vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Podatkowa księga przychodów i rozchodów - przepisy, wyjaśnienia - Dodatek nr 27 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (927) z dnia 1.10.2016

Materiały zużyte do wykonania usługi - ujęcie w PKPiR

Firma usługowo-handlowa świadczy usługi naprawy samochodów. Do wykonania usług zakupuje części samochodowe na podstawie faktur. Czy firma musi prowadzić magazyn? W której kolumnie podatkowej księgi przychodów i rozchodów ujmować zakup tych części? Czy na fakturze należy wpisywać osobno wartość usługi naprawy i osobno wartość zużytych materiałów?

Żadne przepisy nie zobowiązują podatnika do prowadzenia magazynu i ewidencji magazynowej, zatem firma nie musi prowadzić magazynu. Zakup materiałów bezpośrednich i pomocniczych należy ewidencjonować w kolumnie 10 podatkowej księgi. Na fakturze nie należy wykazywać materiałów zużytych do wykonania usługi, jeśli ich wartość jest wkalkulowana w cenę usługi.

Jak wynika z § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1037 ze zm.), dalej: rozporządzenie w sprawie PKPiR, zakup materiałów podstawowych musi być wpisany do księgi niezwłocznie po ich otrzymaniu, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży. Jeśli podatkową księgę prowadzi biuro rachunkowe, wówczas zapisy w księdze muszą być dokonywane na podstawie dowodów księgowych w porządku chronologicznym, w czasie zapewniającym prawidłowe i terminowe rozliczenia z budżetem, nie później niż do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (§ 30 ust. 1 ww. rozporządzenia). Prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów może według własnego uznania prowadzić magazyn i szczegółową ewidencję przychodów i rozchodów materiałów dla własnych potrzeb (np. kontroli gospodarki materiałami). Jednak nie ma takiego obowiązku. Natomiast ma obowiązek ujmować zakup materiałów w księdze niezwłocznie po ich otrzymaniu.

W przypadku świadczenia usług, za koszt ich wytworzenia uważa się wszelkie koszty związane bezpośrednio i pośrednio z ich wykonywaniem, z wyłączeniem kosztów sprzedaży usług, co wynika z § 3 pkt 4 rozporządzenia w sprawie PKPiR.

Koszt wytworzenia obejmuje zatem także zakupione materiały niezbędne do wykonania usługi.

Zgodnie z § 3 pkt 1 lit. b) ww. rozporządzenia, materiałami (surowcami) podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu; do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową (montażową) wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone. Z kolei materiałami pomocniczymi są materiały niebędące materiałami podstawowymi, które są zużywane w związku z działalnością gospodarczą i bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości (§ 3 pkt 1 lit. c) ww. rozporządzenia).

WAŻNE:

Zakup materiałów podstawowych i pomocniczych ujmuje się w podatkowej księdze w kolumnie 10 "Zakup towarów handlowych i materiałów według cen zakupu". Koszty uboczne związane z tym zakupem (np. koszty transportu) ujmuje się natomiast w kolumnie 11 podatkowej księgi.


Zatem części samochodowe niezbędne do wykonania usługi naprawy samochodu podatnik powinien ujmować w kolumnie 10 podatkowej księgi.

Aktywne druki i formularze Wzór podatkowej księgi przychodów i rozchodów dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl
w dziale Podatki dochodowe

Jedynie materiały niestanowiące materiałów podstawowych ani pomocniczych ujmuje się w podatkowej księdze w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki". Do takich mogą być zaliczone np. rękawice robocze, środki czystości i inne, niemieszczące się w ww. definicji materiałów podstawowych i pomocniczych. Materiały ujęte w kolumnie 10 podatkowej księgi, które nie zostały zużyte do wykonania usługi, podlegają ujęciu w spisie z natury. Zgodnie bowiem z art. 24 ust. 2 ustawy o PDOF, u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów, dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego m.in. materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60