vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r. - Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 (428) z dnia 20.10.2016

Wątpliwości związane z inwentaryzacją drogą uzgodnienia sald

Otrzymaliśmy od naszego kontrahenta prośbę o potwierdzenie sald. Po analizie wzajemnych rozrachunków stwierdziliśmy jednak, że salda nasze są niezgodne. Co napisać na potwierdzeniu salda w takim przypadku?

W procesie potwierdzania sald uczestniczy zarówno wierzyciel, jak i dłużnik. Mimo że to do wierzyciela należy inicjatywa wysłania potwierdzenia salda dłużnikowi, to jednak do otrzymanego od wierzyciela "potwierdzenia sald" dłużnik powinien się ustosunkować.

Jeśli saldo i pozycje, które się na nie składają, wykazane przez wierzyciela na dokumencie potwierdzenia sald, są zgodne z zapisami i dowodami księgowymi w księgach rachunkowych dłużnika, to dłużnik powinien saldo potwierdzić, przykładowo umieszczając na części "B" potwierdzenia sald informację: "saldo zgodne", oraz zamieszczając datę i podpis osoby upoważnionej do jego podpisania w dalszej części druku.

W sytuacji gdy informacje wykazane na potwierdzeniu salda nie są zgodne z księgami dłużnika, wskazane jest powiadomić wierzyciela o tym, które pozycje są niezgodne i z jakich powodów. Może to nastąpić przykładowo w formie adnotacji na części "B" potwierdzenia salda odsyłanej do wierzyciela.

Informacja zamieszczona na druku "Potwierdzenie salda" może przedstawiać się następująco: "saldo niezgodne, wymienione faktury zostały przez nas uregulowane przelewem bankowym w dniu ... r.". W dalszej części druku należy również zamieścić datę i podpis osoby upoważnionej do jego podpisania.

Dłużnik może też, na przykład na części potwierdzenia salda, którą zamierza odesłać do wierzyciela, umieścić jedynie informację: "saldo niezgodne". Specyfikację różnic należy wówczas załączyć na osobnej kartce lub w formie wydruku (zestawień) z własnego systemu księgowego.


Wysłaliśmy kontrahentowi potwierdzenie salda i nie otrzymaliśmy zwrotu. Czy w tej sytuacji możemy uznać, że nie zgłasza on zastrzeżeń i potraktować to saldo jako potwierdzone?

NIE. Ustawa o rachunkowości nie przewiduje tzw. milczącego potwierdzenia salda. Brak odpowiedzi dłużnika na wysłane przez wierzyciela pismo w sprawie uzgodnienia salda nie może być uznane za potwierdzenie tego salda przez kontrahenta (oznacza zatem saldo niepotwierdzone). Inwentaryzację takiej należności należy przeprowadzić drogą weryfikacji.


Czy potwierdza się salda zerowe?

Naszym zdaniem warto jest potwierdzać salda zerowe. Potwierdzanie sald zerowych stanowi sprawdzenie prawidłowości stanu wykazanego w księgach rachunkowych.

Uzgodnienie i potwierdzenie salda zerowego na kontach rozrachunkowych odbiorców stanowi ważną informację dla wierzyciela. Oznacza bowiem, że należności zostały przez dłużników uregulowane. Jest to szczególnie uzasadnione w przypadku kontrahentów, z którymi w ciągu roku występuje duża ilość transakcji oraz gdy powtarzają się te same kwoty.


Jaka wartość podlega uzgodnieniu z kontrahentem w przypadku należności wyrażonych w walutach obcych - wyrażona w walucie obcej, czy po przeliczeniu na złote? Co z różnicami kursowymi powstałymi na dzień bilansowy?

W przypadku należności wyrażonych w walutach obcych uzgodnieniu z kontrahentem podlega wartość wyrażona w walucie, w jakiej ma nastąpić zapłata. Nie potwierdza się więc salda po przeliczeniu na walutę polską.

Wykazanie na dokumencie "Potwierdzenie salda" należności po przeliczeniu na polskie złote, przy zastosowaniu różnych kursów walut, utrudniłoby uzgodnienie salda. Salda rozrachunków z kontrahentami zagranicznymi w walucie obcej podlegają co prawda na dzień bilansowy wycenie bilansowej, której efekty w postaci różnic kursowych wpływają na wynik finansowy jednostki oraz na stan należności (bądź zobowiązań) wykazywanych w bilansie, jednak różnice te nie stanowią przedmiotu uzgodnień z kontrahentem.


Wobec tego samego kontrahenta posiadamy jednocześnie należność i zobowiązanie z tytułu dostaw i usług. Czy w takiej sytuacji należy wysłać do niego potwierdzenie salda z zestawieniem obu tych kwot?

Dłużnik nie ma obowiązku samodzielnego potwierdzenia zobowiązania wobec wierzyciela (w swoich księgach przeprowadzi bowiem inwentaryzację wysokości zobowiązania w drodze weryfikacji). Ustawa o rachunkowości nie zabrania jednak, aby dłużnik sam wystąpił o potwierdzenie wysokości długu, jaki na nim ciąży.

Jeśli jednostka posiada wobec tego samego kontrahenta jednocześnie należność i zobowiązanie, to warto, aby wysłała do niego potwierdzenie salda z zestawieniem obu tych kwot. W zależności od możliwości programu księgowego, stan należności i zobowiązań może być wydrukowany łącznie na jednym zestawieniu lub na oddzielnych wydrukach dla należności i dla zobowiązań.


Kto powinien podpisywać potwierdzenia sald?

Potwierdzenie salda powinno zostać podpisane przez osobę do tego upoważnioną. Taką osobą jest kierownik jednostki lub inna upoważniona osoba. Jest to istotne z punktu widzenia przerwania biegu przedawnienia należności. Poprzez potwierdzenie stanu należności wierzyciel uznaje bowiem istnienie długu.

Wątpliwości związane z inwentaryzacją drogą uzgodnienia sald Według orzeczeń Sądu Najwyższego potwierdzenie salda przerywa bieg przedawnienia należności, jeśli zostało dokonane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu jednostki (dłużnika), tzn. upoważnioną do reprezentowania dłużnika "na zewnątrz". Bieg przedawnienia przerywa się bowiem przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje (art. 123 § 1 pkt 2 K.c.). Z reguły nie przerywają biegu przedawnienia potwierdzenia sald podpisane przez służby finansowo-księgowe dłużnika, jeśli osoby te nie są upoważnione do reprezentowania dłużnika w stosunkach zewnętrznych (por. wyrok Sądu Najwyższego z 23 sierpnia 2001 r., sygn. akt II CKN 103/99).

W nauce prawa wyrażane są w tej kwestii mniej restrykcyjne poglądy. Zgodnie z nimi podpisanie uznania salda przez pracownika służb finansowo-księgowych może przerwać przedawnienie, gdyż ten rodzaj uznania długu ma charakter oświadczenia wiedzy, a nie oświadczenia woli. Nie można wykluczyć, że sądy rozpatrujące spory podzielą to stanowisko.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PrzewodnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

październik 2019
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
9
11
12
13
17
19
20
24
26
27
29
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.