vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r. - Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 (428) z dnia 20.10.2016

Wycena środków trwałych na ostatni dzień roku obrotowego

Ustalanie wartości bilansowej środków trwałych

Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (por. art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości).

Przykład

Jednostka na początku roku obrotowego posiadała w ewidencji bilansowej środków trwałych samochód ciężarowy o wartości początkowej: 40.000 zł i dotychczasowym umorzeniu: 12.000 zł. W ciągu roku obrotowego od tego samochodu dokonała odpisów amortyzacyjnych na kwotę: 8.000 zł. Wartość samochodu ustalona na koniec roku obrotowego dla celów bilansowych wyniesie: 40.000 zł - 12.000 zł - 8.000 zł = 20.000 zł.


Aktualizacja wyceny środków trwałych na podstawie odrębnych przepisów

Stosownie do art. 31 ust. 3 ustawy o rachunkowości, wartość początkowa środków trwałych oraz dotychczas dokonane od środków trwałych odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe mogą, na podstawie odrębnych przepisów, ulegać aktualizacji wyceny. Z przepisu tego wynika więc, że jednostki nie mogą dokonywać aktualizacji wyceny środków trwałych samodzielnie w oparciu o wewnętrzne postanowienia ich kierowników tylko na podstawie odrębnych przepisów. Zgodnie z przepisami podatkowymi tryb i termin aktualizacji wyceny środków trwałych określa Minister Finansów w drodze rozporządzenia (zob. art. 15 ust. 5 updop oraz art. 22o ust. 1 updof). Ostatnia taka aktualizacja była przeprowadzona na dzień 1 stycznia 1995 r.

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych

W myśl art. 28 ust. 7 ustawy o rachunkowości trwała utrata wartości środków trwałych ma miejsce wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowane przez jednostkę składniki majątku nie przyniosą w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Jak wskazano w art. 32 ust. 4 ustawy o rachunkowości trwałą utratę wartości środka trwałego powodują m.in.:

 • zmiana technologii produkcji,
   
 • przeznaczenie środka trwałego do likwidacji,
   
 • wycofanie go z użytkowania lub inne przyczyny.

Okoliczności, o których mowa wyżej uzasadniają dokonanie odpisu aktualizującego, który doprowadzi wartość środka trwałego wynikającą z ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku, do ustalonej w inny sposób wartości godziwej. Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych, w świetle ustawy o rachunkowości, zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych (por. art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości).

Przykład

I. Założenia:

 1. Spółka z o.o. zleciła rzeczoznawcy wycenę maszyny produkcyjnej na dzień bilansowy. W związku ze spadkiem ilości zamówień jednostka ma bowiem zamiar zaprzestać produkcji i sprzedać maszynę w następnym roku obrotowym. Wartość początkowa maszyny wynosi: 20.000 zł, a jej dotychczasowe umorzenie: 8.640 zł.
   
 2. Według wyceny rzeczoznawcy wartość rynkowa maszyny wynosi: 5.000 zł. Oznacza to, że wartość bilansowa maszyny jest wyższa niż możliwa do uzyskania cena sprzedaży netto.
   
 3. Jednostka postanowiła dokonać odpisu aktualizującego wartość środka trwałego (maszyny) w kwocie: 20.000 zł - 8.640 zł - 5.000 zł = 6.360 zł.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości 6.360 zł 76-1 07-4

III. Księgowania:

Wycena środków trwałych na ostatni dzień roku obrotowego

IV. Ustalenie wartości maszyny na dzień bilansowy (do ujęcia w bilansie):

1. Wartość netto środka trwałego na dzień bilansowy wynosi:
a) wartość początkowa środka trwałego:  20.000 zł
b) dotychczasowe odpisy umorzeniowe:  - 8.640 zł
c) odpis z tytułu trwałej utraty wartości:  - 6.360 zł
_________
= 5.000 zł
2. Spółka z o.o. w aktywach bilansu wykaże maszynę o wartości netto: 5.000 zł.

Uwaga: Nie dokonuje się odpisów aktualizujących od środków trwałych, których wartość księgowa jest niższa od ich przewidywanej ceny sprzedaży netto.

Aktualizacji wyceny środków trwałych ze względu na przyczyny wymienione w art. 32 ust. 4 ustawy o rachunkowości, można dokonywać w ciągu roku. Niemniej jednak jednostka zobowiązana jest dokonać oceny i aktualizacji tych składników obowiązkowo na dzień bilansowy, przy okazji wyceny na ten dzień aktywów w celu sporządzenia sprawozdania finansowego. Nie ma konieczności dokonywania odpisów aktualizujących w przypadkach, gdy wartość księgowa środków trwałych jest wprawdzie wyższa od ich przewidywanej ceny sprzedaży netto, jednak środki te nadal znajdują się w używaniu i jednocześnie nie zachodzą ww. okoliczności opisane w art. 32 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Wtedy można, w miejsce dokonywania odpisów aktualizujących, ograniczyć postępowanie do przeprowadzenia weryfikacji stosowanych dotychczas stawek amortyzacyjnych lub umorzeniowych w trybie art. 32 ust. 3 ustawy o rachunkowości.

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości w odniesieniu do środków trwałych, które podlegały aktualizacji według stanu na dzień 1 stycznia 1995 r. ujmuje się w księgach rachunkowych w sposób określony w art. 32 ust. 5 ustawy o rachunkowości.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PrzewodnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60