vademecum księgowego, prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi podatkowe
lupa
A A A

Wycena na dzień bilansowy aktywów i pasywów - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1348) z dnia 8.12.2016

Ulepszony środek trwały na dzień bilansowy

W październiku 2016 r. ponieśliśmy nakłady na ulepszenie budynku produkcyjnego. W tym samym miesiącu ulepszenie przyjęto do używania. Czy postąpiliśmy prawidłowo, jeśli odpis amortyzacyjny za październik br. został dokonany w dotychczasowej wysokości, a dopiero od listopada br. w wielkości po ulepszeniu? W jaki sposób wycenić wartość tego budynku do bilansu, jeśli jego wartość rynkowa jest dużo wyższa nić wartość księgowa?

Wartość początkową środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy jego przyjęciu do używania wartość użytkową. Wartość tą mierzy się okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami. Wynika to z art. 31 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

W księgach rachunkowych wydatki, jakie jednostka poniosła na ulepszenie środka trwałego, ujmuje się na koncie 08 "Środki trwałe w budowie". Po zakończeniu prac zgromadzone na tym koncie koszty ulepszenia przeksięgowuje się w oparciu o dowód OT na zwiększenie wartości początkowej środka trwałego zapisem:

- Wn konto 01 "Środki trwałe",

- Ma konto 08 "Środki trwałe w budowie".

Odpisy amortyzacyjne od ulepszonego środka trwałego mogą być dokonywane począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ulepszenie zostało przyjęte do używania. Skoro Czytelnicy ulepszenie budynku produkcyjnego wprowadzili do używania w październiku 2016 r., to mogli rozpocząć amortyzację tego budynku od jego wartości początkowej powiększonej o koszty ulepszenia od listopada 2016 r.

Jeśli chodzi o wycenę środków trwałych na koniec roku obrotowego, to należy uwzględnić art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości. Na mocy tego przepisu nie rzadziej niż na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, bądź wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.


Gdy wartość rynkowa na dzień bilansowy przewyższa wartość księgową środka trwałego, jednostka nie może we własnym zakresie dokonać przeszacowania tej wartości.


Środki trwałe powinno się zatem prezentować w bilansie w wartości netto. W tym celu od wartości początkowej z konta 01 "Środki trwałe" należy odjąć wartość dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych z konta 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych" i ewentualnych odpisów z tytułu trwałej utraty wartości z konta 07-4 "Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych". Wartość netto środków trwałych podlega ujawnieniu w bilansie przygotowywanym w oparciu o załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości w aktywach w pozycji A.II.1 "Środki trwałe".

Trzeba zaznaczyć, że z trwałą utratą wartości mamy do czynienia wówczas, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, iż kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Uzasadnia to dokonanie odpisu aktualizującego doprowadzającego wartość składnika aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku - do ustalonej w inny sposób wartości godziwej (art. 28 ust. 7 ustawy o rachunkowości). W przypadku środków trwałych trwałą utratę wartości powodują m.in. zmiana technologii produkcji, przeznaczenie środka trwałego do likwidacji, wycofanie środka trwałego z używania. W świetle art. 32 ust. 4 ustawy, odpisu aktualizującego wartość środka trwałego dokonuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych zapisem:

- Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",

- Ma konto 07-4 "Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych".

Gdy ustanie przyczyna, dla której utworzono odpis aktualizujący, należy go rozwiązać, odnosząc jego wartość na konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Przykład

Założenia

 1. W październiku 2016 r. jednostka poniosła nakłady na ulepszenie budynku produkcyjnego. Z faktury wystawionej przez firmę budowlaną wynikało, że wartość netto usługi wyniosła 187.200 zł (w przykładzie pominięto ewidencję zobowiązania oraz VAT naliczonego).
   
 2. Wartość początkowa budynku przed ulepszeniem wynosiła 744.000 zł, a dotychczasowe umorzenie 72.850 zł.
   
 3. Na podstawie dowodu OT z dnia 31 października 2016 r. ulepszenie w kwocie 187.200 zł odniesiono na zwiększenie wartości początkowej budynku.
   
 4. Budynek jest amortyzowany według stawki wynoszącej 2,5% rocznie. Kwota miesięcznego odpisu amortyzacyjnego budynku produkcyjnego wynosi:

a) przed ulepszeniem: 1.550 zł, tj. (744.000 zł × 2,5%) : 12 m-cy,

b) po ulepszeniu: 1.940 zł, tj. (931.200 zł × 2,5%) : 12 m-cy.

 1. Ewidencja kosztów jest prowadzona wyłącznie na kontach zespołu 4.

Dekretacja

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. Faktura za usługę budowlaną - wartość netto: 187.200 zł 08 30
2. OT - odniesienie ulepszenia na zwiększenie wartości początkowej środka trwałego: 187.200 zł 01 08
3. PK - odpis amortyzacyjny za październik br.: 1.550 zł 40 07-1
4. PK - odpis amortyzacyjny za listopad i grudzień br.
(łącznie): 1.940 zł × 2 = 
3.880 zł 40 07-1

Księgowania

Ulepszony środek trwały na dzień bilansowy

W bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2016 r. (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości) jednostka zaprezentuje wartość budynku produkcyjnego w kwocie netto wynoszącej 852.920 zł (tj. 931.200 zł - 78.280 zł) w pozycji A.II.1 lit. b) "Środki trwałe - budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej" (saldo Wn konta 01 - saldo Ma konta 07-1).

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
4
6
8
9
11
13
15
16
18
19
22
23
26
27
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Zasady rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Przydatne linki
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.