vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Zasady przeprowadzania inwentaryzacji za 2016 rok - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1330) z dnia 6.10.2016

Wewnętrzne regulacje jednostki dotyczące inwentaryzacji

Za inwentaryzację jednostki odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki. Jeśli powierzy obowiązki w zakresie rachunkowości innej osobie za jej zgodą (np. głównemu księgowemu), ponoszą tę odpowiedzialność wspólnie - z wyjątkiem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury, która ciąży wyłącznie na kierowniku jednostki i nie może on jej scedować na nikogo innego (por. art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości).

To rolą kierownika jednostki jest organizacja prac związanych z rocznym potwierdzaniem stanu aktywów i pasywów jednostki. Ustala on wewnętrzne, szczegółowe zasady przeprowadzania inwentaryzacji, które mogą mieć charakter:

 • stały - mające najczęściej wyraz np. w instrukcji inwentaryzacyjnej, stanowiącej załącznik do dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości,
   
 • bieżący - zawierające się w wydawanym corocznie zarządzeniu w sprawie inwentaryzacji.

Wprawdzie ustawa o rachunkowości nie nakazuje posiadania instrukcji inwentaryzacyjnej, jednak wskazane jest, aby jednostki taką instrukcję (zatwierdzoną przez kierownika) posiadały. W instrukcji tej powinno się określić wszystkie czynności związane z etapem przygotowawczym do inwentaryzacji oraz ogólne zasady jej przeprowadzania i rozliczania. W szczególności może ona zawierać oznaczenie inwentaryzowanych składników majątku, formy, metody i techniki inwentaryzacji, etapy inwentaryzacji, kompetencje organów i osób powołanych do wykonania czynności inwentaryzacyjnych, sposób udokumentowania prac, zasady ustalania i wyjaśniania różnic inwentaryzacyjnych.

Na podstawie instrukcji inwentaryzacyjnej wydawane jest corocznie zarządzenie kierownika w sprawie inwentaryzacji poszczególnych składników majątku w danej jednostce. W mniejszych jednostkach zarządzenie to może zastąpić instrukcję inwentaryzacyjną.


Przykładowe instrukcje inwentaryzacyjne dla średnich i dla dużych jednostek, zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji, a także zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury, dostępne są w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Rachunkowość.


Zarządzenie kierownika w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji, które jest sporządzane na podstawie instrukcji inwentaryzacyjnej, powinno określać m.in.:

 • rodzaje składników majątku objętych inwentaryzacją,
   
 • terminy przeprowadzenia inwentaryzacji, tj. konkretne daty rozpoczęcia i zakończenia (należy mieć na względzie, by były zgodne z terminami wynikającymi z ustawy o rachunkowości), 
   
 • harmonogram inwentaryzacji,
   
 • konkretne osoby wyznaczone do przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji stosowane jest zarówno przy przeprowadzaniu inwentaryzacji składników majątku w drodze spisu z natury, jak i w drodze potwierdzenia sald i weryfikacji. Kierownik jednostki może wydać jedno zarządzenie w tej kwestii lub odrębne dla spisu z natury składników majątku i odrębne dla pozostałej inwentaryzacji. Po przeprowadzeniu inwentaryzacji zarządzenie pozostaje w aktach komórki prowadzącej dokumentację inwentaryzacyjną.

Przykładowe zarządzenie kierownika jednostki w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w drodze spisu z natury

ABC sp. z o.o.
ul. Pomarańczowa 26, Poznań

Zarządzenie wewnętrzne nr 1/16
z dnia 1 października 2016 r.
w sprawie: przeprowadzenia rocznej
inwentaryzacji składników majątku w drodze spisu z natury

§ 1

Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji materiałów znajdujących się w magazynie przy ul. Pomarańczowej 26 w Poznaniu według stanu na dzień 30 listopada 2016 r. - w drodze spisu z natury.

Osoba materialnie odpowiedzialna: magazynier Aleksander Kowalski.

Do przeprowadzenia spisu z natury powołuję komisję inwentaryzacyjną w składzie:

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko
1. Andrzej Wrzesiński z-ca kierownika działu gospodarczego
2. Waldemar Wesoły specjalista ds. administracyjnych

Termin rozpoczęcia spisu z natury: 1 grudnia 2016 r., a zakończenia: 2 grudnia 2016 r.

Materiały uszkodzone, przeterminowane, nieprzydatne lub nieznajdujące zbytu należy ująć na odrębnym arkuszu spisowym.

§ 2

Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji kasy na dzień 31 grudnia 2016 r. - w drodze spisu z natury.

Osoba materialnie odpowiedzialna: kasjer Stanisława Pawłowska.

Do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy powołuję komisję w składzie:

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko
1. Krystyna Nowak st. specjalista ds. płac
2. Elżbieta Marciniak księgowa

Data przeprowadzenia spisu z natury: 31 grudnia 2016 r.

§ 3

Zobowiązuję głównego księgowego do przeprowadzenia szkolenia komisji inwentaryzacyjnych przed rozpoczęciem spisu z natury.

§ 4

Zobowiązuję komisje inwentaryzacyjne do przekazania głównemu księgowemu sprawozdania ze spisu wraz z wypełnionymi arkuszami spisowymi i oświadczeniami pobranymi od osób materialnie odpowiedzialnych.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Władysław Łukawski
(kierownik jednostki)

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PrzewodnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60