vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Księgowe zasady tworzenia odpisów aktualizujących - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 93 (1343) z dnia 21.11.2016

Trwała utrata wartości środków trwałych

W jakim przypadku można dokonać odpisu z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych? Czy np. zamiar likwidacji środka trwałego może stanowić taką przesłankę? Jak dokonać takiego odpisu i kiedy można go "odwrócić"?

W przypadku zmiany technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego, dokonuje się - w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych - odpowiedniego odpisu aktualizującego jego wartość. Tak stanowi art. 32 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Zapis taki oznacza, że odpisów aktualizujących wartość środków trwałych dokonuje się wówczas, gdy wystąpią przyczyny powodujące trwałą utratę ich wartości, tj. gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, iż kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych.

Krajowy Standard Rachunkowości nr 4 "Utrata wartości aktywów" wskazuje na potrzebę rozpatrzenia okoliczności ustalanych na podstawie zewnętrznych i wewnętrznych źródeł informacji (rozdział IV). Te informacje służą ocenie konieczności dokonania odpisu aktualizującego. W ramach analizowania informacji pochodzących z zewnątrz firmy rozpatrzyć należy m.in. kwestie:

 • czy utrata wartości rynkowej poszczególnych składników aktywów, jaka nastąpiła w ciągu okresu sprawozdawczego, jest znacznie wyższa od utraty, której można było się spodziewać w wyniku upływu czasu i zwykłego użytkowania?
   
 • czy w ciągu okresu sprawozdawczego nastąpiły lub w niedalekiej przyszłości nastąpią znaczne, niekorzystne dla jednostki, zmiany o charakterze technologicznym, rynkowym, gospodarczym lub prawnym w otoczeniu, w którym jednostka prowadzi działalność lub też na rynkach, do obsługi których aktywa jednostki są wykorzystywane?

Natomiast z wewnętrznych źródeł informacji przeanalizować należy m.in.:

 • czy w ciągu okresu sprawozdawczego nastąpiły lub prawdopodobne jest, że w niedalekiej przyszłości nastąpią, znaczne, niekorzystne dla jednostki, zmiany dotyczące zakresu lub sposobu, w jaki wszystkie lub tylko niektóre składniki aktywów są, lub - zgodnie z oczekiwaniami - będą użytkowane?
   
 • czy jednostka zamierza zaniechać lub restrukturyzować działalność, do której są wykorzystywane określone składniki aktywów, czy zamierza zbyć lub zlikwidować jakieś składniki aktywów przed uprzednio przewidywanym terminem?

W praktyce odpisów takich dokonuje się zawsze wtedy, gdy dany środek trwały nie będzie wykorzystywany i jest na tyle zużyty, że w przypadku jego zbycia jednostka otrzyma za niego niewielką kwotę lub zamierza całkowicie zaprzestać działalności, w której środki te są obecnie wykorzystywane. Jeżeli w momencie sporządzania sprawozdania finansowego jednostka wie, na podstawie posiadanych wiarygodnych dokumentów, że dany składnik majątku jest lub będzie nieprzydatny i wobec czego zostanie zlikwidowany lub zbyty, to jest to powód dokonania odpisu aktualizującego. Dodać jednak należy, że środki trwałe przeznaczone do likwidacji nie spełniają kryteriów aktywów i powinny być nie później niż na dzień bilansowy wyksięgowane z ewidencji bilansowej i ujęte w ewidencji pozabilansowej, aż do czasu, gdy będą fizycznie zlikwidowane czy sprzedane.

Odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości środka trwałego zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych. Ujmuje się go w następujący sposób:

- Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne", 

- Ma konto 07-3 "Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych".

W sytuacji gdy trwała utrata wartości dotyczy środków trwałych, których wartość była uprzednio zaktualizowana (ostatnia aktualizacja odbyła się 1.01.1995 r.), to odpis taki w pierwszej kolejności zmniejsza różnicę z aktualizacji odniesioną na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny środków trwałych. Jeśli odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości jest wyższy od różnicy z aktualizacji wyceny, to nadwyżka obciąża pozostałe koszty operacyjne. W takim przypadku dokonanie odpisu aktualizującego w księgach rachunkowych ujmuje się:

- Ma konto 07-3 "Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych",

- Wn konto 81-3 "Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny"

i ewentualna nadwyżka:

- Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne".

W razie ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość środków trwałych, podlegając równocześnie zaliczeniu do pozostałych przychodów operacyjnych, zapisem:

- Wn konto 07-3 "Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych", 

- Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Jeżeli przywrócenie wartości dotyczy środków trwałych, których wartość była uprzednio zaktualizowana - to o równowartość wzrostu wartości zwiększa się w pierwszej kolejności kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny środków trwałych do wysokości uprzedniej aktualizacji wyceny, a ewentualną nadwyżkę odnosi się na pozostałe przychody operacyjne. W tym przypadku przywrócenie wartości środka trwałego należy ująć w księgach rachunkowych:

- Wn konto 07-3 "Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych", 

- Ma konto 81-3 "Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny"

i ewentualna nadwyżka:

- Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Przykład

Jednostka zmniejszyła rozmiary prowadzonej działalności gospodarczej i wskutek tego przewiduje, że w przyszłym roku jedno urządzenie techniczne (środek trwały) zostanie wycofane z używania. Wartość początkowa urządzenia wynosi 20.000 zł, a dotychczasowe umorzenie 17.000 zł. Kierownik jednostki zdecydował o przeznaczeniu w przyszłym roku tego urządzenia do sprzedaży. Według oceny służb technicznych wartość rynkowa, po uwzględnieniu okresu używania (urządzenie jest przestarzałe, nieużywane już w produkcji, a ponadto znacznie zużyte) wynosi 500 zł. Jednostka dokonała odpisu aktualizującego na kwotę 2.500 zł (20.000 zł - 17.000 zł - 500 zł).

W ewidencji księgowej ujęto kwotę 2.500 zł zapisem:

   - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
   - Ma konto 07-3 "Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych".

W bilansie wartość tego środka trwałego będzie wynosiła 500 zł.

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

październik 2019
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
9
11
12
13
17
19
20
24
26
27
29
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

 
     
Narzędzia Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

   
     
Serwisy specjalistyczne

www.AutowFirmie.pl

www.PodatekodNieruchomosci.pl

www.StawkiVAT.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.PodatekPCC.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UmowyoPrace.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PodatkiLokalne.pl

www.UrlopyPracownicze.pl

www.KasaFiskalna.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

www.KodeksCywilny.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.VademecumBHP.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Prawnik-Rodzinny.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.KodeksSpolek.pl

www.PrzepisyPrawne.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.LeasingFinansowy.pl

www.ReprezentacjaiReklama.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.LeasingOperacyjny.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.ZakladamyFirme.pl

www.OdliczeniaVAT.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.ZasilekChorobowy.pl

www.OrdynacjaPodatkowa.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.ZasilekMacierzynski.pl

www.PlanKont.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.Zasilki.pl

www.PodatekAkcyzowy.pl

www.SkladkaZUS.pl

www.ZFSS.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.SrodkiTrwale.pl

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.