vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Podatkowa księga przychodów i rozchodów - przepisy, wyjaśnienia - Dodatek nr 27 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (927) z dnia 1.10.2016

Ewidencja usług podwykonawców w podatkowej księdze

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą opracowuje projekty budowlane. Korzysta z usług podwykonawcy, posiadającego stosowne uprawnienia, polegające na autoryzacji tych projektów. Czy koszt tych usług powinien ująć w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów, czy w kolumnie 13?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PDOF, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Wymienione w pytaniu wydatki na usługi autoryzacji projektu są bezpośrednio związane z przychodem - bez autoryzacji projekt nie byłby skończony, ani w ogóle możliwy do sprzedaży. Dlatego wydatki, o których mowa w pytaniu, są kosztem uzyskania przychodów, podlegającym wpisaniu do podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Koszty uzyskania przychodów wpisuje się w kolumnach 10-16 podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie PKPiR.

Z objaśnień zawartych w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia wynika, że:

 • w kolumnie 10 - wpisuje się koszt zakupu towarów handlowych i materiałów według cen zakupu,
   
 • w kolumnie 11 - ujmuje się koszty uboczne związane z zakupem (np. dotyczące transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze),
   
 • w kolumnie 13 - ujmuje się pozostałe koszty (poza wymienionymi w kolumnach 10-12).

Z kolei na podstawie § 3 pkt 1 ww. rozporządzenia, przez towary należy rozumieć towary handlowe, materiały podstawowe i pomocnicze, półwyroby (półfabrykaty), wyroby gotowe, braki i odpady oraz materiały przyjęte od zamawiających do przerobu lub obróbki, z tym że:

 • materiałami (surowcami) podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu,
   
 • materiałami pomocniczymi są materiały niebędące materiałami podstawowymi, które są zużywane w związku z działalnością gospodarczą i bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości,
   
 • wyrobami gotowymi są wyroby własnej produkcji, których proces przerobu został całkowicie zakończony, wykonane usługi, prace naukowo-badawcze, prace projektowe, geodezyjno-kartograficzne, zakończone roboty, w tym także budowlane,
   
 • produkcją niezakończoną jest produkcja w toku oraz półwyroby (półfabrykaty), to jest niegotowe jeszcze produkty własnej produkcji, a także wykonywane roboty, usługi przed ich ukończeniem.

Za koszt wytworzenia wyrobu gotowego uważa się wszelkie koszty związane bezpośrednio i pośrednio z wykonywaniem usług.

W świetle powyższego, w kolumnie 10 podatkowej księgi podatnik powinien wpisywać wszelkie koszty bezpośrednie, jak i pośrednie, poniesione na wykonanie usługi (tu projektu) - także koszt autoryzacji wymienionej w pytaniu, bez której projekt nie byłby ukończony (usługa nie byłaby wykonana).

Potwierdzeniem powyższego może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 17 września 2014 r., nr IBPBI/1/415-1036/14/AP, dotycząca wpisywania do właściwych kolumn podatkowej księgi przychodów i rozchodów kosztów związanych z przystosowaniem nabytego budynku do sprzedaży. Wyjaśniono w niej m.in., że w kolumnie 10 należy wpisać wszystkie koszty związane z wytworzeniem wyrobu, a więc oprócz wydatków poniesionych na nabycie nieruchomości, także wydatki związane z jej przystosowaniem do użytkowania, tj. koszty usług obcych (przygotowanie projektów, prace remontowo-budowlane, zakup materiałów remontowych). Tylko wydatki niestanowiące elementu kosztu wytworzenia należy ująć w kolumnie 13 (do takich organ podatkowy zaliczył wydatki ogólne związane z utrzymaniem nieruchomości).

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60