vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Zasady przeprowadzania inwentaryzacji za 2016 rok - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 80 (1330) z dnia 6.10.2016

Inwentaryzacja środków ZFŚS na dzień bilansowy

Jesteśmy zobowiązani do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jak postąpić w sytuacji, gdy przeprowadzona na dzień bilansowy inwentaryzacja wykaże, że kwota ZFŚS różni się od stanu środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym tego Funduszu? Jakie mogą być przyczyny powstania tych niezgodności?

Do ewidencji operacji dotyczących tworzenia i wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych służy zazwyczaj konto 85 "Fundusze specjalne" (w analityce: ZFŚS). Może ono wykazywać tylko saldo kredytowe, które wyraża stan tego Funduszu na koniec okresu sprawozdawczego.

Środki ZFŚS powinny być gromadzone na oddzielnym rachunku bankowym, np. na koncie 13-5 "Rachunek bankowy ZFŚS". Może ono wykazywać na koniec okresu sprawozdawczego wyłącznie saldo debetowe oznaczające stan środków pieniężnych znajdujących się na tym rachunku. Stan ten powinien być, co do zasady, zgodny ze stanem Funduszu. Jednak okresowo mogą wystąpić rozbieżności.

Różnice powodują błędy popełnione w trakcie roku obrotowego w księgowaniu operacji zarówno na koncie 13-5, jak i na koncie 85. Rozbieżności między stanami na tych kontach są też uzasadnione, wynikają bowiem ze sposobu ujmowania niektórych zdarzeń.

Różnice między stanem środków pieniężnych na koncie 13-5 oraz stanem ZFŚS na koncie 85 mogą być spowodowane m.in. następującymi przyczynami:

 • corocznemu odpisowi podstawowemu nie towarzyszył przelew środków pieniężnych z rachunku bieżącego na wyodrębniony rachunek ZFŚS,
   
 • wydatki związane z działalnością socjalną sfinansowano z rachunku bieżącego i nie dokonano refundacji środków pieniężnych z wyodrębnionego rachunku bankowego ZFŚS na rachunek bieżący jednostki, 
   
 • prowizję pobraną przez bank za prowadzenie rachunku bankowego ZFŚS zarachowano w ciężar kosztów działalności operacyjnej i nie dokonano przelewu środków z rachunku bieżącego na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS, 
   
 • zapisom na koncie 13-5 nie towarzyszył zapis na koncie 85, np. w przypadku udzielenia pracownikowi pożyczki na cele mieszkaniowe z ZFŚS (przykład).

Przykład

Założenia

 1. Jednostka zobowiązana jest do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 
   
 2. Załóżmy, że na dzień 31 grudnia 2016 r. salda kont 13-5 i 85 będą wynosiły:

a) saldo Wn konta 13-5 "Rachunek bankowy ZFŚS" 8.000 zł,

b) saldo Ma konta 85-0 "Fundusze specjalne" (w analityce: ZFŚS) 43.000 zł. 

 1. Kwota niespłaconych pożyczek na cele mieszkaniowe udzielonych pracownikom z ZFŚS wynosić będzie na koniec 2016 r. 35.000 zł (saldo Wn konta 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami").

Ustalenie zgodności stanu ZFŚS

Suma sald konta 13-5 i 23-4 wynosi: 8.000 zł + 35.000 zł = 43.000 zł i jest ona zgodna z saldem Ma konta 85, które wynosi 43.000 zł.

Prezentacja w bilansie sporządzonym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości

- saldo Wn konta 13-5 w kwocie 8.000 zł wykazano w aktywach bilansu w pozycji B.III.1 lit. c) "Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych", 
- saldo Wn konta 23-4 w kwocie 35.000 zł zaprezentowano w aktywach bilansu w pozycji B.II.3 lit. c) jako "Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek - inne", 
- saldo Ma konta 85 w kwocie 43.000 zł wykazano w pasywach bilansu w pozycji B.III.4 "Fundusze specjalne".
 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PrzewodnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60