczne sprawozdania finansowe są również jednostki, które dla celów podatkowych wybrały bilansową metodę ustalania różnic kursowych (zob. art. 14b ust. 2 updof oraz art. 9b ust. 1 pkt 2 updop).

Z kolei wśród jednostek, których roczne sprawozdania finansowe podlegają badaniu przez biegłego rewidenta po spełnieniu określonych warunków można wymienić spółki z o.o., spółki jawne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki partnerskie, spółki cywilne oraz przedsiębiorstwa osób fizycznych. Warunki, po spełnieniu których są one zobowiązane poddać badaniu swoje roczne sprawozdanie, zostały określone w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości. W świetle tego przepisu, jednostka ma obowiązek poddać badaniu przez biegłego rewidenta roczne sprawozdanie finansowe, gdy w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządziła sprawozdanie, spełniła co najmniej dwa z następujących warunków:

1) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,

2) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro,

3) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro.

Więcej przeczytasz w Wskazówki jak przygotować się do badania
sprawozdania można znaleźć
ZMR nr 19 z 2015 r. na str. 7-10

Wyrażone w euro wielkości przelicza się w tym przypadku na walutę polską po średnim kursie, ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień bilansowy.

Zwracamy uwagę, że warunki, dla których limity zostały określone liczbowo odnoszą się do wielkości, jakie jednostka uzyskała w roku poprzedzającym rok obrotowy. Zatem, by ocenić czy sprawozdanie finansowe za 2016 r. podlega badaniu przez biegłego rewidenta, jednostka powinna przeanalizować sumę bilansową aktywów, przychody netto oraz średnioroczne zatrudnienie za poprzedzający rok obrotowy, tj. za 2015 r. Poniżej w tabeli podajemy aktualne wielkości za 2015 r., po osiągnięciu których (co najmniej dwóch) jednostki są zobowiązane do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r. Podane w tabeli wielkości i przeliczenia dotyczą jednostek, których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym.

Wielkości wymienione w art. 64 ust. 1 pkt 4
ustawy o rachunkowości
Średni kurs NBP
na 31.12.2015 r.
Równowartość
w walucie polskiej
Warunek określony w ustawie Wielkość (limit)
Średnioroczne zatrudnienie co najmniej 50 osób - -
Suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego 2.500.000 euro 4,2615 zł/euro 10.653.750 zł
Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy 5.000.000 euro 4,2615 zł/euro 21.307.500 zł
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PrzewodnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60