vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Podatkowa księga przychodów i rozchodów - przepisy, wyjaśnienia - Dodatek nr 27 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (927) z dnia 1.10.2016

Zaliczanie do kosztów wartości towarów kupionych na aukcjach internetowych

W świetle przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, możliwe jest ujmowanie w kosztach podatkowych towarów kupionych na aukcjach internetowych.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 14 października 2015 r., nr IPTPB1/4511-415/15-2/AG)

W przedstawionej interpretacji z pytaniem do organu podatkowego wystąpiła osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, rozliczająca się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Dokonywała ona zakupów towarów za pośrednictwem internetowego serwisu aukcyjnego i w związku z tym spytała organ podatkowy, czy może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wydatki na ten zakup, udokumentowany m.in. dowodami zapłaty, wydrukiem z systemu sprzedaży. Zdaniem pytającej, dokumenty, jakimi dysponuje, pozwalają w sposób jednoznaczny powiązać transakcję z kontrahentem oraz nabytymi towarami i zapłatą. Jest to m.in. wydruk wygenerowany przez system sprzedaży, zawierający wszystkie szczegóły transakcji, takie jak: dane stron umowy sprzedaży, określenie przedmiotu sprzedaży, datę i godzinę transakcji, kwotę do zapłaty. Dokumenty te nie wymagają podpisu kontrahenta. Ponadto, przepisy art. 661 Kodeksu cywilnego przewidują możliwość zawierania umów poprzez złożenie oferty i jej potwierdzenie w formie elektronicznej. Jednocześnie, zdaniem pytającej, decydujące znaczenie dla zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów ma art. 22 ustawy o PDOF, czyli faktyczne poniesienie wydatku i jego bezpośredni lub pośredni związek z przychodem.

Organ podatkowy, zgadzając się z takim stanowiskiem stwierdził m.in., że przepisy Kodeksu cywilnego (art. 661) wskazują, iż umowa handlowa (kupna-sprzedaży) może być zawarta w formie elektronicznej, w drodze oferty i jej przyjęcia lub też na skutek wymiany pism, z których każde podpisane jest przez jedną tylko ze stron. Przypomniał, że dokumentem będącym podstawą do ujęcia w podatkowej księdze przychodów i rozchodów operacji gospodarczych, dotyczących nabycia składników majątku stanowiących towary w prowadzonej działalności gospodarczej powinna być, co do zasady, faktura bądź rachunek. W przypadku zakupu towarów od osób fizycznych, które działalności gospodarczej nie prowadzą, takimi dokumentami mogą być również dowody wskazane w § 13 pkt 5 rozporządzenia w sprawie PKPiR, tj. dowody opłat, inne niż dowody opłat pocztowych i bankowych oraz dokumenty, w tym umowy sprzedaży, zawierające dane wymienione w § 12 ust. 3 pkt 2 tego rozporządzenia (a więc m.in. podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych). Jednak, jak stwierdził organ podatkowy, jeżeli poniesienie wydatków na zakup towarów handlowych od osób nieprowadzących działalności gospodarczej za pośrednictwem internetowego serwisu udokumentowane zostanie:

  • potwierdzeniem przelewu (albo potwierdzeniem zapłaty za przesyłkę pobraniową lub wydrukiem potwierdzenia dokonania transakcji z usługi PayU),
     
  • regulaminem określającym zasady korzystania z tego serwisu,
     
  • wydrukiem z systemu sprzedaży serwisu, oznaczonym indywidualnym numerem aukcji (zawierającym dokładne dane stron umowy sprzedaży, dokładne określenie przedmiotu sprzedaży, a także dokładne określenie kwoty do zapłaty za towar wraz z kwotą kosztów przesyłki),

oraz na podstawie tych dokumentów podatnik sporządzi rachunek, którego treść odzwierciedlać będzie szczegóły dokonanej transakcji, a dokumenty te będą rzetelne, zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, której dotyczą, kompletne, to na podstawie ww. rachunku zakup towarów będzie kosztem uzyskania przychodów. Organ podatkowy stwierdził, że rachunek taki: "(...) wraz z załączonymi do niego dokumentami stanowić będzie dowód księgowy poniesienia wydatku, stosownie do § 12 ust. 3 (...) rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zwłaszcza w sytuacji, gdy fakt dokonania transakcji nie będzie budził wątpliwości. (...)"

Od redakcji:

Należy wspomnieć, iż organy podatkowe wcześniej konsekwentnie odmawiały prawa zaliczania do kosztów podatkowych wydatków na zakup towarów w sytuacji, gdy dowód zakupu nie zawierał podpisów osób dokonujących transakcji. Jedynie inne stanowisko zajęło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi z 24 listopada 2014 r. na interpelację poselską nr 29236. Z tej odpowiedzi wynikało, iż brak umowy zawierającej podpisy stron transakcji nie jest równoznaczny z nieuznaniem wydatku za koszt, w sytuacji gdy fakt jego poniesienia jest udokumentowany w inny sposób.

Trzeba jednak przyznać, że rzeczywiście przepisy rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie PKPiR, wymagając podpisów stron transakcji do udokumentowania zakupów, nie "przystają" do powszechnych obecnie zakupów przez internet. Póki co przepisy rozporządzenia w tej kwestii pozostają niezmienione.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60